نساجی

تصفیه و بازیافت پساب نساجی

تصفیه و بازیافت پساب نساجی

تصفیه و بازیافت پساب نساجی فهرست مطالب – معرفي…………………………… 1 1-1- پيش زمينه………………….. 1 2-1- جستجوي پردازش تصفيه / بازيافت    2 3-1- شيوه يكپارچه……………….. 4 2- مواد و روشها……………………. 5 2-1- غشاي بيوراكتور…………….. 5 2-2- نانوفيلتراسيون (NF)…...

ادامه مطلب

دانلود مقاله بررسي سازه‌هاي پارچه‌اي و خصوصيات مكانيكي پارچه‌هاي آن

دانلود مقاله بررسي سازه‌هاي پارچه‌اي و خصوصيات مكانيكي پارچه‌هاي آن

بررسي سازه‌هاي پارچه‌اي و خصوصيات مكانيكي پارچه‌هاي آن فهرست مطالب چكيده فصل اول: آشنايي كلي با سازه‌هاي پارچه‌اي بخش اول: مواد كامپوزيتي و خصوصيات آنها 1 1-1- تاريخچه 1 2-1- مقدمه 2 3-1- كامپوزيتها چه هستند؟ 5 4-1- صنعت كامپوزيتها 8 1-4-1- كامپوزيتهاي مصرفي 8 2-4-1- كامپوزيتهاي صنعتي 9 3-4-1- كامپوزيتهاي پيشرفته 9 5-1- ساختارهاي تشكيل دهنده مواد مركب 10 6-1- چرا كامپوزيتها متفاوتند؟ 11 7-1- كامپوزيتها از نقطه نظر ديگر 13 8-1- طبقه بن...

ادامه مطلب

رفتار بیرون کشیدن نخ

رفتار بیرون کشیدن نخ

رفتار بیرون کشیدن نخ فهرست مطالب ۱-۳- تابع برازندگی بر اساس رتبه بندی ۱-۱-۳- رتبه بندی خطی ۲-۱-۳- رتبه بندی غیر خطی ۳-۱-۳- مقایسه بین رتبه بندی خطی و غیر خطی ۴-۱-۳- آنالیز رتبه بندی خطی ۲-۳- رتبه بندی چند منظوره ( چند تابع ) ۱-۲-۳- رتبه بندی پارتو ۲-۲-۳- دستیابی هدف یا روش عدم تساویها ۳-۲-۳- اشتراک ۴-۲-۳- اطلاعات بیشتر درمورد بهینه سازی چند منظوره ۵-۲-۳- برآیند مجموع وزن دار شده یا عددی کردن چند منظوره ۳-۳- انتخاب چرخ دولت ۴-۳- نمو...

ادامه مطلب

دانلود مقاله ذوب ريسي و مسايل مربوط به آن

دانلود مقاله ذوب ريسي و مسايل مربوط به آن

ذوب ريسي  و مسايل مربوط به آن فهرست مطالب فصل اول : 7 1-2-1 : جنبه‌هاي متداول 10 2-2-1 : بيرون ده (روزن ران) : 14 3-2-1 : چرخش متعدد (چندجانبه ) : 18 4-2-1 : سلسله چرخش و چرخان : 18 6-2-1:كاربرد كامل چرخش: 26 1-3-1 : تغيير پذيري چرخشي – ذوب 27 1-4-1: فرآيند و فرآوري : 30 2-4-1 : چرخش در سرعت هاي بالا به طور ملايم : 33 3-4-1 :‌چرخش در سرعت هاي خيلي بالا :‌ 35 4-4-1 :‌چگونگي جريان سرعت چرخشي بالا :‌ 36 5-1 : نقش عمده برخي از پارامترها و تغيي...

ادامه مطلب

دانلود مقاله تأثير عمليات آنزيم ها برروي پرزهاي سطحي پارچه پنبه‌اي

دانلود مقاله  تأثير عمليات آنزيم ها برروي پرزهاي سطحي پارچه پنبه‌اي

 تأثير عمليات آنزيم ها برروي پرزهاي سطحي پارچه پنبه‌اي فهرست مطالب مقدمه     1 فصل اول: كليات آنزيم ها 1-1- آنزيمها    3 1-2- نامگذاري آنزيمها    5 1-3- اثر PH بر فعاليت آنزيم    5 1-4- اثر دما بر واكنشهاي آنزيمي    6 1-5- بازدارندگي فعاليت آنزيم    6 1-6- خواص برجسته آنزيمها    9 1-7- ويژگي آنزيمها براي سوبسترا    9 1-8- آنزيمهاي سلولاز    10 1-9- كاربرد آنزيمها در صنعت نساجي    12 1-10- كاتيوني كردن    17 1-11- رنگرزي    18 1-12- ...

ادامه مطلب

دانلود مقاله بررسی روند پیشرفت ماشین های بافندگی راپیری سولزر

دانلود مقاله بررسی روند پیشرفت ماشین های بافندگی راپیری سولزر

بررسی روند پیشرفت ماشین های بافندگی راپیری سولزر فهرست مطالب چکیده : 11 مقدمه : 12 فصل اول 16 اساس بافندگي تاري پودي 16 شكل (1)  : نماي شماتيك ماين بافندگي 17 2-2-1-  تشكيل دهنه نخ هاي تار 19 شكل (2): طرز تشكيل دهنه 19 شكل (3) : باز شدن دهنه تار به صورت منظم يا نا منظم 20 شكل(4) :  خط صفر يا خط دهنه كامل 21 شكل (5) :  اجزاء تشكيل دهنه 21 شكل(6) :  طبقه بندي ماشين هاي بافندگي 22 5-2-1- دفتين زدن 24 شكل  8 : كوبيدن دفتن براي دهنه دير...

ادامه مطلب

دانلود مقاله انواع بافت سرژه

دانلود مقاله انواع بافت سرژه

انواع بافت سرژه فهرست مطالب مقدمه 3 فصل اول 5 كليات 6 1-1- هدف 6 1-2- پيشينه تحقيق 6 1-3- روش كار و تحقيق 7 فصل‌دوم 8 2-1- مکانیزم های تشکیل دهنده 9 2-2- طرح بافت 11 2-3- انواع بافت ها 11 2-4- مکانیزم های تشکیل دهنه کار 37 2-4-2- نوع تشکیل دهنه 37 2-4-3- چگونگی تشکیل دهنه 41 2-4-4- انواع دهنه در لحظه دفتین زدن 42 2-4-5- لحظه تشکیل دهنه 44 2-5- انواع مكانيزم تشكيل دهنه 46 مکانیزم تشکیل دهنه بادامکی 46 2-6-  انواع مکانیزم تشکیل دهنه بادامکی...

ادامه مطلب