برق و الکترونیک و مخابرات

اصول طراحی پستهای فشار قوی و معیارهای طراحی بهینه ست 2063230کیلو ولت تاکستان

اصول طراحی پستهای فشار قوی و معیارهای طراحی بهینه ست 2063230کیلو ولت تاکستان

فهرست مطالب فصل اول: مقدمه 1-1-مقدمه 2 2-1-تعاريف و اصطلاحات 7 دوم:اصول طراحي پستهاي فشار قوي و معيارهاي طراحي بهينه 1-2-اصول طراحي پستهاي فشار قوي 11 2-2-انواع طراحيها 14 3-2-معيارهاي طراحي بهينه و اعمال اين ضوابط در طراحي پست 15 1-3-2-ارتباط بهينگي و شرايط بهره برداري 15 2-3-2-ارتباط بهينگي و موقعيت پست 17 3-3-2-ارتباط بهينگي ومسايل زيست محيطي 17 4-3-2-ارتباط بهينگي و امكان توسعه پست 18 5-3-2-ارتباط بهينگي و نيروي انساني 19 6-3-2-ارتباط...

ادامه مطلب

بررسي اثار كنترل دور موتورهاي بزرگ نيروگاهي

بررسي اثار كنترل دور موتورهاي بزرگ نيروگاهي

دانلود پروژه بررسي اثار كنترل دور موتورهاي بزرگ نيروگاهي فهرست مطالب فصل اول : روشهای کنترل سرعت و گشتاور موتورهای القایی فصل دوم : روشهای PWM در کنترل دور موتور آسنکرون فصل سوم : مشخصات کلی و بلوک دیاگرام سیستم فصل چهارم: نحوه کنترل فصل پنجم : نرم افزار سیستم   – کنترل ولتاژ رتور : در موتورهای بارتور سیم پیچی شده ، مقاومت سه فاز خروجی به رینگ های موتور مانند شکل (2-1الف) متصل می شود . گشتاور تولیدی با تغییر مقاومت Rx تغییر م...

ادامه مطلب

بررسي انواع اضافه ولتاژها در سيستمهاي قدرت و علل پيدايش آنها

بررسي انواع اضافه ولتاژها در سيستمهاي قدرت و علل پيدايش آنها

فهرست مطالب فصل اول: مقدمه كليات هدف فصل دوم: بررسي انواع اضافه ولتاژها در سيستمهاي قدرت و علل پيدايش آنها مقدمه انواع مختلف اضافه ولتاژها در شبكه اضافه ولتاژهاي صاعقه مشخصه اضافه ولتاژهاي صاعقه اضافه ولتاژهاي كليد زني (قطع و وصل) موج استاندارد قطع و وصل يا كليد‌زني علل بروز اضافه ولتاژهاي كليدزني اضافه‌ ولتاژهاي ناشي از كليد‌زني جريان‌هاي سلفي و خازني اضافه ولتاژهاي كليدزني ناشي از تغييرات ناگهاني بار اضافه ولتاژهاي موقت مقدمه خطاهاي زمي...

ادامه مطلب

دانلود پروژه بررسی سنسورها و ترانسدیوسرهاو کنترل صنعتی

دانلود پروژه بررسی سنسورها و ترانسدیوسرهاو کنترل صنعتی

فهرست مطالب فصل 1: کرنش و فشار          1 • کرنش مکانیکی        2 • تداخل سنجی         9 • روشهای فیبر نوری        13 • گیجهای فشار         14 • فشار گازی کم         21 • گیجهای یونیزاسیون        23 • استفاده از ترانسدیوسر        26 فصل 2: موقعیت ، جهت ، فاصله و حرکت       28 • موقعیت          29 • جهت          30 • اندازه گیری فاصله – مقیاس وسیع      39 • فاصله پیموده شده        41 • سیستمهای شتاب سنج       50 • دوران          56 فصل ...

ادامه مطلب

دانلود پروژه اصول طراحي پستهاي فشار قوي و معيارهاي طراحي بهينه

دانلود پروژه اصول طراحي پستهاي فشار قوي و معيارهاي طراحي بهينه

فهرست مطالب فصل اول: مقدمه 1-1-مقدمه 2-1-تعاريف و اصطلاحات فصل دوم:اصول طراحي پستهاي فشار قوي و معيارهاي طراحي بهينه 1-2-اصول طراحي پستهاي فشار قوي 2-2-انواع طراحيها 3-2-معيارهاي طراحي بهينه و اعمال اين ضوابط در طراحي پست 1-3-2-ارتباط بهينگي و شرايط بهره برداري 2-3-2-ارتباط بهينگي و موقعيت پست 3-3-2-ارتباط بهينگي ومسايل زيست محيطي 4-3-2-ارتباط بهينگي و امكان توسعه پست 5-3-2-ارتباط بهينگي و نيروي انساني 6-3-2-ارتباط بهينگي و تعم...

ادامه مطلب

دانلود پروژه بررسي انواع اضافه ولتاژها در سيستمهاي قدرت و علل پيدايش آنها

دانلود پروژه بررسي انواع اضافه ولتاژها در سيستمهاي قدرت و علل پيدايش آنها

فهرست مطالب فصل اول: مقدمه كليات هدف فصل دوم: بررسي انواع اضافه ولتاژها در سيستمهاي قدرت و علل پيدايش آنها مقدمه انواع مختلف اضافه ولتاژها در شبكه اضافه ولتاژهاي صاعقه مشخصه اضافه ولتاژهاي صاعقه اضافه ولتاژهاي كليد زني (قطع و وصل) موج استاندارد قطع و وصل يا كليد‌زني علل بروز اضافه ولتاژهاي كليدزني اضافه‌ ولتاژهاي ناشي از كليد‌زني جريان‌هاي سلفي و خازني اضافه ولتاژهاي كليدزني ناشي از تغييرات ناگهاني بار اضافه ولتاژهاي موقت مقدمه خطاهاي زمي...

ادامه مطلب

دانلود پروژه بازوی ربات قابل برنامه ریزی برای cnc

دانلود پروژه بازوی ربات قابل برنامه ریزی برای cnc

فهرست مطالب مقدمه 1 فصل اول – درگاه موازي كامپيوتر 2 1-1 تاريخچه درگاه موازي 4 1-2 آشنائي با درگاه موازي 9 1-3 پينها و ثباتهاي پورت پارالل 14 1-4 شرح پينهاي درگاه موازي 17 1-5 استاندارد Centronics 18 1-6 آدرسهاي پورت موازي 20 1-7 ثبات هاي نرم افزار در پورت پارالل استاندارد 23 1-8 پورتهاي دو طرفه (Bi-Directional) 25 1-9 استفاده از پورت پارالل در ورود 8 بيت 29 1-10 مود چهار بيتي (Nibble Mode) 31 1-11 بكارگيري IRQ پورت پارالل 32 1-12 مودهاي پارالل پور...

ادامه مطلب