روانشناسی و اجتماعی

دانلود پایان نامه تاثیر جذابیت ظاهر بر قضاوت دیگران

دانلود پایان نامه تاثیر جذابیت ظاهر بر قضاوت دیگران

فهرست مطالب فصل اول: کلیات تحقیق 1-1- مقدمه 13 1-2- بیان مسئله 18 1-3- اهمیت ضرورت تحقیق 21 1-4- اهداف تحقیق 23 1-5- فرضیات تحقیق 23 1-6- تعاریف علمی و عملیاتی متغیرهای تحقیق 23 فصل دوم: نظریه ها و پیشینه مربوط به پژوهش 2-1 مفاهیم نظری 33 2-1-1- تعریف خود 33 2-1-2- “خود” در دیدگاههای مختلف روان شناختی 36 2-1-3- تصویر خود و پدیدآئی آن 39 2-1-4- تصویر ذهنی 43 2-1-5- خود پنداره و تصویر بدنی و ظاهر 46 2-1-6- تصویر بدنی در نوجوانان ...

ادامه مطلب

دانلود پایان نامه تاثير تغذيه بر پيشرفت تحصيلي

دانلود پایان نامه تاثير تغذيه بر پيشرفت تحصيلي

فهرست مطالب چكيده فصل اول مقدمه بيان مسئله هدف از اجراي طرح فرضيه تعريف متغيرها فصل دوم مقدمه تاريخچه تعريف تغذيه تحولات غذا در طول تاريخ وعده هاي غذايي انواع غذاهاي توليد شده تعريف صبحانه تجارت غذا تغذيه و سلامتي تحولات اخير غذا رابطه غذا و سلامتي ارتباط تغذيه با هوش كودكان تاثير تغذيه بر نوجواني كم خوني و فقر آهن و اثر آن بر قدرت يادگيري ميزان كالري مورد نياز بدن نقش صبحانه در سلامتي اختلالات غذا خوردن رفتارهاي غذايي نقش تغذيه در ا...

ادامه مطلب

دانلود پایان نامه بررسی رابطه عزت نفس با پيشرفت تحصيلي در ميان دانش‌آموزان مقطع دبيرستان شهرستان بيجار در سال تحصيلي 87-86

دانلود پایان نامه بررسی رابطه عزت نفس با پيشرفت تحصيلي در ميان دانش‌آموزان مقطع دبيرستان شهرستان بيجار در سال تحصيلي 87-86

فهرست مطالب چکیده فصل اول: طرح تحقيق مقدمه 2 بیان مسأله 4 اهمیت و ضرورت مسأله 5 اهداف 6 سؤالات و فرضيه‌ها 6 متغيرها و تعاریف عملیاتی 7 فصل دوم: پیشینه تحقیق مبانی نظری 9 مبانی تجربی 18 مدل تحليلي 21 فصل سوم: رو‌ش‌شناسي روش تحقيق 23 جامعه آماری 23 نمونه آماری 23 ابزارها 23 روشهاي آماری 24 فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها فصل پنجم: نتیجه‌گیری بحث بر یافته‌ها 39 محدودیت‌ها 40 پیشنهادات 41 منابع و مأخذ 42 ضمائم پرسشنامه 43 فهرست جداول و نم...

ادامه مطلب

دانلود پایان نامه بررسي رابطه بين فرهنگ سازماني و بكارگيري فناوري اطلاعات و در ادارات آموزش و پرورش شهر تهران(ICT) ارتباطات

دانلود پایان نامه بررسي رابطه بين فرهنگ سازماني و بكارگيري فناوري اطلاعات و در ادارات آموزش و پرورش شهر تهران(ICT) ارتباطات

همراه با پرسشنامه فهرست مطالب چكيده 1 فصل اول: كليات پژوهش 1-1- مقدمه 4 2-1- بيان مسئله 6 3-1- اهميت ضرورت پژوهش 7 4-1- انگيزه پژوهش 9 5-1- هدف پژوهش 9 6-1- سوال پژوهش 10 7-1- تعاريف عملياتي 11 فصل دوم:  ادبيات و پيشينه پژوهش 1-2- مباني نظري پژوهش 1-1-2- فرهنگ سازماني 14 2-1-2- تعاريف فرهنگ سازماني 15 3-1-2- اهميت فرهنگ سازماني 17 4-1-2- خصوصيات فرهنگ سازماني 20 5-1-2- منابع فرهنگ 22 6-1-2- شيوه پيدايش فرهنگ 22 7-1-2- انواع فرهنگ س...

ادامه مطلب

دانلود پایان نامه تاثیر آموزش مهارت های زندگی در سلامت روان افراد

دانلود پایان نامه تاثیر آموزش مهارت های زندگی در سلامت روان افراد

فهرست مطالب فصل اول مقدمـه بيـان مسئله و سـؤالات پـژوهش اهميـت و ضـرورت پـژوهش فرضيـه هـا تعـاريف علمي و عمليـاتي متغيرهـاي پـژوهش تعريف علمي و عملياتي سلامت روان فصل دوم پيشينة نظري تعريف سلامت روان بنابر تحقيقات انجمن ملي بهداشت رواني ديدگاه روانپزشكي ديدگاه هاي روان تحليلي ديدگاه رفتار گرايي ديدگاه انسان گرايي ديدگاه هستي گرايي ديدگاه شناختي ديدگاه بوم شناسي تعريف مهارت هاي زندگي طبق نظر داردن ، گازدا و گينتر ( 1996 ) اهميت مهارت هاي زندگ...

ادامه مطلب

دانلود پایان نامه رابطه سبك اسناد با پيشرفت تحصيلي در دختران و پسران سال سوم دبيرستان

دانلود پایان نامه رابطه سبك اسناد با پيشرفت تحصيلي در دختران و پسران سال سوم دبيرستان

فهرست مطالب : فصل اول مقدمه زمینه و بیان مسئله اهمیت و ضرئرت پژوهش سئولات پژوهش متغیرهای پژوهش تعاریف مفهومی تعاریف عملیاتی فصل دوم:پیشینةنظری وپژوهشی خلاصه فصل اسناد نظریه های اسناد سو گیری های اسناد اسنادهای اصلی ابعاد اسناد اسنادها؛موفقیت وشکست اسناد وجنسیت اسناد وپیشرفت تحصیلی فصل سوم:روش پژوهش خلاصه فصل روش تحقیق جامعه اماری وروش نمونه گیری ابزار تحقیق روش نمره گذاری پرسشنامه روش اجرا اعتبار وپایایی پرسشنامه روش آماری فصل چهارم:یا...

ادامه مطلب

راههای موثر بر میزان افزایش رغبت و علاقه جهت مطالعه و تحقیق در دانشجویان

راههای موثر بر میزان افزایش رغبت و علاقه جهت مطالعه و تحقیق در دانشجویان

راههای موثر بر میزان افزایش رغبت و علاقه جهت مطالعه و تحقیق در دانشجویان راههای موثر بر میزان افزایش رغبت و علاقه جهت مطالعه و تحقیق در دانشجویان ایجاد علاقه  به مطالعه و تحقیق و تشویق آن مدت زمان طولانی است که در سر لوحه برنامه های توسعه و پیشرفت کتاب قرار گرفته است. اگر چه دانستن آمار بی سوادان دنیا آسان است اما اطلاعاتی مناسب از بزرگسالان با سوادی است  که دست به مطالعه کتاب، مجله، روزنامه نمی  توانند و از تعداد شاگردان مدارسی...

ادامه مطلب