عمران و معماری

دانلود پروژه مساجد در ایران

دانلود پروژه مساجد در ایران

مساجد در ایران  فهرست مطالب -بررسي كاليدي خانقاه خانقاه شيخ احمد جام خانقاه شيخ عبدالصمد اصفهاني خانقاه چلبي اوغلو خانقاه تقي داد خانقاه تاج الدين خانقاه شاه نعمت ا… ولي -ويژگي هاي معماري خانقاه -خانقاههاي خارج شهر -بخش هاي خانقاهها مشخصات ساختماني زاويه خانقاههاي اوليه نخستين خانقاه در ناحيه عبادان روند تحول بناي خانقاه رباطها و خانقاههاي منطقه بغداد واژه‌ي رباط و كاربرد آن نخستين رباط خانقاههاي كشور مصر خانقاههاي تركيه خانقاهها...

ادامه مطلب

دانلود پروژه طراحی مجتمع تجاری آرمان

دانلود پروژه طراحی مجتمع تجاری آرمان

فهرست مطالب پروژه مجتمع تجاری آرمان فصل اول مقدمه سیری در نظریه‌های تجارت نیاز به مجموعه‌های تجاری فصل دوم نگاهی به تاریخ تجارت ایران جاده ابریشم، شاهراه تجارت شرق نقش ایران در احیای جاده ابریشم لزوم مراکز تجاری در یک شهر تاریخچه مجموعه‌های تجاری و اجتماعی در ایران مقدمه ‌ای در شناخت مجموعه‌های تجاری گذشته چگونگی پیدایش مجموعه‌های تجاری از نقطه نظر تاریخی و اجتماعی سیر تکاملی مجموعه‌های تجاری بررسی بازارهای ایران ـ تکامل بازار بررسی مجمو...

ادامه مطلب

دانلود پروژه طراحي مجموعه ورزشي و تفريحي بانوان

دانلود پروژه طراحي مجموعه ورزشي و تفريحي بانوان

فهرست مطالب فصل اول : 1 مقدمه 1 تاریخ ورزش در ایران 1 ورزش در ایران باستان 1 ورزش در ایران قدیم 3 ورزش در ایران معاصر 4 توریسم 6 جهانگردی چیست؟ 7 تاریخ جهانگردی 8 جهانگردی داخلی: 8 جهانگردی بین المللی: 10 فصل جهانگردی خارجی 11 جهانگردی داخلی در ایران: 11 فصل دوم : 14 تجربه ها 14 نمونه ها و مصادیق راه گشا: 14 بررسی نمونه ها 15 2-1 مجموعه تفریحی – ورزشی شرکت نفت فلات قاره 15 2-2 مجموعه ورزشی رفسنجان 16 2-3 مجموعه ورزشی در شهر نانت ف...

ادامه مطلب

دانلود پروژه طراحی سينما

دانلود پروژه طراحی سينما

فهرست مطالب معماري1     پيوند معماري17     خصوصيات و وجوه مشترك معماري و سينما20     روند شكل گيري24     استانداردها و ضوابط طراحي 25     تعاريف پايه 25     سيستم نمايش نرمال25     فضا هاي تشكيل دهنده سينما26     فواصل ديد27     زواياي ديد28     زواياي تابش29     صندلي تماشاگران29     شرايط صندلي هاي چرخدار براي معلولين36     راهروي سالن نمايش 38     ورودي ها و خروجي هاي سالن نمايش43     مشخصات فيلم51     سالن انتظار60     مشخصات عمومي ...

ادامه مطلب

دانلود پروژه مطالعه برنامه ریزی و طراحی مرکز درمانی بهداشتی شهری

دانلود پروژه مطالعه برنامه ریزی و طراحی مرکز درمانی بهداشتی شهری

فهرست مطالب مقدمه پيش گفتار تئوري و عمل کليات بيمارستان اظهارنظرهاي کلي تقسيم بندي و تعيين حدود دوره کاربري اقتصاد قوانين طراحي پيوستگي بخش اول – مفاهيم طراحي شکل هاي ساختمان 1-1 سايت     1-1-1 توصيف شهر تهران (اقليم-تاريخ)     سير تحول كاربري خدمات درماني     سير تحول استخوانبندي شهر تهران     موقعيت استقرار شهر و بستر طبيعي آن     مكان استقرار شهر تهران از شمال به جنوب به 3 منطقه اصلي قابل تفكيك است      ارتفاع و شيب تهرا...

ادامه مطلب

دانلود پروژه طراحی كانون پرورش فكری

دانلود پروژه طراحی كانون پرورش فكری

فهرست مطالب مقدمه محيطهاي مناسب براي كودكان    هوا شناسی شهر بجنورد  جهت بادها  جمع بندی اقلیم در ساخت و ساز معماری  كودكان و معماري    معماري براي كودكان    علل و اهداف طراحي براي كودك   علوم فرهنگ هنرها ورزشي – تفريحي درك كودك از فضا ، فرم و محيط ويژگي هاي ذهني – رواني كودكان در معماري كاربرد رنگ در معماري كودكان معمار + مشاور وسرانجام طراحي كردن مباني ادراك فضا ظرفيت ادراك اصول طراحي ايده هاي كلي طراحي ايده هاي كلي فضا ايد...

ادامه مطلب

دانلود مطالعات مقدماتي مجتمع آموزشي فرهنگي شركت نفت سرخس

دانلود مطالعات مقدماتي مجتمع آموزشي فرهنگي شركت نفت سرخس

فهرست مطالب مطالعات مقدماتی فاز صفر سالن فرهنگی آموزشی  شهرک نفت سرخس تاريخچه سرخس جفرافياي تاريخي موقعيت سرخس در منطقه جغرافياي طبيعي سرخس در منطقه شيب و عوارض طبيعي وضعيت زمين شناسي جمعيت و اشتغال  كشاورزي و دامپروري ذخاير كاني و معادن تسهيلات ارتباطي  اجتماعي – فرهنگي مسكن آموزش و تحقيقات مطالعات اقليمي منطقه سرخس شرايط آب و هوايي دشت سرخس بارندگي  رطوبت نسبي  درجه حرارت  تبخير و تعرق درجه حرارت ساعات آفتابي رطوبت نسبي بارندگي باد موقعيت خور...

ادامه مطلب