روانشناسی و اجتماعی

دانلود مقاله بررسي مسائل و مشكلات رواني – اجتماعي نوجوانان تحت سرپرستي بهزيستي در مقايسه با نوجوانان تحت سرپرستي خانواده

دانلود مقاله بررسي مسائل و مشكلات رواني – اجتماعي نوجوانان تحت سرپرستي بهزيستي در مقايسه با نوجوانان تحت سرپرستي خانواده

فهرست مطالب مقدمه چکیده تحقیق -شروع موضوع تحقیق -اهمیت و ضرورت تحقیق -اهداف تحقیق -طرح سوال پژوهشی -فرضیه های تحقیق -تعریف اصطلاحات عملی و نظری شرح موضوع تحقیق اهمیت و ضرورت تحقیق خصوصیات عاطفی در دورة نوجوانی و جوانی رشد اجتماعی در دورة نوجوانی رشد روانی در دورة نوجوانی عوامل مؤثر در ایجاد مسائل و مشکلات دورة نوجوانی چگونگی رفتار بانوجوانان و جوانان اهداف طرح تحقیق طرح سؤال پژوهشی فرضیه های تحقیق تعریف اصطلاحات و مفاهیم نوجوانی بهزیستی خانواده...

ادامه مطلب

دانلود مقاله بررسي فرسودگي شغلي دبيران زن مراكز پيش دانشگاهي شهر تهران در سال تحصيلي 87-86

دانلود مقاله بررسي فرسودگي شغلي دبيران زن مراكز پيش دانشگاهي شهر تهران در سال تحصيلي 87-86

فهرست مطالب فصل اول 1-1- مقدمه 2 1-2- بيان مسأله 3 1-3- اهميت مسأله 4 1-4- اهداف تحقيق 5 1-4-1- هدف كلي تحقيق 5 1-4-2- هدف جزئي تحقيق 5 1-5- سؤالات تحقيق 6 1-6- تعاريف متغيرها 7 1-7- تعاريف عملياتي 9 فصل دوم 2-1- مقدمه 11 2-2- فرسودگي شغلي 11 2-3- رويكردهاي مختلف به فرسودگي شغلي 14 2-3-1- رويكرد باليني 14 2-3-2- رويكرد روان شناختي – اجتماعي 16 2-3-3- رويكرد تبادلي 17 2-3-4- مدل كاپنر 19 2-4- رويكرد ساختاري 20 2-4-1- سازمان 21 2-4-2- ج...

ادامه مطلب

دانلود مقاله بررسي عوامل موثر در بهره وري كاركنان كارخانه‌ي آسفالت سازي سازمان مهندسي و عمران شهر تهران

دانلود مقاله بررسي عوامل موثر در بهره وري كاركنان كارخانه‌ي آسفالت سازي سازمان مهندسي و عمران شهر تهران

فهرست مطالب فصل اول کلیات 1-1 مقدمه 2-1 چکیده 3-1- بیان مسأله 4-1 ضرورت تحقیق 5-1 جمعیت مورد مطالعه 6-1 حجم نمونه 7-1 مراحل انجام تحقیق 8-1 موانع موجود در انجام تحقیق فصل دوم ادبیات موضوع تحقیق «موضوع تحقیق» 1-2-1 پیشینه‌ی تحقیق 1-1-2 تعریف بهره وری 2-1-2 مفهوم بهره وری 3-1-2 هزینه‌های افزایش کیفیت 1-3-2-1 هزینه‌های پیش گیرانه 2-3-1-2 هزینه‌های ناکامس 4-1-2 بهره وری و سودآوری 5-1-2 بهره وری و کیفیت زندگی کار 2-2 ادبیات تحقیق 1-2-2 س...

