روانشناسی و اجتماعی

مقاله جوانان استثمار شده و جوانان طغيان زده

مقاله جوانان استثمار شده و جوانان طغيان زده

دانلود مقاله جوانان استثمار شده و جوانان طغيان زده قسمت اول – نمونه صنعتي و تضادهاي اجتماعي مدتهاي مديد رشد اقتصادي و مخصوصاً صنعتي كردن به عنوان شرايط لازم جهت پيشرفت اجتماعي معرفي شد‌. دو قرن گسترش سرمايه داري موجب چندين برابر شدن ثروت وخدمات و راه آهن و كشتيراني و اياب و ذهاب هوايي و مدارس و بيمارستانها وآسمان خراش‌هاي متعدد د رمراكز كشورهاي صنعتي گرديد‌. اما در بطن ثروت فقر از بين نرفت : فقر قدم به قدم در حلبي آبادها و گتوها مشاهده مي‌شو...

ادامه مطلب

پروژه بررسي اشتغال زنان و تاثير آن بر ساخت خانواده

پروژه بررسي اشتغال زنان و تاثير آن بر ساخت خانواده

دانلود پروژه بررسي اشتغال زنان و تاثير آن بر ساخت خانواده فصل اول مقدمه: زن نیمی از پیکره اجتماع است و به تعبیر رابیند رانات تاثور متفکر بزرگ هندی: بهترین دوست مرد. هیچ متفکر واقع بین و حق شناسی نمی تواند این حقیقت مسلم را مورد انکار قرار دهد که اگر نقش زنان در پیشرفت و تعالی جامعه ای از مردان آن جامعه بیشتر نباشد، کمتر هم نیست. تجربه  «اصلاح ساختار فرهنگی» و تجدید نظر درباورها و نگرش ثابت کرده است که هر اندازه جامعه ای شرایط مساعد و ...

ادامه مطلب

پروژه بررسي ويژگيهاي اجتماعي مصرف كنندگان مواد مخدر

پروژه بررسي ويژگيهاي اجتماعي مصرف كنندگان مواد مخدر

دانلود پروژه بررسي ويژگيهاي اجتماعي مصرف كنندگان مواد مخدر چکیده ای از مطالب مقدمه : الف – بيان مسئله ب – طرح مسئله پ – سوالات تحقيق ت – اهداف تحقيق ث – اهميت موضوع ج – بيان مفاهيم مقدمه : در اين تحقيق به بررسي ويژگيهاي اجتماعي مصرف كنندگان مواد مخدر پرداخته ايم . و از آنجايي كه موضوع اعتياد يكي از دغدعه هاي ذهني محقق بود و در طي دوره كارورزي بطور عميق با فضاي زندگي افراد معتاد آشنا شده است پس نياز به بررسي همه جانبه فضاي اجتما...

ادامه مطلب

مقاله نظريه ها و مفاهيم ارتباطات اجتماعي

مقاله نظريه ها و مفاهيم ارتباطات اجتماعي

دانلود مقاله نظريه ها و مفاهيم ارتباطات اجتماعي درس : نظريه ها و مفاهيم ارتباطات اجتماعي فهرست عنوان بخش اول – * برخي مفاهيم و نظريه هاي ناظر بر تأثير پيام هاي ارتباطي بر مخاطبان – روند تاريخي – تحقيقي 1- نظريه تزريقي 2- نظريه استحكام يا تأثير محدود 3- نظريه استفاده و رضامندي (نيازجويي) 4- نظريه برجسته سازي 5- نظريه وابستگي مخاطبان 6- نظريه شكاف آگاهي 7- نظريه كاشت بخش دوم – *شخصيت سازي و چهره پردازي در وسائل ارتباط جمعي : –...

ادامه مطلب

دانلود مقاله بررسی تأثیراشتغال مادران بر سازگاری اجتماعی پسران

دانلود مقاله بررسی تأثیراشتغال مادران بر سازگاری اجتماعی پسران

بررسی تأثیراشتغال مادران بر سازگاری اجتماعی پسران مقطع راهنمایی شهرستان شهریار فهرست مطالب چکیده ۱ فصل اول : مقدمه سازگاری اجتماعی نوجوانان ۳ اهمیت پژوهش ۶ ضرورت پژوهش ۶ محدوده پژوهش ۷ تعاریف مفاهیم ۷ متغیرهای پژوهش ۷ فرضیه های پژوهش ۷ فصل دوم : پیشینه پژوهش سازگاری اجتماعی ۹ نقش مادری و اهمیت روابط متقابل مادر – کودک ۱۲ اشتغال زن ۱۲ اشتغال زن در خارج از خانه ۱۵ عوامل موثر در سازگاری اجتماعی ۲۳ انگیزه های اشتغال زنان ۲۵ تاثیر اشتغا...

ادامه مطلب

پروژه بزه گرایی پدیده ای اجتماعی

پروژه بزه گرایی پدیده ای اجتماعی

دانلود پروژه بزه گرایی پدیده ای اجتماعی چکیده تحقیق: سازه اصلی تحقیق بزه گرایی نوجوانان می باشد بزه گرایی پدیده ای اجتماعی جهانی است که معمولاً برای جرایم نوجوانان زیر ۱۸ سال به کار برده می شود. اصولاً بزهکاری عبارت است از جرایم کم اهمیت. دراینجا از نظریه کنترل اجتماعی دورکیم استفاده می کنیم دورکیم بزهکاری را غیرقانونی و بی‌هنجاری می داند. همچنین هیرشی بزهکاری را بی‌اهمیتی و بی‌اعتنایی به قیدوبندهای اجتماعی مطرح کرده است. مهم ترین هدف این ت...

ادامه مطلب

مقاله تأثير الگوهاي تدريس بر يادگيري دانش‌آموزان

مقاله تأثير الگوهاي تدريس بر يادگيري دانش‌آموزان

تأثير الگوهاي تدريس بر يادگيري دانش‌آموزان مقدمه دنياي امروز دنيايي است با ابعاد و ويژگيهاي مختلف و گوناگون كه ماهيت اين ابعاد نحوه زندگي را در جوامع و كشورهاي مختلف روشن مي‌نمايد. براي زيستن در اين جهان پارامترها و فاتورهاي بسياري وجود دارد كه در صورت آگاهي از روش صحيح برخورد با اين عوامل و استفاده از اين روشها مي‌توان به بهترين نحو زيست به جرأت مي‌توان يكي از مهمترين مواردي كه از ابتداي خلقت تاكنون بشر يا آن برخورد داشته و سعي در بهبود...

ادامه مطلب