عمران و معماری

دانلود پروژه مطالعه برنامه ریزی و طراحی مرکز درمانی بهداشتی شهری

دانلود پروژه مطالعه برنامه ریزی و طراحی مرکز درمانی بهداشتی شهری

فهرست مطالب مقدمه پيش گفتار تئوري و عمل کليات بيمارستان اظهارنظرهاي کلي تقسيم بندي و تعيين حدود دوره کاربري اقتصاد قوانين طراحي پيوستگي بخش اول – مفاهيم طراحي شکل هاي ساختمان 1-1 سايت     1-1-1 توصيف شهر تهران (اقليم-تاريخ)     سير تحول كاربري خدمات درماني     سير تحول استخوانبندي شهر تهران     موقعيت استقرار شهر و بستر طبيعي آن     مكان استقرار شهر تهران از شمال به جنوب به 3 منطقه اصلي قابل تفكيك است      ارتفاع و شيب تهرا...

ادامه مطلب

دانلود پروژه طراحی كانون پرورش فكری

دانلود پروژه طراحی كانون پرورش فكری

فهرست مطالب مقدمه محيطهاي مناسب براي كودكان    هوا شناسی شهر بجنورد  جهت بادها  جمع بندی اقلیم در ساخت و ساز معماری  كودكان و معماري    معماري براي كودكان    علل و اهداف طراحي براي كودك   علوم فرهنگ هنرها ورزشي – تفريحي درك كودك از فضا ، فرم و محيط ويژگي هاي ذهني – رواني كودكان در معماري كاربرد رنگ در معماري كودكان معمار + مشاور وسرانجام طراحي كردن مباني ادراك فضا ظرفيت ادراك اصول طراحي ايده هاي كلي طراحي ايده هاي كلي فضا ايد...

ادامه مطلب

دانلود مطالعات مقدماتي مجتمع آموزشي فرهنگي شركت نفت سرخس

دانلود مطالعات مقدماتي مجتمع آموزشي فرهنگي شركت نفت سرخس

فهرست مطالب مطالعات مقدماتی فاز صفر سالن فرهنگی آموزشی  شهرک نفت سرخس تاريخچه سرخس جفرافياي تاريخي موقعيت سرخس در منطقه جغرافياي طبيعي سرخس در منطقه شيب و عوارض طبيعي وضعيت زمين شناسي جمعيت و اشتغال  كشاورزي و دامپروري ذخاير كاني و معادن تسهيلات ارتباطي  اجتماعي – فرهنگي مسكن آموزش و تحقيقات مطالعات اقليمي منطقه سرخس شرايط آب و هوايي دشت سرخس بارندگي  رطوبت نسبي  درجه حرارت  تبخير و تعرق درجه حرارت ساعات آفتابي رطوبت نسبي بارندگي باد موقعيت خور...

ادامه مطلب

دانلود پروژه ساختمانهای بتنی و فلزی پانل سه بعدی

دانلود پروژه ساختمانهای بتنی و فلزی  پانل سه بعدی

فهرست مطالب پانلهای سه بعدی  3D-PANEL……………… خلاصه تاریخچه……………………………………………….. پانلهای سه بعدی چیست و چه کاربردی دارد…. انواع پانلهای سه بعدی دیواری…………..  پانلهای سه بعدی دیواری………………. پانلهای سه بعدی سقفی………...

ادامه مطلب

مقاله کاربرد شبکه های عصبی مصنوعی در مهندسی رودخانه

مقاله کاربرد شبکه های عصبی مصنوعی در مهندسی رودخانه

دانلود مقاله کاربرد شبکه های عصبی مصنوعی در مهندسی رودخانه فهرست مطالب كاربرد شبكه‌هاي عصبي مصنوعي در مهندسي رودخانه ساختار عمومي شبكه پيشنهادي : ـ الگورتيم پس انتشار خطا ـ انتخاب پارامترهاي دبي رسوب ـ بكارگيري داده‌هاي صحرائي دبي رسوب ـ آموزش شبكه و ارزيابي نتايج ـ كاليبراسيون پارامترهاي رسوب و دبي  مقايسه با مطالعات قبلي ـ ارزيابي مدل با بكارگيري داده‌هاي رسوب معلق نتيجه‌گيري مدل عصبي مورد استفاده نتايج مدل عصبي و مقايسه آن با رو...

ادامه مطلب

دانلود پروژه سینما

دانلود پروژه سینما

  فهرست مطالب معماري……………………………………………………………………………………………………… 1 پيوند معماري…………………………………………………………………………………………….. 17 خصوصيات و وجوه مشترك مع...

ادامه مطلب

دانلود پروژه گذری و نظری بر سقا‌خانه‌

دانلود پروژه گذری و نظری بر سقا‌خانه‌

فهرست مطالب مقدمه 1 فصل اول : نماد و نگرشي نمادين 1-1 نماد و نگرش نمادين به هستي 6 1-2 نماد و نقش آن در زندگي 10 فصل دوم : سقاخانه 2-1وجود افتراق فضاهاي سنتي و مدرن 13 2-1-1 شناختي از دو واژه «نوگرايي» و «سنت گرايي» 13 2-1-2 گرايش به فضاهاي شهري سنتي 14 2-1-3 مقايسه فضاهاي سنتي و مدرن 16 2-2 فرهنگ واژگاني سقاخانه 18 2-3 علل پيدايش سقاخانه 24 2-4 دو عنصر اساسي در سقاخانه 31 2-4-1 آب 32 2-4-1-1 آب عنصر مقدس و مشترک در اد...

ادامه مطلب