برق و الکترونیک و مخابرات

مقاله ترانسفورماتور هاي جريان Current transformer

مقاله ترانسفورماتور هاي جريان Current  transformer

 ترانسفورماتور هاي جريان Current  transformer در پستهاي فشارقوي به منظور اندازه گيري مقدار جريان و يا حفاظت تجهيزات توسط رله هاي حفاظتي الكتريكي ازترانسفورماتورهاي جريان استفاده مي شود كه داراي دو وظيفه اصلي مي باشند : 1ـ پايين آوردن مقدار جريان فشار قوي بطوري كه قابل استفاده براي اندازه گيري از قبيل آمپر متر و مگا واتمتر و كنتورهاي اكتيو و راكتيو و همچنين رله هاي حفاظتي جرياني باشد . 2 ايزوله كردن و جدا كردن دستگاههاي اندازه گيري و حف...

ادامه مطلب

مقاله پست فشار قوي

مقاله پست فشار قوي

پست فشار قوي تعريف پست فشار قوي: يك‌پست فشار قوي مجموعه اي از تجهيزات مي‌باشد كه به منظور تغيير سطح ولتاژ با بوجود آوردن امكان تغذيه نقاط مختلف و تقسيم انرژي الكتريكي بين آنها مورد استفاده قرار مي گيرد . انواع پستهاي فشار قوي بر حسب نوع كار : 1ـ پستهاي نيروگاهي يا بالا برندة ولتاژ (Step Up Substation) : وظيفة اين پستها افزايش ولتاژ خروجي ژنراتورها به سطح ولتاژ انتقال مي‌باشد. 2ـ پستهاي انتقال (High Voltage Substation) : وظيفه پستهاي ان...

ادامه مطلب

مقاله اسيلاتور

مقاله اسيلاتور

اسيلاتور مقدمه با توجه به رشد سريع شبكه هاي مخابراتي بي سيم، ارتباط بسيار نزديكي بين الكترونيك و مخابرات ميدان پديد آمده است. در مخابرات ما با سيستم هايي كار مي كنيم كه احتياج به فركانس دقيق دارند تا از خطاهاي جيتر كه منجر به isi مي شوند جلوگيري كنيم، با اين كار هزينه ها بسيار پايين مي آيد و نياز به تكرار كننده هاي ديجيتال كمتر مي شود. بنابراين مهندسان الكترونيك با طراحي كردن نوسان سازهاي با دقت فركانسي بالا، خطي در گسترة استفاده و دا...

ادامه مطلب

مقاله اندازه گیری

مقاله اندازه گیری

اندازه گیری فهرست فصل اول –        مقدمه اي بر اندازه گيري و تعريف –        استانداردها ، واحدها و نگهداري آنها –        اهميت اندازه گيري –        كاربردهاي مختلف اندازه گيري –        خطا در اندازه گيري –        روشهاي اندازه گيري فصل دوم –        اجزاء يك سيستم اندازه گيري –        دستگاههاي اندازه گيري از نقطه نظر روش اندازه گيري –        مزاياي استفاده از سيستمهاي اندازه گيري الكترونيك...

ادامه مطلب

مقاله انرژی خورشیدی

مقاله انرژی خورشیدی

انرژی خورشیدیمقدمه : نيلوفر خورشيدي: هر روز شاهد خلاقيت ها و ابتكارهاي تازه اي براي استفاده از انرژي هاي پاك و بدون آلودگي هستيم. يكي از جديدترين طرحهاي هوشمندانه و جذاب استفاده از انرژي خورشيدي، مولدهاي برقي كارآمدي است كه به شكل نيلوفرهاي آبي طراحي شده و در پارك ها و فضاهاي باز شهري نصب مي شود. برگ هاي اين نيلوفر آبي پوشيده از سلولهاي خورشيدي است كه از جهات گوناگون انرژي خورشيد را در روز جذب و براي روشنايي شب ذخيره مي كند. برگ هاي...

ادامه مطلب

دانلود مقاله دگرگوني تكنولوژي نظامي از ابتدا تا قرن بيست و يك

دانلود مقاله دگرگوني تكنولوژي نظامي از ابتدا تا قرن بيست و يك

دگرگوني تكنولوژي نظامي از ابتدا تا قرن بيست و يك بخش اول تكنولوژي نظامي در عهد كهن دستيابي به تكنولوژي جديد از گذشته‌هاي بسيار دور در زندگي انسان‌ها و در تعيين سرنوشت جوامع بشري تاثير فراوان داشته و در روند تكامل تمدن بشري خصوصاً در عهد باستان هر گاه انسان به تكنولوژي جديدي دست ‌مي‌يافت، تحول عظيمي در زندگي او رخ داده است. تحولات تكنولوژي در زمينه‌هاي متفاوت و در جوامع مختلف در گذشته به طرق و روش‌هاي گوناگون به وقوع مي‌پيوسته، ولي به علت ...

ادامه مطلب

مقاله پست فشار قوي

مقاله پست فشار قوي

پست فشار قوي فهرست مطالب تعريف پست فشار قوي 1 انواع پست هاي فشار قوي بر حسب نوع كار 1 تجهيزات پست 6 سويچگير 7 ترانسفورماتور قدرت 8 ترانس زمين 8 جبران كننده ها 9 تأسيسات جانبي11 سوئيچگير 11 باسبار يا شين 11 انواع شين از نظر شكل ظاهري 12 شينه بندي 13 انواع شينه بندي 14 قطع طولي شين بوسيله ديژنكتور 15 شينه بندي چندتايي يا مركب 15 ايمني باسبار 22 رنگ آميزي شين ها 23 كليدهاي فشار قوي 24 قطع كننده يا سكسيونر 25 كليد بار 26 كليد قدرت 26 قطع ...

ادامه مطلب