ادامه مطلب

دانلود مقاله بررسي عوامل مختلف در رابطه با كاهش انگيزه پرسنل شركت رينگ سازي مشهد

دانلود مقاله بررسي عوامل مختلف در رابطه با كاهش انگيزه پرسنل شركت رينگ سازي مشهد

فهرست مطالب پيشگفتار 1 فصل اول – مقدمه پژوهش 3 مقدمه 4 بيان مسئله 4 اهميت و ضرورت تحقيق: 6 فرضيات پژوهش 8 اهداف تحقيق 9 متغيرهاي تحقيق 9 تعريف اصطلاحات 9 تعريف 10 فصل دوم- بررسي پيشينه پژوهشي 11 الف: بررسي تئوري ها و پژوهش هاي گذشته 11 ب: اتسنتاج كلي در ارتباط با مسئله پژوهشي 11 پ: خلاصه چگونگي حل مسئله پژوهشي 11 اصطلاحات و مفاهيم 12 مفهوم انگيزش 12 ماهيت انگيزش: 13 اهميت انگيزش 13 «ريشه يابي علل مشكلات عدم وجود انگيزش صحيح نيروي كا...

ادامه مطلب

دانلود مقاله بررسي عملكرد خانواده در كنترل خشم نوجوانان دختر و پسر (15-18) شهر تهران

دانلود مقاله بررسي عملكرد خانواده در كنترل خشم نوجوانان دختر و پسر (15-18) شهر تهران

فهرست مطالب چكيده : فصل اول مقدمه (بررسي عملكرد خانواده در كنترل خشم نوجوانان) بيان مسئله اهداف اختصاصي پژوهش : فرضيات پژوهش متغيرها تعريف علمي و عملياتي متغيرها منابع فصل اول فصل دوم مرور ادبيات تعريف خانواده تعریف نوجوانی انواع خانواده اهمیت خانواده کارکرد خانواده نقش نهاد خانواده در ایجاد احساس امنیت مدیریت خانواده جو عاطفی خانواده نقش الگوهای روابط خانوادگی در رشد اجتماعی فرزندان اثرهاي رواني بلوغ جنسي رشد هويت نقش خانواده مناسبات نو...

ادامه مطلب

دانلود مقاله بررسی سلامت روانی در خانواده خلبانان نظامی

دانلود مقاله بررسی سلامت روانی در خانواده خلبانان نظامی

فهرست مطالب چکیده مقدمه فصل اول بیان مسأله مقدمه بیان مسأله ضرورت و اهمیت پژوهش اهداف پژوهش سؤالهای پژوهش مفاهیم و متغیرهای عملیاتی خلاصه فصل فصل دوم گستره نظری موضوع و پیشینه تحقیقاتی مقدمه مبانی نظری مفهوم سلامت نگاهی تاریخی به سلامت و بیماری الگوهای سلامت مقایسه الگوهای سلامت ابعاد سلامت سلامت روانی مفهوم سلامت روانی در نظریه های مختلف تعریف تنیدگی تاریخچه تنیدگی انواع تنیدگی محركهای تنیدگی زا چه كسی در برابر تنیدگی آسیب پذیر تر است؟ هزینه تنیدگی منابع ...

ادامه مطلب

دانلود مقاله بررسي روشهاي تدريس سنتي و جديد و تاثيرآنها در يادگيري دانش آموزان دختر مقطع راهنمايي

دانلود مقاله بررسي روشهاي تدريس سنتي و جديد و تاثيرآنها در يادگيري دانش آموزان دختر مقطع راهنمايي

  فهرست مطالب فصل اول موضوع     1 مقدمه     1 بيان مسئله     2 فرضيه     2 اهداف     2 جامعه آماري     2 نمونه گيري    2 تعاريف واصطلاحات    3 فصل دوم : ادبيات وپيشينه تحقيق مقدمه    4 معرفي روشهاي مختلف تدريس    4 بخش اول : برسي روشهاي سنتي و تأثيرآنها در يادگيري دانش آموزان    5 روش حفظ وتكرار    5 محاسن ومحدوديتهاي روش حفظ وتكرار    6 روش سخنراني    7 مراحل اجراي روش سخنراني    8 محاسن و معايب محدوديتهاي روشهاي سخنراني    26 نتيجه    3...

ادامه مطلب