روانشناسی و اجتماعی

مقاله نحوه ي گذراندن اوقات فراغت و نظريه ها

مقاله نحوه ي گذراندن اوقات فراغت و نظريه ها

دانلود مقاله نحوه ي گذراندن اوقات فراغت و نظريه ها چكيده: این مقاله طی مطالعات انجام یافته که در آن به بررسی ونحوه گذراندن اوقات فراغت پرداخته شده است که در آن به مفهوم اوقات فراغت ، نیازهای که طی اوقات فراغت تامین می شود، انواع فعالیتهای مربوط به اوقات فراغت، پرداختن به هنرها، استفاده ازرایانه اوقات فراغت در عصر حاضر کارکردهای اوقات فراغت برنامه ریزی واوقات فراغت ورهمنودهای علمی اشاره گرده اید است .اوقات فراغت را موقعیتی برای آرمیدن وج...

ادامه مطلب

پژوهش رابطه موسیقی با اضطراب و افسردگی

پژوهش رابطه موسیقی با اضطراب و افسردگی

دانلود پژوهش رابطه موسیقی با اضطراب و افسردگی چکیده پژوهش : این پژوهش براساس مطالعات متعددی که رابطه موسیقی، اضطراب و افسردگی را مورد تایید قرار داده است ترتیب داده شده و هدف آن بررسی تاثیر تمرینات موسیقی بر میزان اضطراب و افسردگی هنرمندانی است که با آلات موسیقی کار می کنند.در این تحقیق سعی کامل به عمل آمده که شخصیت والا و ارزشمند موسیقی دانان و هنر با ارزش موسیقی در جامعه بهتر از پیش روشن گردد و همچنین به بررسی کمبودها و نیازهایی ک...

ادامه مطلب

پژوهش بررسي رابطه بين باورهاي غير منطقي و ميزان اضطراب

پژوهش بررسي رابطه بين باورهاي غير منطقي و ميزان اضطراب

دانلود بررسي رابطه بين باورهاي غير منطقي و ميزان اضطراب در دانشجويان پسر و دختر مقدمه: رويكرد شناختي و رواني شناسي امروزه مورد توجه بسيار قرار گرفته است وبيشتر از هر رويكرد ديگري مورد تجربه واقع مي شود. رويكرد شناختي معتقد است كه ريشه رفتارهاي انسان در نوع تفكر و نگرش وطرز تلقي مي گويد: ‌«نخستين اصل شناخت گرايي است كه حال انسان نتيجه شناخت ها و تفكرات اوست.» با استفاده از تئوري ABC درمان شناختي- رفتاري پيشرفت بسيار زيادي از دهه ۱۹۷۰ تاك...

ادامه مطلب

مقاله نقش اعتیاد به مواد مخدر در فقر

مقاله نقش اعتیاد به مواد مخدر در فقر

دانلود مقاله نقش اعتیاد به مواد مخدر در فقر اهداف پژوهش و اهمیت آن در این تحقیق سعی ما بر آن است تا نقش اعتیاد به مواد مخدر در فقر را با توجه به امکانات موجود بررسی نموده و از طرف دیگر گامی خواهد بود جهت انجام تحقیقات بعدی و پرداختن به موضوعات اجتماعی دیگر که هر کدام به نحوی با این قضیه در ارتباط بوده که توجه بیشتر مسئولان و دست اندرکاران به خود را می طلبد و در نهایت سعی ما بر این است تا ببینیم، می توانیم راهی به اندیشیم تا فرزندان طلاق از بلای ...

ادامه مطلب

پژوهش عوامل موثر بر گسترش روحیه خدمتگذاری در جامعه

پژوهش عوامل موثر بر گسترش روحیه خدمتگذاری در جامعه

دانلود پژوهش عوامل موثر بر گسترش روحیه خدمتگذاری در جامعه خدمتگذاری انسان موجودی اجتماعی است و در جمع ، استعدادش شکوفا می گردد انسان ها ، همانند سنگ هایی نیستند از یکدیگر بی خبر و باهم بی ارتباط بلکه مانند حلقات یک زنجیره اند که حیات و قوامشان در گرو پیوستگی و وابستگی است . به همین جهت ، در فرهنگ بشری ، همواره به این مسئله توجه گردیده و به تعبیرهای گوناگون ، جامعه ی انسانی به این سو فرا خوانده شده است و اندیشه وران و مصلحان ، با بیان و...

ادامه مطلب

پژوهش بررسي رابطه ي بين عناصر سبكهاي عشق

پژوهش بررسي رابطه ي بين عناصر سبكهاي عشق

دانلود پژوهش بررسي رابطه ي بين عناصر سبكهاي عشق چكيده : پژوهش حاضر به بررسي رابطه ي بين عناصر سبكهاي عشق ( صميميت ، شهوت ، تعهد ) و رضايت زناشويي مي پردازد . هدف از اين پژوهش ، شناخت سه عامل مهم و مؤثر بر رضايتمندي زناشويي است كه شناخت هر يك به بهبود زندگي هاي زوجين و نهايتاً كاهش نرخ طلاق منجر مي شود ، بود . براي رسيدن به اين هدفها ، 41 زن متأهل خانه دار ( 45 ـ 30 ) ساله ساكن شهر تهران به عنوان نمونه ي تصادفي برگزيده شدند . همه ي آزمودني...

ادامه مطلب

مقاله تفاوت زندگی نامه ی دینی دو نسل

مقاله تفاوت زندگی نامه ی دینی دو نسل

دانلود مقاله تفاوت زندگی نامه ی دینی دو نسل  1-1مقدمه نخستین بار اصطلاح شکاف نسل ها در دهه ی 60در کشورهای غربی مطرح شد که به نحوی اختلافات فرهنگی میان فرزندان و والدینشان را تشریح می کرد. این در حالی است که طی سالهای اخیر تفاوت قابل توجهی میان ارزشهای جوانان با والدینشان مشاهده می شود. اینکه چه عواملی باعث بروز این شکاف می شوند موضوع بحث ما خواهد بود. چالش دین با مقتضیات زمان همواره یکی از مهمترین دغدغه های صاحب نظران و اندیشمندان هرعصری و نسل...

ادامه مطلب