عمران و معماری

دانلود پروژه مركز علمی ـ پژوهشی كودكان (پژوهشسرای دانش آموزی)

دانلود پروژه مركز علمی ـ پژوهشی كودكان (پژوهشسرای دانش آموزی)

فهرست مطالب موضوع پروژه اهمیت و ضرورت موضوع بیان مسئله اهداف فصل اول – مطالعات پایه تحقیق و پژوهش ضرورت های پژوهش فواید پژوهش اهداف و مقاصد پژوهش ضرورت امر پژوهش در توسعه علم و فناوری رابطه علم و تکنولوژی با پژوهش اهداف کلی آموزش مفاهیم علمی به کودکان دیدی شناختی – عاطفی از یادگیری کودک کنجکاوی و هیجان هیجان و علاقه به یادگیری افزایش یادگیری با استفاده از شیوه های گوناگون کارگزاری نیمکره مغزی دو روش کسب دانش گزارشی از وضعیت پژوهش د...

ادامه مطلب

دانلود پروژه ساماندهي بازارقدیم تويسركان

دانلود پروژه ساماندهي بازارقدیم تويسركان

فهرست مطالب فصل اول 1- كليات تحقيق ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 1 چكيده ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 1 1-1 سوال تحقيق ……...

ادامه مطلب

دانلود پروژه مجموعه گردشگري سوران (شهر )سازي

دانلود پروژه مجموعه گردشگري سوران (شهر )سازي

فهرست مطالب فصل اول : طرح مسئله ۱-۱-‌ ضرورت طرح پروژه۱ ۱-۲- روش مطالعه و تحقیق۲ ۱-۳- تجزیه و تحلیل امکان‌سنجی پروژه۲ ۱-۴- تعریف پروژه۲ فصل دوم : شناخت -۱-۲مقدمه۴ -۱-۱-۲ نگاهی نو به طراحی و سامان‌دهی طبیعت اطراف در عصر حاضر۴ -۲-۱-۲نگرش‌های اساسی در مورد رابطه انسان و طبیعت در مورد منظر۴ -۲-۲اقامت۵ -۱-۲-۲بررسی تاریخ اقامت۵ -۲-۲-۲تعریف اماکن اقامتی (موقت) ۶ -۳-۲-۲بررسی در سطح ایران۶ -۳-۲ نمونه هایی از بناهای قدیمی اقامتی۶ -۱-۳-۲ ساباط۶...

ادامه مطلب

دانلود اصول طراحی هیدروسیکلون های جداکننده جامد ازمایع درآب وفاضلاب

دانلود اصول طراحی هیدروسیکلون های جداکننده جامد ازمایع درآب وفاضلاب

فهرست مطالب پیشگفتار         1 مقدمه           2 فصل اول اصول اندرکنش ذره – سیال       4 رفتارتعلیق ها          7  فصل دوم جریان سیال وحرکت ذره دریک هیدروسیکلون     9 توزیع سرعت ها وفشارها        12 فصل سوم انواع هیدروسیکلون های موجود      19 تغییرات درطرح اولیه         19 سیکلون های مخصوص جدایش مایع ازمایع    28 انواع روزنه های تخلیه       32 آرایش چند سیکلونی        35 فصل چهارم نصب وعملیات هیدروسیکلون ها       42 عملیات وکنترل هیدروسیکلون      46 افت...

ادامه مطلب

دانلود پروژه بررسي شيوه‌هاي افزايش بهره‌وري اماكن، تاسيسات و تجهيزات ورزشي

دانلود پروژه بررسي شيوه‌هاي افزايش بهره‌وري اماكن، تاسيسات و تجهيزات ورزشي

فهرست مطالب : فصل اول مقدمه و روش شناسي بيان موضوع پژوهش ضرورت و اهميت پژوهش اهداف پژوهش هدف كلي: اهداف اختصاصي: جامعه آماري نمونه آماري روش اجراي پژوهش روشهاي آماري پژوهش محدوديت‌هاي پژوهش ب: محدوديتهاي تحت كنترل پژوهشگر تعاريف و واژه هاي پژوهش مدير فضاي ورزشي: كارشناس ورزشي: كارشناس بهره وري:   فصل دوم مباني نظري و پيشينه پژوهش بخش اول: مباني نظري پژوهش تاريخچه بهره وري تعريف لغوي بهره‌وري تعريف بهره‌وري تعريف كاربردي بهره وري بهره‌وري از ديدگاه ...

ادامه مطلب

دانلود مقاله بررسی عوامل موثر در سیستم های مقاوم در برابر بارهای جانبی

دانلود مقاله بررسی عوامل موثر در سیستم های مقاوم در برابر بارهای جانبی

فهرست مقدمه : 2 سختي و مقاومت : 3 اثر صلبيت تيرها و ستونها روي ورق فولادي 26 پايداري : 28  مقدمه : دو عامل تعيين كننده در سيستم هاي مقاوم در برابر بارهاي جانبي مانند سيستمهاي مهاربند،‌ديوارهاي برشي فولادي، قابهاي ممان گير، ديوارهاي برشي بتني و غيره سختي  و مقاومت   آنها ميباشد. كه به كمك دياگرام بار – تغيير مكان جانبي آنها تعيين ميگردد. در شكل 6-1 يك نمونه از اين دياگرامها در يك تصوير كلي نشان داده شده است. در دياگرام مذكور شيب خط OA سخ...

ادامه مطلب

دانلود پایان نامه بررسي بردارهاي ريتز وابسته به بار و روش MPA

دانلود پایان نامه بررسي بردارهاي ريتز وابسته به بار و روش MPA

فصل اول: آناليز ديناميكي با استفاده از بردارهاي ريتز وابسته به بار بخش اول: تحليل ديناميكي مقدمه 1-1- اصول اوليه تحليل ديناميكي 2-1- تعادل ديناميكي 3-1- روش حل گام به گام 4-1- روش برهم نهي مدي 5-1- تحليل طيف پاسخ 6-1- حل در حوزه فركانس 7-1- حل معادلات خطي بخش دوم: محاسبه بردارهاي متعامد بر جرم و سختي مقدمه 1-2- روش جستجوي دترميناني 2-2- كنترل ترتيب استورم 3-2- متعامد سازي گرام اشميت 4-2- تكرار زير فضاي بلوكي 5-2- حل سيستمهاي منفرد 6-2-...

ادامه مطلب