مدیریت و حسابداری

دانلود پروژه بررسی تاثیر بدهی صنعت بر ارزش بازار شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دانلود پروژه بررسی تاثیر بدهی صنعت بر ارزش بازار شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

  فهرست مطالب فصل اول : کليات مقدمه     9 1-1- تعريف موضوع و بيان مسأله     11 2-1- اهميت و ضرورت تحقيق     14 3-1- اهداف تحقيق     15 4-1- فرضيات تحقيق     17 5-1- روش تحقيق     17 6-1- روش و ابزار گردآوري اطلاعات     18 7-1- قلمرو تحقيق (زماني، مکاني، موضوعي)    19 8-1- تعريف عملياتي متغيرها    19 فصل دوم : ادبيات موضوع و پيشينه تحقيق مقدمه     23 1-2- تعريف ساختار سرمايه و بيان اهميت آن     23 2-2- نظريه هاي ارائه شده در مو...

ادامه مطلب

بررسي خصوصيات مديران مدارس شهري شهرستان ساوجبلاغ و تطبيق آن با آيين نامه انتصاب مدیران

بررسي خصوصيات مديران مدارس شهري شهرستان ساوجبلاغ و تطبيق آن با آيين نامه انتصاب مدیران

فهرست مطالب فصل اول : كليات مقدمه بيان مسئله اهداف تحقيق روش انجام تحقيق اهميت موضوع تحقيق محدوديتهاي تحقيق تعريف واژه ها و اصطلاحات خلاصه از ساير فصلها فصل دوم : ادبيات و پيشينة تحقيق, مقدمه ادبيات سابقة موضوع تحقيق فصل سوم : روش تحقيقي مقدمه عنوان تحقيق اهداف كلي تحقيق نوع تحقيق جامعه آماري حجم نمونه ابزار تحقيق محدوديت هاي تحقيق موقعيت تاريخي و جغرافيايي شهرستان ساوجبلاغ اطلاعات كلي درباره مدارس شهرستان ساوجبلاغ فصل چهارم : تجزيه و تحليل داد...

ادامه مطلب

دانلود پروژه بهبود چیدمان خط تولید کارخانه شرق جامه با استفاده از شبیه سازی سیستمهای صف

دانلود پروژه بهبود چیدمان خط تولید کارخانه شرق جامه با استفاده از شبیه سازی سیستمهای صف

چکیده  (‌شامل خلاصه ، اهداف ، روش‌های اجرا و نتایج به دست آمده ) :  این تحقیق در یک کارخانه نساجی واقع در شهرک صنعتی یزد صورت پذیرفت . هدف از انجام این تحقیق کاهش هزینه‌ها ، افزایش میزان تولید ،‌کاهش زمان بیکاری اپراتورها و ماشینها و همچنین کم کردن موجودیهای میان فرآیند تولید بود . برای رسیدن به این اهداف از شبیه سازی استفاده گردید . مراحل انجام تحقیق به صورت خلاصه به این صورت می‌باشد . ابتدا چیدمان موجود در کارخانه شناسایی شد ، درمرح...

ادامه مطلب

پروژه بررسی روشهای تامین مالی بر ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران

پروژه بررسی روشهای تامین مالی بر ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران

فهرست مطالب تشكر و قدرداني تقديم به چكيده  فصل اول : كليات تحقيق   1 مقدمه   2 بيان مسئله   4 اهميت موضوع تحقيق    6 اهداف تحقيق   8 دلايل و انگيزه هاي انتخاب موضوع   9 فرضيه هاي تحقيق   10 قلمرو تحقيق   11 جامعه آماري   11 روش تحقيق   12 روش جمع آوري اطلاعات    12 روش تجزيه و تحليل اطلاعات   13 ساختار كلي تحقيق   13 تعريف واژه ها   13 فصل دوم : ادبيات تحقيق   17 بخش اول : روشهاي تامين مالي   19 تاريخچه   20 شيوه هاي تامين مالي   22 روشهاي مت...

ادامه مطلب

دانلود پروژه بررسي تأثير گزارشگري مالي تحت وب بر ويژگي‌هاي كيفي اطلاعات حسابداري

دانلود پروژه بررسي تأثير گزارشگري مالي تحت وب بر ويژگي‌هاي كيفي اطلاعات حسابداري

فهرست مطالب فصل اول  کليات پژوهش 1-1 ديباچه 1-2 بيان مسئله و علل برگزيدن موضوع پژوهش 1-3 اهميت و ضرورت پژوهش 1-4 هدف پژوهش 1-5 نوع طرح پژوهش 1-6 فرضيات پژوهش 1-7 روش پژوهش 1-8 جمع آوری اطلاعات 1-9 ابزار اندازه گيري اطلاعات 1-10 قلمرو پژوهش 1-11 محدوديت های پژوهش 1-12 واژگان تخصصی پژوهش 1-13 ساختار پژوهش فصل دوم  مباني نظري و پيشينه پژوهش گفتار اول  حسابداري و گزارشگري مالي برون سازماني 2-1 ديباچه 2-1-1 حسابداري و پيرامون آن 2-1-2 هدف هاي صور...

ادامه مطلب

دانلود پروژه بررسي ارزش افزوده بر اوراق بهادار تهران

دانلود پروژه بررسي ارزش افزوده بر اوراق بهادار تهران

فهرست مطالب چكيده فصل اول : كليات تحقيق 1 مقدمه 2 بيان مسئله 4 اهميت موضوع تحقيق 6 اهداف تحقيق 8 دلايل و انگيزه هاي انتخاب موضوع 9 فرضيه هاي تحقيق 10 قلمرو تحقيق 11 جامعه آماري 11 روش تحقيق 12 روش جمع آوري اطلاعات 12 روش تجزيه و تحليل اطلاعات 13 ساختار كلي تحقيق 13 تعريف واژه ها 13 فصل دوم : ادبيات تحقيق 17 بخش اول : روشهاي تامين مالي 19 تاريخچه 20 شيوه هاي تامين مالي 22 روشهاي متداول براي تامين مالي 25 تامين مالي كوتاه مدت ، ميان مدت و...

ادامه مطلب

دانلود مقاله برنامه ريزي شهري

دانلود مقاله برنامه ريزي شهري

فهرست مطالب پيشگفتار ………………………………………………………………………………………. مقدمه …………………………………………………………………………………………. بررسي قطعه زمين مسكوني (ياخته)...

ادامه مطلب