برق و الکترونیک و مخابرات

دانلود پژوهش موتورهای تک فاز

دانلود پژوهش موتورهای تک فاز

موتورهای تک فاز فهرست مطالب مقدمه فصل 1- موتورهاي القاء يكفاز 1-1- ساختمان و طرز كار موتورهاي القاء يكفاز 1-1-1- تئوري ميدان دوگانه دوار 1-1-2-تئوري ميدانهاي متقاطع 1-2- موتور القاء يكفاز با راه اندازي خودبخود 1-3- موتور القاء با راه انداز خازني 1-3-1- محاسبات سيم بندي موتورهاي يكفاز با سيم بندي استارت موقت 1-3-2- محاسبه تعداد دور كلافهاي موتورهاي يكفاز 1-4-انواع موتورها با خازن راه انداز 1-5- موتور خازني 1-5-1- موتور خازني تك مقدار 1-5-2-مو...

ادامه مطلب

دانلود پژوهش لیزردردوران تمدن یونان روم

دانلود پژوهش لیزردردوران تمدن یونان روم

لیزردردوران تمدن یونان روم فهرست مطالب ليزر در دوران تمدن يونان ـ روم 5 1ـ 1 گسيل خودبخود، گسيل القايي و جذب 14 1ـ 1ـ 1 گسيل خودبخود 15 شكل1ـ 1برهم كنش هاي تابش با ترازهاي انرژي اتمي 16 1ـ 2 مباني نظري ليزر 21 شكل 1ـ 4 طرح كلي ليزر. 23 شكل 1ـ 5 (الف) طرح ليزر سه ترازي و (ب) ليزر چهار ترازي. 26 آناتومی پوست: 28 2-1- لایه اپیدرمیس The Epidermis : 31 2-2- لایه کرنیوم ( Stratum Conium ) : 33 2-3- لایه لوسیدم ( Stratum Lucidum ) : 34 2-4- لا...

ادامه مطلب

دانلود پژوهش انرژی باد

دانلود پژوهش انرژی باد

انرژی باد فهرست مطالب مقدمه 4 فصل اول 7 آسياب هاي بادي با محور قائم: 9 تجربه ي ايرانيان: 10 تجربه آمريکايي ها: 11 تجربه ي دانمارکي ها: 13 تجربه ي فرانسوي ها: 14 تجربه ي هلندي ها: 15 تجربه ي انگليسي ها: 16 تجربه ي آلماني ها: 17 فصل دوم 19 مهار نيروي باد: 22 اثر سرعت باد: 24 ذخيره انرژي بادي: 25 انرژي باد از نظر اقتصادي: 26 بادهاي ايران: 26 خلاصه ي دو مطالعه براي تعيين محل نصب توربين بادي: 28 انرژي بادي و حفظ محيط زيست: 30 ميانگين سرعت باد در ا...

ادامه مطلب

دانلود پژوهش انتقال و توزيع برق

دانلود پژوهش انتقال و توزيع برق

انتقال و توزيع برق فهرست مطالب معرفی انتقال و توزیع مقایسه سیستم انتقال هوایی و یرزمینی مزایا و معایب خطوط انتقال زیرزمینی انتقال با خطوط ابررسانا توزیع توان با خطوط انتقال کم مقاومت خطوط رایج کم مقاومت ابررسانایی فیبرهای گرافیت با پوشش فلزی خطوط انتقال انعطاف پذیر ولتاژ متناوب (FACTS) مبانی FATCS سیستم های عامل FATCS توان الکتریکی سفارشی خازنهای پیشرفته عایقهای الکتریکی کابلهای توزیع کابلهای کششی عایقهای پیشرفته پلیمری انفجار زیرزمینی حل مش...

ادامه مطلب

دانلود پژوهش تولید انرژی از توده حیاتی

دانلود پژوهش تولید انرژی از توده حیاتی

تولیدانرژی از توده حیاتی فهرست مطالب تولیدانرژی از توده حیاتی مقدمه منابع Bio-mass موارد کاربرد مبدل های گازی تفکیک پایین سو مبدل های گازی تفکیک میانه gasifier هایی با بستر مایع اجاق های Bio-mass: دسته بندی اجاق های Bio-mass سوختهای مایع جایگزین متان سازی کاربرد آن در مورد زوائد دباغ وخانه ها جامعه گیاهی گاز حیاتی چیست؟ سرمایه گذاری lacs 75/3 .ks مزایا ومضرات Bio-mass برای مصرف انرژی زایی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی Bio-mass اجزای فیزیکی و شیمیای...

ادامه مطلب

دانلود تحقیق بررسی ترانسفورماتور

دانلود تحقیق بررسی ترانسفورماتور

ترانسفورماتور فهرست مطالب عنوان مقدمه تئوری و تعاریفی از ترانسفورماتورها انواع ترانسفورماتورها ساخت ترانسفور ماتور قدرت خشك فن آوري ترانسفورماتورهاي  HTS  در جهان كاربرد الكترونيك قدرت در تپ چنجر ترانسفورماتورهاي توزيع مقدمه قسمت اعظم انرژی الکتریکی مورد نیاز انسان در تمام کشورهای جهان ، توسط مراکز تولید مانند نیروگاههای بخاری ، آبی و هسته‌ای تولید می‌شود. این مراکز دارای توربینها و آلترناتیوهای سه فاز هستند و ولتاژی که بوسیله ژنراتورها تو...

ادامه مطلب

دانلود پژوهش اتوماسیون

دانلود پژوهش اتوماسیون

اتوماسیون فهرست مطالب اتوما سيون چيست؟ اتوماسيون صنعتي مونيتورينگ در اتوماسيون اقتصادي صنعتي اهميت اطلاعات و سيستم هاي اطلاعاتي انواع سيستم هاي اطلاعاتي قبل از استقرار اتوماسيون اداري                                                                                بعد از استقرار اتوماسيون اداري                                                                                   مشكلات پيش روي سيستم مكانيزه اتوماسيون اداري                                           ...

ادامه مطلب