روانشناسی و اجتماعی

مقاله حاكمان و خانواده در قرآن

مقاله حاكمان و خانواده در قرآن

حاكمان و خانواده در قرآن خانواده، كوچك ترین واحد اجتماعی است، لكن چون جامعه بشری از اعضای خانواده ها تشكیل می شود، تاثیر عمیق خانواده بر جامعه غیرقابل انكار است. از این منظر نگاه قرآن كریم به خانواده به دو بخش قابل تقسیم است: الف) خانواده به عنوان واحد مستقل اجتماعی. ب) خانواده به عنوان واحد موثر در زیرساخت واحدهای بزرگ تر اجتماعی. در این نوشته به نقش دوم خانواده و تاثیر و تاثر افراد آن بر واحدهای بزرگ تری كه مدیریت آنها را به عهده دارند، پ...

ادامه مطلب

مقاله اهداف تعليم و تربيت از ديدگاه فارابي

مقاله اهداف تعليم و تربيت از ديدگاه فارابي

اهداف تعليم و تربيت از ديدگاه فارابي فهرست مطالب مقدمه اهداف تعليم و تربيت از ديدگاه الف ) فارابي ب ) قاسبي ج ) ابن سحنون مبناي تعيين اهداف تعليم و تربيت الف ) مبناي علمي ب ) مبناي فلسفه 1) معرفت شناسي 2) هستي شناسي 3) ارزش شناسي ج ) مبناي ديني اهداف تربيتي از ديدگاه اسلام اهداف نمائي اهداف جزئي روش‌هاي تعليم و تربيت الف ) روش هاي تربيت مقربي ب ) روش‌هاي خودسازي ج ) روش‌هاي تربيت در اسلام د ) روش‌هاي تعليم و تربيت از ديدگاه ابن خلد...

ادامه مطلب

مقاله نقش راهنمايي و مشاوره شغلي در رضايت شغلي

مقاله  نقش راهنمايي و مشاوره شغلي در رضايت شغلي

نقش راهنمايي و مشاوره شغلي در رضايت شغلي چكيده: ِبي شك فرد و جامعه براي بقاي خود به كار و تلاش نياز دارند.ورود به عرصه كار در زندگي هر شخص يكي از مهمترين مراحل زندگي محسوب مي شود از طرف ديگر رضايت شغلي به عنوان يكي از عوامل مؤثر در بهره‌وري نيروي كار محسوب مي شود همانطور كه مي دانيم بهره‌وري ناشي از عوامل مختلفي چون استفاده بهينه از امكانات، زمان و استفاده مطلوب از نيروي انساني مي باشد در شرايطي نيروي انساني توانايي‌هاي خود را در انجام ...

ادامه مطلب

مقاله کودکان استثنایی

مقاله کودکان استثنایی

کودکان استثنایی چكيده تحقيق حاضر به منظور بررسي علل عقب ماندگي دانش آموزان ناشنوا صورت گرفته است. در فرضيه هاي ارائه شده است علت اصلي عقب ماندگي اين دانش آموزان 1- عوامل دوران بارداري 2-ازدواج فاميلي 3-عوامل اجتماعي- اقتصادي- فرهنگي و غيره ذكر گرديده است. جامعه آماري اين تحقيق دانش آموزان مدرسه طلوع مي باشند نمونه آماري 6 نفر از دانش آموزان اين مدرسه مي باشد. بيان مسئله تاريخ تمدن سابقه تلاش انسان است در غلبه بر تقاضاي محيطي كه در ...

ادامه مطلب

مقاله مشارکت مادران درجامعه

مقاله مشارکت مادران درجامعه

مشارکت مادران درجامعه فهرست مطالب مقدمه 3 تربيت چيست ؟ 6 اهميت تربيت كودك6 مراحل نسبي تربيت كودك8. تربيت كودك در اسلام9 اثر اشتغال مادر بر رشد كودك13 ضرورت وجود مادر براي فرزند15  نقش پدر16  پدر مسئول تربيت فرزنداست 17  جدايي كودك از مادر و پدر18  پرورش اجتماعي كودكان19  خصوصيات تربيت اجتماعي19  عوامل موثر در رشد اجتماعي كودك20 خانواده21 اولين نهاد تربيتي21  پرورش اجتماعي24  مراحل رشد اجتماعي24 نقش مادر در روند رشد اجتماعي كودكان25 بحث و نت...

ادامه مطلب

مقاله آسيب روانشناختی اینترنت

مقاله آسيب روانشناختی اینترنت

آسيب روانشناختی اینترنت آسيب ‏هاى روان ‏شناختى اينترنت بى شك، رشد روزافزون اينترنت فوايد و اهميت غير قابل انكارى دارد، چندان كه در دوران حاضر، نقش محورى اينترنت چنان اساسى است كه بدون آن امكان برنامه ريزى، توسعه و بهره‏ورى در زمينه‏هايى چون: فرهنگى، اجتماعى، اقتصادى و علمى در جهان آينده امكان‏پذير نخواهد بود. با وجود اين، نبايد از پيامدهاى ناگوار و مخرب آن به‏ويژه در زمينه‏هاى اجتماعى و فرهنگى غافل ماند. به ديگر سخن، اينترنت با همه...

ادامه مطلب

مقاله ويژگيهاي جمعيتي، اقتصادي و اجتماعي مهاجران خارجي

مقاله  ويژگيهاي جمعيتي، اقتصادي و اجتماعي مهاجران خارجي

ويژگيهاي جمعيتي، اقتصادي و اجتماعي مهاجران خارجي با تأكيد بر «مهاجران افغاني در ايران» چكيده ساليان درازي است كه مهاجران خارجي، بويژه مهاجران افغاني، در جاي جاي كشورمان سكونت دارند. هيچ استاني نيست كه ساكنان آن با اين مهاجران برخورد نداشته باشند و ميان آنها مراوداتي صورت نگيرد، اين روابط در بعضي جنبه ها آن چنان عميق بوده كه حتي در صورت بازگشت مهاجران به كشورشان، باز هم تا ساليان دراز اثراتي كه از خود بجاي گذاشته اند از بين نخواهد رفت...

ادامه مطلب