عمران و معماری

دانلود پایان نامه خانه اميد (مركز نگهداري كودكان خياباني)

دانلود پایان نامه خانه اميد (مركز نگهداري كودكان خياباني)

مقدمه …………………………. فصل اول : مطالعات اقليمي و جغرافيائي منطقه: … 1-1- خلاصه روند دويست ساله توسعه و گسترش شهر تهران: 1-1-1- تاريخچه هسته تاريخي شهر تهران و مراحل توسعه فيزيكي شهر تهران 2-1-1- ساختار جمعيتي شهر تهران …… 2-1- موقعيت جغرافيائي …………… 3-1- موقعيت طبيعي ………………. 4-1- بهينه بندي خطر زمين‌لرزه ...

ادامه مطلب