مدیریت و حسابداری

دانلود پروژه بررسي رابطه بين جريان نقد آزاد و ميزان بدهی

دانلود پروژه بررسي رابطه بين جريان نقد آزاد و ميزان بدهی

    فهرست مطالب فصل اول: کلیات 1ـ1) مقدمه طرح 2-1) تعريف موضوع 3-1) هدف تحقيق 4-1) استفاده كنندگان از تحقيق 5-1) فرضيه هاي تحقيق 6-1) قلمرو تحقيق 7-1) روش تحقيق 8-1) اندازه گيري متغيرها 9-1) تشريح مسائل فصول بعد فصل دوم:پیشینه تحقیق بخش اول  ـ مباني نظري 1-2) مقدمه 2-2) اهميت وجه نقد در تصميم گيري سرمايه گذاران واعتبار دهندگان 3-2) صورت گردش وجوه نقد 1-3-2) مقدمه 2-3-2) اهداف ارائه صورت گردش وجوه نقد 3-3-2) ارتباط صورت گردش...

ادامه مطلب

دانلود پروژه تأثیر رشد سود جهت ایجاد فرصتهای سرمایه گذاری

دانلود پروژه تأثیر رشد سود جهت ایجاد فرصتهای سرمایه گذاری

  فهرست مطالب فصل اول ـ كليات 1-1) مقدمه طرح 2-1) تبيين موضوع 3-1) اهميت موضوع 4-1)هدف تحقيق 5-1) استفاده كنندگان از تحقيق 6-1) فرضيه هاي تحقيق 7-1) قلمرو تحقيق 8-1) ويژگيهاي نمونة تحقيق 9-1) روش تحقيق 10-1) تعريف عملياتي متغيرها فرصتهاي سرمايه‌گذاري (IOS) فصل دوم ـ مباني نظري 1-2)مقدمه 2-2)فرصتهاي سرمايه‌گذاري (IOS 12-2)فرآيند اندازه‌گيري فرصتهاي سرمايه‌گذاري (IOS) 2-2-2)فرآيند ايجاد فرصتهاي سرمايه‌گذاري (IOS) 3-2-2)فرآيند اج...

ادامه مطلب

دانلود پروژه بررسي سيستم خريد و انبارداري در مجتمع صنعتي سيمان آبيك

دانلود پروژه بررسي سيستم خريد و انبارداري در مجتمع صنعتي سيمان آبيك

بررسي سيستم خريد و انبارداري مجتمع صنعتي آبيك پيشگفتار فهرست مطالب فهرست اشكال فهرست ضمائم چكيده فصل اول – كليات مقدمه تعريف موضوع تحقيق اهميت و ارزش تحقيق اهداف تحقيق كاربرد نتايج تحقيق سوالات اساسي تحقيق روش تحقيق تعريف واژه ها خلاصه مباحث فصول بعدي فصل دوم – ادبيات موضوع مقدمه بخش يك – مباحث نظري سيستم خريد اهداف بخش خريد اصول و موازين پنجگانه خريد وظايف و مسئوليت هاي بخش خريد ارتباط بخش خريد با بخشهاي ديگر فرآيند يا مرا...

ادامه مطلب

بررسی تاثیر بدهی صنعت بر ارزش بازار شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

بررسی تاثیر بدهی صنعت بر ارزش بازار شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

فهرست مطالب عنوان صفحه فصل اول : کليات مقدمه 9 1-1- تعريف موضوع و بيان مسأله 11 2-1- اهميت و ضرورت تحقيق 14 3-1- اهداف تحقيق 15 4-1- فرضيات تحقيق 17 5-1- روش تحقيق 17 6-1- روش و ابزار گردآوري اطلاعات 18 7-1- قلمرو تحقيق (زماني، مکاني، موضوعي) 19 8-1- تعريف عملياتي متغيرها 19 فصل دوم : ادبيات موضوع و پيشينه تحقيق مقدمه 23 1-2- تعريف ساختار سرمايه و بيان اهميت آن 23 2-2- نظريه هاي ارائه شده در مورد ساختار سرمايه نظريه سود خالص 25 نظريه سود ...

ادامه مطلب

دانلود پروژه تاثیر فرصت های سرمایه گذاری بر روی رشد سود در شرکت های ایرانی

دانلود پروژه تاثیر فرصت های سرمایه گذاری بر روی رشد سود در شرکت های ایرانی

فهرست مطالب فصل اول : کلیات مقدمه تبيين موضوع اهميت موضوع هدف تحقيق استفاده‌كنندگان از تحقيق فرضيه هاي تحقيق قلمرو تحقيق روش تحقيق ويژگيهاي نمونة تحقيق تعريف عملياتي متغيرها واژه هاي كليدي تشريح فصول آتي فصل دوم : ادبیات موضوعی و پیشینه تحقیق مقدمه  بخش اول – مباني نظري  ماهيت سرمايه‌گذاري چرا سرمايه‌گذاري مي‌كنيم ؟ فرصت هاي سرمايه‌گذاري (IOS ) ماهيت فرصتهاي سرمايه‌گذاري نگاهي گذرا بر فرصتهاي سرمايه‌گذاري شناسايي فرصتهاي سرمايه‌گذاري اندازه‌گيري فرصته...

ادامه مطلب

دانلود پروژه پولشویی

دانلود پروژه پولشویی

فهرست مطالب مقدمات 1. فهرست 2. چکیده فصل اول: مقدمه پژوهش 1-1 مقدمه پژوهش 2-1 طرح مسأله پژوهش 3-1 تعریف و ضرورت و اهمیت مسأله الف) تعریف پول شویی ب) ضرورت مبارزه با پول شویی 4-1 اهداف پژوهش 5-1 روش تحقیق 6-1 محدوده زمانی پژوهش 7-1 پرسشهای پژوهش 8-1 تعاریف و اصطلاحات کلی پژوهش فصل دوم: بررسی پیشینه پژوهش 1-2 بررسی پژوهش 2-2 بررسی نظریه ها الف) پیشینه و تاریخچه ب) تعاریف و مفاهیم از صاحب نظران و قوانین و مقررات ایران مبحث اول: تعاریف و مفاهیم از صا...

ادامه مطلب

دانلود پروژه رابطه بین فرصتهای سرمایه گذاری و سود شرکت

دانلود پروژه رابطه بین فرصتهای سرمایه گذاری و سود شرکت

فهرست مطالب   فصل اول ـ كليات 1-1) مقدمه طرح 2-1) تبيين موضوع 3-1) اهميت موضوع 4-1)هدف تحقيق 5-1) استفاده كنندگان از تحقيق 6-1) فرضيه هاي تحقيق 7-1) قلمرو تحقيق 8-1) ويژگيهاي نمونة تحقيق 9-1) روش تحقيق 10-1) تعريف عملياتي متغيرها فصل دوم ـ مباني نظري 1-2)مقدمه 2-2)فرصتهاي سرمايه‌گذاري (IOS) 1-2-2)فرآيند اندازه‌گيري فرصتهاي سرمايه‌گذاري (IOS) 2-2-2)فرآيند ايجاد فرصتهاي سرمايه‌گذاري (IOS) 3-2-2)فرآيند اجرايي و استفاده از فرصتهاي سرمايه‌گذاري (IOS...

ادامه مطلب