برق و الکترونیک و مخابرات

دانلود مقاله الکترومغناطیس

دانلود مقاله الکترومغناطیس

الکترومغناطیس فهرست مطالب 1-1- مقدمه 3 2-1- ميدان مغناطيسي اطراف سيم حامل جريان 4 5-1- كميتهاي مغناطيسي 8 1-5-1- نيروي محركه مغناطيسي 8 2-5-1- شدت ميدان مغناطيسي 9 6-1- بررسي سيم پيچهاي بدون هسته آهني 13 7-1- بررسي سيم پيچهاي با هسته آهني 15 8-1- خواص مغناطيسي مواد 19 9-1- منحني مغناطيسي 21 10-1- مدارهاي مغناطيسي 31 2-10-1- تحليل مدارهاي مغناطيسي به كمك مدار معادل الكتريكي 34 3-10-1- تحليل مدارهاي مغناطيسي به كمك قانون نيروي محركه م...

ادامه مطلب

دانلود مقاله نیروهای الکتریکی و مغناطیسی

دانلود مقاله نیروهای الکتریکی و مغناطیسی

نیروهای الکتریکی و مغناطیسی فهرست مطالب ميدانهاي الكترومغناطيسي 5 امواج الكترومغناطيسي 6 شدت موج الكترومغناطيسي 8 كشف اثر فوتوالكتريك 9 نارسايي الكترومغناطيس كلاسيك در توجيه اثر فوتوالكتريك 10 مكانيك كوانتومي 11 توجيه كوانتومي پديده فوتوالكتريك توسط انيشتين 12 اثر كامپتون 14 اثر موسبوئر 16 يعني جابجايي به سمت سرخ گرانش 17 نظريه سي. پي. اچ. ساختمان فوتون 18 از توليد زوج تا اتحاد الكترومغناطيس-گرانش 24 ماده و پاد ماده 25 نابودي زوج 27 بررسي فرايند تو...

ادامه مطلب

دانلود پژوهش تاریخچه و سیرتحول مخابرات در ایران

دانلود پژوهش تاریخچه و سیرتحول مخابرات در ایران

تاریخچه و سیرتحول مخابرات در ایران فهرست مطالب مقدمه : 3 معرفی سیستم جهانی ارتباطات سیار 12 اهداف FPLMTS 17 سابقه GSM 18 مراحل مهم یک سیستم موبایل 20 نیازمندی های عملیاتی در GSM 20 نیازمندیهای فنی GSM 24 سرویس های فراهم شده توسط GSM 27 1- اعلام هزینه (با نماد AOC تاریخ معرفی 1992) 32 2- استثناء تمام مکالمات خارج شونده. (BAOC/1992) 32 6- پیش راندن برخوانی ـ بدون شرط (CFU , 1994) 33 7- پیش راندن برخوانی بر اساس اشغال بودن مشترک (CFB ...

ادامه مطلب

دانلود پژوهش آموزه هایی از رباتیک

دانلود پژوهش آموزه هایی از رباتیک

آموز ه هایی از رباتیک فهرست مطالب ربات چیست؟ مزایای رباتها: انواع ربات ها دسته‌بندی ربات‌ها نانوبات‌ها كاربرد رباتها ربات آدم نمای اعلام خطر ملاحظات طراحی و ساخت نحوه کنترل 1 بیتی نحوه کنترل 2 بیتی راه اندازي موتور پله‌اي سنسورهای موقعیت مفاصل سنسورها در ربات (2) تعریف سنسور نوري (گيرنده-فرستنده) شکل ١4.يک بسته ی گيرنده و فرستنده ی IR انواع سنسورهای نوری شکل ١.چند نوع photoresisto در ابعاد مختلف؛اساس کار اين امواج Ultrasonic کاربر...

ادامه مطلب

دانلود پژوهش شبکه عمومی تلفن PSTN

دانلود پژوهش شبکه عمومی تلفن PSTN

شبکه عمومی تلفن PSTN فهرست مطالب مقدمه(شبکه DSTN) نحوه برقراری یک تماس سالن DDF (سالن سوئیچ) سالن MDF سالن کابل کانال سازی وکابل کشی کانالی حوضچه کافو(K.V) کابل کشی خاکی پست(E.V) مختصری از فیبر نوری PCM 1.مقدمه شبکه عمومی تلفن: PSTN PSTN به عنوان یک شبکه عمومی تلفن در سطح جهان به عنوان وسیله ارتباط ‌دهی مطرح است که بیش از 800 میلیون مشترک را به خود اختصاص داده. این سیستم در ابتدا به عنوان یک سیستم ثابت تلفن مطرح بود ولی هم‌اکنون شکل دیجی...

ادامه مطلب

دانلود پژوهش موتورهای تک فاز

دانلود پژوهش موتورهای تک فاز

موتورهای تک فاز فهرست مطالب مقدمه فصل 1- موتورهاي القاء يكفاز 1-1- ساختمان و طرز كار موتورهاي القاء يكفاز 1-1-1- تئوري ميدان دوگانه دوار 1-1-2-تئوري ميدانهاي متقاطع 1-2- موتور القاء يكفاز با راه اندازي خودبخود 1-3- موتور القاء با راه انداز خازني 1-3-1- محاسبات سيم بندي موتورهاي يكفاز با سيم بندي استارت موقت 1-3-2- محاسبه تعداد دور كلافهاي موتورهاي يكفاز 1-4-انواع موتورها با خازن راه انداز 1-5- موتور خازني 1-5-1- موتور خازني تك مقدار 1-5-2-مو...

ادامه مطلب

دانلود پژوهش لیزردردوران تمدن یونان روم

دانلود پژوهش لیزردردوران تمدن یونان روم

لیزردردوران تمدن یونان روم فهرست مطالب ليزر در دوران تمدن يونان ـ روم 5 1ـ 1 گسيل خودبخود، گسيل القايي و جذب 14 1ـ 1ـ 1 گسيل خودبخود 15 شكل1ـ 1برهم كنش هاي تابش با ترازهاي انرژي اتمي 16 1ـ 2 مباني نظري ليزر 21 شكل 1ـ 4 طرح كلي ليزر. 23 شكل 1ـ 5 (الف) طرح ليزر سه ترازي و (ب) ليزر چهار ترازي. 26 آناتومی پوست: 28 2-1- لایه اپیدرمیس The Epidermis : 31 2-2- لایه کرنیوم ( Stratum Conium ) : 33 2-3- لایه لوسیدم ( Stratum Lucidum ) : 34 2-4- لا...

ادامه مطلب