مدیریت و حسابداری

دانلود مقاله مدیریت پروژه

دانلود مقاله مدیریت پروژه

  «فهرست مطالب»  فصل اول:                                                                          7 تاریخچه مدیریت پروژه                                                             8 تعاریف مدیریت پروژه                                                               9 فصل دوم:                                                                         14 دلایل استفاده ازمدیریت پروژه                                                  15 اقدامات مدیری...

ادامه مطلب

پروژه مهندسی مجدد سازمانها

پروژه مهندسی مجدد سازمانها

دانلود پروژه مهندسی مجدد سازمانها فهرست مطالب مهندسي مجدد سازمانها 1 مقدمه 8 پيش گفتار نويسنده 8 قسمت اول 13 تلاش براي دگرگون سازي 13 1 13 مقدمه 13 1 ـ مهندسي مجدد سازمانها چيست ؟ 13 مورد كاوي 2 15 بانك آمريكا و ايتاليا  ( ايتاليا )‌ : 15 مقدمه : 15 پيش زمينه و ضرورت نياز به دگرگوني 15 گامهاي نخستين : تعريف چشم انداز آينده ( نيمة اول سال 1988 ) 17 برنامه ريزي  تفصيلي استقرار و پياده سازي دگرگوني 18 ( نيمة دوم سال 1988 تا  اواسط سال 198...

ادامه مطلب

پروژه طراحی و اجرای فرایندهای تحول سازمانی در بخش دولتی

پروژه طراحی و اجرای فرایندهای تحول سازمانی در بخش دولتی

دانلود پروژه طراحی و اجرای فرایندهای تحول سازمانی در بخش دولتی فهرست مطالب مقدمه فصل اول: كليات تعريف مساله اهميت و ضرورت تحقيق اهداف تحقيق فرضيات تحقيق روش تحقيق و گردآوري اطلاعات جامعه و نمونه آماري قلمرو تحقيق تعاريف عملياتي محدوديت هاي تحقيق نوآوري تحقيق فصل بندي تحقيق فصل دوم: ادبيات علمي تحقيق بخش اول: كليات سازمانهاي غير دولتي NGOS واژه سازمانهاي غيردولتي NGOS تعاريف سازمانهاي غيردولتي NGOS محورهاي فعاليت سازمانهاي غيردولتي N...

ادامه مطلب

دانلود پروژه صنعت بیمه و گستردگی خدمات

دانلود پروژه صنعت بیمه و گستردگی خدمات

دانلود پروژه صنعت بیمه و گستردگی خدمات فهرست مطالب بيمة آتش سوزي 7 حريق چيست؟ 10 مثلث حريق 12 تعريف آتش سوزي 14 قرارداد بيمة آتش سوزي 14 نحوة ارزيابي خسارت در بيمة آتش سوزي 20 محاسبة ارزش واقعي اموال بيمه شده 21 تعهد پرداخت هزينه ها از طرف بيمه‌گر 27 مبلغ و ارزش مورد بيمه 31 شرايط بيمه نامه هاي اظهار نامه اي 34 مبناي محاسبة حق بيمه 37 بيمه به ارزش كمتر از قيمت حقيقي 42 عناصر تشكيل دهندة فرم پيشنهاد 47 خطرهاي اضافي 55 بيمة انفجار 57 خسارتهاي غير قابل...

ادامه مطلب

دانلود پروژه بررسی تاثیر بدهی صنعت بر ارزش بازار شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دانلود پروژه بررسی تاثیر بدهی صنعت بر ارزش بازار شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

  فهرست مطالب فصل اول : کليات مقدمه     9 1-1- تعريف موضوع و بيان مسأله     11 2-1- اهميت و ضرورت تحقيق     14 3-1- اهداف تحقيق     15 4-1- فرضيات تحقيق     17 5-1- روش تحقيق     17 6-1- روش و ابزار گردآوري اطلاعات     18 7-1- قلمرو تحقيق (زماني، مکاني، موضوعي)    19 8-1- تعريف عملياتي متغيرها    19 فصل دوم : ادبيات موضوع و پيشينه تحقيق مقدمه     23 1-2- تعريف ساختار سرمايه و بيان اهميت آن     23 2-2- نظريه هاي ارائه شده در مو...

ادامه مطلب

بررسي خصوصيات مديران مدارس شهري شهرستان ساوجبلاغ و تطبيق آن با آيين نامه انتصاب مدیران

بررسي خصوصيات مديران مدارس شهري شهرستان ساوجبلاغ و تطبيق آن با آيين نامه انتصاب مدیران

فهرست مطالب فصل اول : كليات مقدمه بيان مسئله اهداف تحقيق روش انجام تحقيق اهميت موضوع تحقيق محدوديتهاي تحقيق تعريف واژه ها و اصطلاحات خلاصه از ساير فصلها فصل دوم : ادبيات و پيشينة تحقيق, مقدمه ادبيات سابقة موضوع تحقيق فصل سوم : روش تحقيقي مقدمه عنوان تحقيق اهداف كلي تحقيق نوع تحقيق جامعه آماري حجم نمونه ابزار تحقيق محدوديت هاي تحقيق موقعيت تاريخي و جغرافيايي شهرستان ساوجبلاغ اطلاعات كلي درباره مدارس شهرستان ساوجبلاغ فصل چهارم : تجزيه و تحليل داد...

ادامه مطلب

دانلود پروژه بهبود چیدمان خط تولید کارخانه شرق جامه با استفاده از شبیه سازی سیستمهای صف

دانلود پروژه بهبود چیدمان خط تولید کارخانه شرق جامه با استفاده از شبیه سازی سیستمهای صف

چکیده  (‌شامل خلاصه ، اهداف ، روش‌های اجرا و نتایج به دست آمده ) :  این تحقیق در یک کارخانه نساجی واقع در شهرک صنعتی یزد صورت پذیرفت . هدف از انجام این تحقیق کاهش هزینه‌ها ، افزایش میزان تولید ،‌کاهش زمان بیکاری اپراتورها و ماشینها و همچنین کم کردن موجودیهای میان فرآیند تولید بود . برای رسیدن به این اهداف از شبیه سازی استفاده گردید . مراحل انجام تحقیق به صورت خلاصه به این صورت می‌باشد . ابتدا چیدمان موجود در کارخانه شناسایی شد ، درمرح...

ادامه مطلب