برق و الکترونیک و مخابرات

دانلود پروژه بررسی سنسورها و ترانسدیوسرهاو کنترل صنعتی

دانلود پروژه بررسی سنسورها و ترانسدیوسرهاو کنترل صنعتی

فهرست مطالب فصل 1: کرنش و فشار          1 • کرنش مکانیکی        2 • تداخل سنجی         9 • روشهای فیبر نوری        13 • گیجهای فشار         14 • فشار گازی کم         21 • گیجهای یونیزاسیون        23 • استفاده از ترانسدیوسر        26 فصل 2: موقعیت ، جهت ، فاصله و حرکت       28 • موقعیت          29 • جهت          30 • اندازه گیری فاصله – مقیاس وسیع      39 • فاصله پیموده شده        41 • سیستمهای شتاب سنج       50 • دوران          56 فصل ...

ادامه مطلب

دانلود پروژه اصول طراحي پستهاي فشار قوي و معيارهاي طراحي بهينه

دانلود پروژه اصول طراحي پستهاي فشار قوي و معيارهاي طراحي بهينه

فهرست مطالب فصل اول: مقدمه 1-1-مقدمه 2-1-تعاريف و اصطلاحات فصل دوم:اصول طراحي پستهاي فشار قوي و معيارهاي طراحي بهينه 1-2-اصول طراحي پستهاي فشار قوي 2-2-انواع طراحيها 3-2-معيارهاي طراحي بهينه و اعمال اين ضوابط در طراحي پست 1-3-2-ارتباط بهينگي و شرايط بهره برداري 2-3-2-ارتباط بهينگي و موقعيت پست 3-3-2-ارتباط بهينگي ومسايل زيست محيطي 4-3-2-ارتباط بهينگي و امكان توسعه پست 5-3-2-ارتباط بهينگي و نيروي انساني 6-3-2-ارتباط بهينگي و تعم...

ادامه مطلب

دانلود پروژه بررسي انواع اضافه ولتاژها در سيستمهاي قدرت و علل پيدايش آنها

دانلود پروژه بررسي انواع اضافه ولتاژها در سيستمهاي قدرت و علل پيدايش آنها

فهرست مطالب فصل اول: مقدمه كليات هدف فصل دوم: بررسي انواع اضافه ولتاژها در سيستمهاي قدرت و علل پيدايش آنها مقدمه انواع مختلف اضافه ولتاژها در شبكه اضافه ولتاژهاي صاعقه مشخصه اضافه ولتاژهاي صاعقه اضافه ولتاژهاي كليد زني (قطع و وصل) موج استاندارد قطع و وصل يا كليد‌زني علل بروز اضافه ولتاژهاي كليدزني اضافه‌ ولتاژهاي ناشي از كليد‌زني جريان‌هاي سلفي و خازني اضافه ولتاژهاي كليدزني ناشي از تغييرات ناگهاني بار اضافه ولتاژهاي موقت مقدمه خطاهاي زمي...

ادامه مطلب

دانلود پروژه بازوی ربات قابل برنامه ریزی برای cnc

دانلود پروژه بازوی ربات قابل برنامه ریزی برای cnc

فهرست مطالب مقدمه 1 فصل اول – درگاه موازي كامپيوتر 2 1-1 تاريخچه درگاه موازي 4 1-2 آشنائي با درگاه موازي 9 1-3 پينها و ثباتهاي پورت پارالل 14 1-4 شرح پينهاي درگاه موازي 17 1-5 استاندارد Centronics 18 1-6 آدرسهاي پورت موازي 20 1-7 ثبات هاي نرم افزار در پورت پارالل استاندارد 23 1-8 پورتهاي دو طرفه (Bi-Directional) 25 1-9 استفاده از پورت پارالل در ورود 8 بيت 29 1-10 مود چهار بيتي (Nibble Mode) 31 1-11 بكارگيري IRQ پورت پارالل 32 1-12 مودهاي پارالل پور...

ادامه مطلب

دانلود پروژه بررسی کیفیت برق در شبکه توزیع ایران Power Quality

دانلود پروژه بررسی کیفیت برق در شبکه توزیع ایران Power Quality

فهرست مطالب عناوين صفحه فصل اول: مفاهيم و تعاريف 1-1- مقدمه  1 1-2- تعريف كيفيت برق  3 1-3- كيفيت ولتاژ  5 1-4- رده بندي عمومي مسائل كيفيت توان  5 1-5- گذرا  8 1-6 تغييرات بلند مدت ولتاژ  9 1-7- تغييرات كوتاه مدت ولتاژ  10 1-8- عدم تعادل ولتاژ  11 1-9- اعوجاج در شكل موج  13 1-10- نوسان ولتاژ  13 1-11- تغييرات فركانس قدرت 14 – فصل دوم :پديده هاي گذرا 2-1- مقدمه  16 2-2- اضافه ولتاژهاي گذرا  16 2-3- انواع موج ضربه اي با انرژي ز...

ادامه مطلب

دانلود مقاله بررسی نامتعادلی بار در شبکه توزیع و روشهای کاهش آن

دانلود مقاله بررسی نامتعادلی بار در شبکه توزیع و روشهای کاهش آن

فهرست مطالب فصل اول : اثر عدم تعادل بار در افزايش تلفات شبكه توزيع 1-1-اثر عدم تعادل بار در افزايش تلفات شبكه فشار ضعيف 1-1-1-تبعات نامتعادلي بار 1-1-2-شبكه فشار ضعيف 1-1-2-1- عدم تساوي بار فازها 1-1-3- اضافه تلفات ناشي از جريان دار شدن سيم نول 1-1-4-رسم نمودار چگونگي‌رابطه‌بين افزايش عبور جريان از سيم نول و ميزان تلفات در شبكه (بار كاملاً اكتيو) 1-1-5-شرايط لازم براي تعادل شبكه علاوه بر يكسان نمودن بار فازها 1-2- اثر نامتعادلي بار در ...

ادامه مطلب

دانلود پروژه كابلها و عيب يابي كابلها

دانلود پروژه كابلها و عيب يابي كابلها

فهرست مطالب مقدمه و تشكر                                                                                                                         1 فصل اول : معيارهاي انتخاب كابل                                                                           2 مقدمه                                                                                                                                     3  معيارهاي انتخاب كابل                                                                                                           3 ولتاژ نامي                                                                                                                               3 ظرفيت...

ادامه مطلب