مدیریت و حسابداری

بررسي عوامل مختلف در رابطه با كاهش انگيزه پرسنل شركت رينگ سازي مشهد

بررسي عوامل مختلف در رابطه با كاهش انگيزه پرسنل شركت رينگ سازي مشهد

فهرست مطالب پيشگفتار 1 فصل اول – مقدمه پژوهش 3 مقدمه 4 بيان مسئله 4 اهميت و ضرورت تحقيق: 6 فرضيات پژوهش 8 اهداف تحقيق 9 متغيرهاي تحقيق 9 تعريف اصطلاحات 9 تعريف 10 فصل دوم- بررسي پيشينه پژوهشي 11 الف: بررسي تئوري ها و پژوهش هاي گذشته 11 ب: اتسنتاج كلي در ارتباط با مسئله پژوهشي 11 پ: خلاصه چگونگي حل مسئله پژوهشي 11 اصطلاحات و مفاهيم 12 مفهوم انگيزش 12 ماهيت انگيزش: 13 اهميت انگيزش 13 «ريشه يابي علل مشكلات عدم وجود انگيزش صحيح نيروي كا...

ادامه مطلب

بررسي و نقش فرآيند ارتباطات در عملكرد مديران در سازمان ملي جوانان و نهادهاي تابعه شهر تهران

بررسي و نقش فرآيند ارتباطات در عملكرد مديران در سازمان ملي جوانان و نهادهاي تابعه شهر تهران

فهرست مطالب *   چكيده * فصل اول: كليات پژوهش *  مقدمه *  بيان مسئله *  هدف پژوهش *  اهميت ضرورت پژوهش *  انگيزه پژوهش *  سوالهاي پژوهش *  تعاريف عملياتي * فصل دوم:ادبيات و پيشينه پژوهش * مباني نظري پژوهش *  سابقه تاريخي و نقش ارتباطات *  ارتباطات چيست *  تعاريف ارتباطات *  هدف از برقراري ارتباط *  انواع ارتباطات *  محاسن ارتباطات غیر رسمی *  شيوه هاي ارتباط *  شکلهای ارتباط *  فرآيند ارتباطات *  الگوي ارتباطي برلو *  ارتباطات سازماني به عن...

ادامه مطلب

دانلود پروژه ارتباط بين سود و قيمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران

دانلود پروژه ارتباط بين سود و قيمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران

فهرست مطالب فصل اول مقدمه تعريف موضوع اهميت تحقيق هدف و علت انتخاب موضوع سوابق مربوط فرضيات تحقيق قلمرو مكاني تحقيق قلمرو زماني تحقيق روش تحقيق ساختار تحقيق فصل دوم مقدمه كليات بازار سرمايه در ايران مزاياي وجود بورس اواق بهادار از ديدگاه كلان از ديدگاه شركتهاي پذيرفته شده در بورس از نظر سرمايه گذاران سودمندي در پيش بيني معياري براي ارزيابي اطلاعات استفاده كنندگان صورتهاي مالي هدفهاي گزارشگري مالي انتخاب نظريه سود استدلال انتخاب نظريه سود مكات...

ادامه مطلب

پروژه فلسفه مدیریت ژاپنی

پروژه فلسفه مدیریت ژاپنی

فهرست مطالب فصل اول – معرفی JIT تاريخچه وتکامل توليد بهنگام تعريف نظام بهنگام نظام بهنگام دريک نگاه مبانی توليد بهنگام اجزای توليد بهنگام اهداف توليد بهنگام مزاياومحدوديتهای JIT منطق اجرایJIT پيش نيازهای يک برنامه JIT برنامه ريزی نظام توليد بهنگام فصل دوم – اجرای برنامه JIT مقدمه 1- ايجاد يک استراتژی اجرايی 2- يک برنامه عملياتی برای اجرا 1-2-وقتی فعاليتهای اجرای JITتکمیل می شود 2-2-چگونه فعاليتهای اجرايی JITانجام می شود 3- سيستمهای جمع آو...

ادامه مطلب

دانلود پروژه شركت ماژين صنعت

دانلود پروژه شركت ماژين صنعت

  فهرست مطالب پیشگفتار  محتویات: مقدمه: فصل اول: معرفی کارخانه تاریخچه موقعیت مکانی کارخانه خط تولید کارخانه تولیدات کنترل کیفیت سالن پنل گیج شستشوی قالب پروژه آینده بخش دوم مدیر برنامه ریزی –انبار: شرح وظایف جاری شرح وظایف ادواری سرپرست برنامه ریز مواد شرح وظایف جاری: روش اجرایی تامین منابع وزیرساختها خدمات نظافت /دینی/ بهداشت تامین ماشین ‌آلات فضای تولید و چیدمان تجهیزات روش جابجایی ،انبارش ،بسته بندی، نگهداری، حمل ونقل،تحویل...

ادامه مطلب

دانلود مقاله برنامه ريزي توليد اجراي سيستم توليدي بهنگام

دانلود مقاله برنامه ريزي توليد اجراي سيستم توليدي بهنگام

فهرست مطالب بخش اول  اهداف و رویکرد های سیستم تولید بموقع JIT                     1 1-1  مقدمه    2 2-1  رويكردها و نگرش ها به JIT    3 3-1  اهداف رویکرد JIT     5 1-3-1  ضايعات صفر     5 2-3-1  موجودي صفر     7 3-3-1  زمان Set up يا آماده سازي صفر     7 4-3-1  زمان پيشبرد صفر                                                                   10 5-3-1 جابجايي صفر     12 4-1 عناصر كليدي رویکرد JIT     13 1-4-1 تطابق طرح محصول با تقاضاي بازار...

ادامه مطلب

دانلود پروژه نقش اجراي سيستم مديريت منابع انساني در ارزشيابي عملكرد كاركنان كارخانه سهامي ( عام) لبنيات پاستوريزه پاك

دانلود پروژه نقش اجراي سيستم مديريت منابع انساني در ارزشيابي عملكرد كاركنان كارخانه سهامي ( عام) لبنيات پاستوريزه پاك

فهرست مطالب مقدمه فصل اول- كليات تحقيق 1-1- بيان مسئله 1-2- ضرورت تحقيق 1-3- اهداف تحقيق 1-4- فرضيه تحقيق 1-5- متغيرهاي تحقيق 1-5-1- برنامه ريزي نيروي انساني 1-1-5-1- تعيين موجودي نيروي انساني 2-1-5-1- بررسي اهداف آتي سازمان 3-1-5-1- برآورد نيروي انساني مورد نياز ( تقاضا براي نيرو) 4-1-5-1- بر آورد عرضه نيروي انساني 5-1-5-1- مقايسه عرضه و تقاضا 1-5-1-5-1- تقاضا با عرضه مساوي است 2-5-1-5-1- تقاضا بيش تر از عرضه است 3-5-1-5-1- تقاضا ...

ادامه مطلب