مکانیک

مقاله بررسی انواع اجزای انعطاف پذیر

مقاله بررسی انواع اجزای انعطاف پذیر

دانلود مقاله بررسی انواع اجزای انعطاف پذیر فهرست مطالب *  مقدمه *  فصل اول طنابها *  فصل دوم زنجیرها *  فصل سوم تسمه ها *  فصل چهارم تحقیق طناب *  فصل پنجم تحقیق تسمه با بررسی پدیده ارتعاش *  فصل ششم تحقیق زنجیر *  فصل هفتم تحقیق طناب به زبان اصلی *  فصل هشتم تحقیق تسمه به زبان اصلی * فصل  نهم تحقیق زنجیر به زبان اصلی مقدمه: با توجه به اخذ درس طراحی اجزا 2 که توسط استاد گرانقدر جناب مهندس کرمی نژاد ارایه شده بود پروژه و سمینار اعضای گرو...

ادامه مطلب

طراحی و ساخت سیستم فرمان خودروی پراید و تست آن مطابق با شرایط استاندارد با نرم افزار ADAMS

طراحی و ساخت سیستم فرمان خودروی پراید و تست آن مطابق با شرایط استاندارد با نرم افزار ADAMS

طراحی و ساخت سیستم فرمان خودروی پراید و تست آن مطابق با شرایط استاندارد با نرم افزار ADAMS       فهرست مطالب * مقدمه 4 * فصل اول *  سیستم فرمان 6 * 1-معرفي سيستم فرمان     6 * 2-اجزاي سيستم فرمان    9 * 3-انواع جعبه فرمان   10 * 1-3-جعبه فرمان ساچمهء 11 * 2-3-جعبه فرمان شانه اي 12 * 4- نسبت فرمان      13 * 1-4- نسبت فرمان متغير    13 * 5- سيستم فرمان هيدروليكي   14 * 1-5-انواع فرمان هاي هيدروليكي   15 * 2-5-اجزاي سيستم فرمان هيدروليكي    ...

ادامه مطلب

دانلود پروژه طراحی و عملکرد سیستم ترمز

دانلود پروژه طراحی و عملکرد سیستم ترمز

طراحی و عملکرد سیستم ترمز فهرست مطالب * بخش اول – طراحي سيستم ترمز * چكيده     1 * مقدمه    4 * انواع ترمزها    5 * ترمز ديسکي    6 * کاليپر چهار پيستوني    7 * ترمز کاسه اي    8 * استقرار ترمز کاسه اي    9 * انواع ترمز کاسه اي    10 * ترمز کاسه اي خود تنظيم    11 * فواصل ايمني ترمز    12 * انتقال وزن    13 * ضعيف شدن ترمز    14 * کاهش سرعت و توقف اتومبيل    15 * هيدروليک در ترمز    15 * لنت ترمز    17 * اثر فاكتورهاي مختلف بر...

ادامه مطلب

دانلود پروژه روغنکاری

دانلود پروژه روغنکاری

روغنکاری فهرست مطالب * فصل اول – روغن وانواع آن * تاریخچه 1 * کار روغن موتور چیست؟ 1 * وظایف عمده روغن موتور 2 * انواع روغنها    4 * روغنهای نیمه سینیتیک 5 * روغنهای سینیتیک5 * مزایای روغن سینیتیک6 * چند نکته    9 * افزودنی     15 *  نکاتی برای افزایش طول عمر موتور 16 * کثیفشدن روغن17 * چگونه از ایجاد لجن جلوگیری کنیم 17 * از چه روغنی استفادهکنیم 18 * مناسب ترین زمان تعویض روغن موتور    18 * چرا روغن موتور باید تعویض گردد 19 ...

ادامه مطلب

دانلود پروژه بررسي و مقايسه سيستم هاي ترمز

دانلود پروژه بررسي و مقايسه سيستم هاي ترمز

بررسي و مقايسه سيستم هاي ترمز فهرست مطالب * فصل اول * مقدمه و تاريخچه ترمز * 1-1مقدمه و تاريخچه * « فصل دوم » * اصول سيستم ترمزهاي هيدروليكي * ترمزهاي اتومبيل * 2ـ1ـ كاربرد و انواع ترمزها * 2ـ2ـ ترمزهاي مكانيكي * 2-3 اصول هيدروليك * 2-4كاربرد ترمز هيدروليكي * 2-5 سيستم ترمز دوبل * 2-6 سيلندر اصلي * 2-7 سيلندر چرخها    * 2-8 عمل خود انرژي زائي(Self- energizing Action)    * 2-9 حركت بازگشتي Return strock * 2-10 چراغ اخطار (Warning Light) * 2...

ادامه مطلب

دانلودپروژه طراحی و تحلیل ساخت ماشین باگی

دانلودپروژه طراحی و تحلیل ساخت ماشین باگی

طراحی و تحلیل ساخت ماشین باگی فهرست مطالب * فصل اول مقدمه 12 * 1-1 موضوع نامه13 * 1-2 سخن نگارنده14 * 1-3  تاریخچه اتومبیل14 * 1-4   انواع اتومبیل بر اساس طراحی16 * 1-5   آشنایی عمومی با ماشینهای باگی 23 * فصل دوم سیستم شاسی و اسکلت 26 * 2-1 پیشگفتار27 * 2-2 انواع شاسی 29 * 2-2-1 شاسی مستقل 29 * 2-2-2 شاسی نیمه جدانشدنی 31 * 2-2-3 شاسی نردبانی 32 * 2-2-4 شاسی صفحه ای33 * 2-2-5 شاسی لوله ای 34 * 2-2-6 شاسی ستون فقراتی33 * 2-2-7 شاسی یک...

ادامه مطلب

دانلود پروژه بررسي اصول هاوركرافت

دانلود پروژه بررسي اصول هاوركرافت

بررسي اصول هاوركرافت فهرست مطالب * مقدمه * مروري بر تحقيقات گذشته * فصل1 GEM * فصل2 عملكرد بالشتك هوا * فصل3 آيروديناميك داخلي- معبراها – فن ها و كمپرسورها * فصل4 درگ * فصل5 پيشرانش * فصل6 موتور (حركت دهنده ي اوليه) * فصل7 معيارهاي عملكردي * فصل8 كنترل و پايداري * فصل9 دامن * نتيجه گيري * مراجع ...

ادامه مطلب