روانشناسی و اجتماعی

دانلود پایان نامه بررسی همبستگی بین هوش و خلاقیت دانش آموزان دبیرستانی

دانلود پایان نامه بررسی همبستگی بین هوش و خلاقیت دانش آموزان دبیرستانی

فهرست مطالب چكيده تحقيق فصل اول : كليات تحقيق مقدمه   4 بيان مسئله   8 اهميت تحقيق   10 اهداف تحقيق   10 فرضيه‌هاي تحقيق   11 تعاريف نظري و عملياتي واژه‌ها   11 فصل دوم : (ادبيات و پيشينه تحقيق) تعريف خلاقيت   14 ماهيت استعداد خلاق   16 رابطة خلاقيت و محيط خانوادگي   18 مردان و زنان خلاق    19 روشهاي پرورش خلاقيت   20 عوامل موثر بر خلاقيت‌   22 تمركز به عنوان كليد خلاقيت    25 براي پرورش خلاقيت كنكاش مغزي بهترين خلاقيت است   25 محيط مس...

ادامه مطلب

دانلود پایان نامه مقایسه میزان هیجان خواهی در پسران و دختران نابینا و معلول حرکتی در گروه سنی 18-15 سال

دانلود پایان نامه مقایسه میزان هیجان خواهی در پسران و دختران نابینا و معلول حرکتی در گروه سنی 18-15 سال

فهرست مطالب عنوان صفحه تقدیر و تشکر فصل اول- طرح تحقیق پیشگفتار مقدمه ضرورت تحقیق هدف های کلی و آرمانی تحقیق فرضیه های تحقیق سوالات ویژه تحقیق تعریف موضوع تحقیق خلاصه ای از سایر فصل ها فصل دوم – سابقه موضوع تحقیق مفهوم هیجان تعریف هیجان نظریه های هیجان نظریه جیمزلانگه انتقاد به نظریه جیمزلانگه نظریه کنون- بارد نظریه واتسون درباره هیجان نظریه روانکاوری نظریه فعال سازی نظریه فرایند متضاد دیدگاه ماندلر نظریه بازخورد روابط میان هیجان ها ش...

ادامه مطلب

دانلود پایان نامه بررسی و تحلیل عملیات روانی علیه جوانان کشور در سال 1386 و ارائه راهبردهای مقابله با آنها

دانلود پایان نامه بررسی و تحلیل عملیات روانی علیه جوانان کشور در سال 1386 و ارائه راهبردهای مقابله با آنها

فهرست مطالب فصل اول :کلیات تحقیق مقدمه بیان مسئله اهمیت و ضرورت تحقیق اهداف تحقیق پیشینة تحقیق سؤالات تحقیق روش تحقیق روش جمع‌آوری اطلاعات جامعه آماری و نمونة تحقیق (روش نمونه‌گیری ذکر شود) ابزار اندازه‌گیری (روایی و اعتبار ابزار ذکر شود) روش‌های تجزیه و تحلیل اطلاعات و مدل‌های آماری مورد استفاده تعریف مفاهیم شرح خدمات گزارش فصل دوم : مبانی نظری تحقیق مقدمه بخش اول:عملیات روانی و تهدیدات علیه جوانان در نگاه مقام معظم رهبری نقش منافقان داخلی در خا...

ادامه مطلب

دانلود پایان نامه بررسی نگرش فرهنگیان نسبت به عوامل موثر بر رعایت حجاب توسط معلمان

دانلود پایان نامه بررسی نگرش فرهنگیان نسبت به عوامل موثر بر رعایت حجاب توسط معلمان

فهرست مطالب فصل اول 1-1- مقدمه : 2-1-1- بیان مسئله 3-1- 1- اهمیت موضوع اهداف تحقیق الف : هدف کلی ب : هدف جزئی فصل دوم مروری بر تحقیقات پیشین پیشینه داخلی : فصل سوم 1-3- مروری بر نظریات : 1-1-3- نظریه فمنیستی دردوان معاصر : 2-1-3- ویل دورانت : 3-1-3- دیدگاه جامعه شناسی درباره حیای زن: 4-1-3- لمبروز: 5-1-3-مطهری : 6-1-3- وست کوت : فلسفه وحکمت وجوب پوشش و حجاب برای زنان 7-1-3- کتاب چهره عریان زن عرب می نویسد : 8-1-3- دیدگاه زیست شناسی ور...

ادامه مطلب

دانلود پایان نامه بررسي نقش خانواده در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دير آموز شهرستان مينودشت

دانلود پایان نامه بررسي نقش خانواده در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دير آموز شهرستان مينودشت

فهرست مطالب فصل اول : کلیات تحقیق طرح تحقیق مقدمه بیان مسئله اهداف تحقیق اهمیت و ضرورت تحقیق فرضیه های تحقیق تعاریف روش تحقیق روش جمع آوری اطلاعات فصل دوم : ادبیات تحقیق ادبیات تحقیق کارکردهای خانواده انواع خانواده از بعد تربیتی روابط و نظام ارزشی خانواده تاریخچه کودکان استثنائی خصوصیات دانش آموزان دیر آموز ملاکهای تشخیص دیرآموزان طبقه بندی عقب ماندگان ذهنی علل عقب ماندگی ذهنی فصل سوم : روش تحقیق نوع تحقیق جامعه و نمونه آماری پژوهش ...

ادامه مطلب

دانلود پایان نامه بررسی میزان مسئولیت پذیری در حیطه خانواده و جامعه بین دانش آموزان دختر مقطع پیش دانشگاهی مدارس عادی و غیر انتفاعی

دانلود پایان نامه بررسی میزان مسئولیت پذیری در حیطه خانواده و جامعه بین دانش آموزان دختر مقطع پیش دانشگاهی مدارس عادی و غیر انتفاعی

فهرست مطالب « فصل اول » تعاریف و مفاهیم مقدمه آغاز زندگي اجتماعي كودك مهمترين مراحل تحول شخصيت اجتماعي كودكان از نظر ميد جامعه پذيري عوامل يا كارگزاران جامعه پذيري عوامل ديگر هدفهاي جامعه پذيري اجتماعي شدن پاسخ به اين سؤال كه آيا انسان اجتماعي است؟ گونه هاي اجتماعي شدن تأثیر هنجار ها بر اجتماعی شدن فرد عوامل اجتماعی شدن خانواده روابط همالان مدارس رسانه های همگانی سایر عوامل اجتماعی شدن باز اجتماعی شدن روشهاي پرورش مسئوليت پذيري و رشد عزت ...

ادامه مطلب

دانلود مقاله مقایسه انگیزه مشارکت زنان و مردان به ورزش همگانی

دانلود مقاله مقایسه انگیزه مشارکت زنان و مردان به ورزش همگانی

فهرست مطالب فصل اول – طرح تحقیق مقدمه بیان مسأله ضرورت و اهمیت پژوهش اهداف پژوهش هدف کلی پژوهش اهداف ویژه پژوهش فرضیه های پژوهش فرضیه اصلی پژوهش فرضیه های فرعی پژوهش پیش فرض های پژوهش محدودیت های پژوهش تعاریف نظری تعاریف عملیاتی فصل دوم – ادبیات و پیشینة تحقیق مقدمه بخش اول : مبانی نظری پژوهش مفهوم تربیت بدنی تعریف ورزش ورزش تعاریف ورزش همگانی مفهوم جهانی ورزش مفهوم ورزش کیفیت زندگی حق به دنبال خوشحالی بودن انگیزه و گرایش مردم کشورهای مختلف ج...

ادامه مطلب