کامپیوتر

دانلود پژوهش مفاهيم اوليه برنامه نويسی در دات نت

دانلود پژوهش مفاهيم اوليه برنامه نويسی در دات نت

مفاهيم اوليه برنامه نويسی در دات نت فهرست مطالب نوشتن یک برنامه در فریمورک دات نت نوشتن یک برنامه استفاده از Namespace تعریف namespace و کلاس namespace در VB.NET نقاط ورود در VB.NET کنسول ورودی و خروجی ترجمه و اجراء یک برنامه فریمورک دات نت گزینه های کمپایلر گزینه های خط دستور استفاده از  گزینه کمپایل reference مفاهیم اولیه برنامه نویسی در دات نت کد اجرائی اسمبلی ها مانیفیست اسمبلی ابزارهای CLR استفاده از برنامه ILdasm.exe مبانی دا ت نت ...

ادامه مطلب

دانلود پژوهش بررسی سیستم مدیریت هتل

دانلود پژوهش بررسی سیستم مدیریت هتل

بررسی سیستم مدیریت هتل فهرست مطالب مقدمه چکیده فصل اول 1-1) شناخت وضعیت موجود 1-2) بررسی سیستم های گذشته و مشکلات آنها 1-3)ارائه پيشنهادات 1-4) نيازهای سيستم جديد فصل دوم 2-1) تعریف فرآیند های سیستم پیشنهادی 2-2) طراحی CD سیستم پیشنهادی 2-3) طراحی نمودارهای فعالیت(AD) سیستم پیشنهادی 2-4) طراحی ERD سیستم پیشنهادی 2-5) طراحی DD سیستم پیشنهادی فصل سوم 3-1) مقدمه ای بر Power Designer 3-2) آشنای با برنامه نوسی شی گرا در.net 3-3) آشنای با ز...

ادامه مطلب

دانلود پژوهش سيستم فروش شركت تحت وب

دانلود پژوهش سيستم فروش شركت تحت وب

سيستم فروش شركت تحت وب  فهرست مطالب مقدمه ای بر بانک اطلاعاتی اکسس.. ۳ تاریخچه مختصر پایگاه داده ها ۴ شناخت پایگاه داده های اکسس (Access) 4 معرفی موضوعات برنامه اکسس.. ۷ طرح ریزی یک پایگاه داده ها ۸ مقدمه ای بر HTML و طراحی وب.. ۱۰ مقدمه ای بر Active Server Pages. 14 شروع کار با Active Server Pages. 15 Active Server Pages چیست؟ ۱۵ آشنایی با مدل Client –Server 18 اسکریپتهای client –side و اسکریپتهای server side. 24 مقدمه ای بر نحوة ایجا...

ادامه مطلب

دانلود پژوهش بررسی میزان ونوع استفاده ازاینترنت

دانلود پژوهش بررسی میزان ونوع استفاده ازاینترنت

بررسی میزان ونوع استفاده ازاینترنت فهرست مطالب فصل اول-طرح تحقیق مقدمه تعریف موضوع تحقیق اهداف کلی وآرمانی تحقیق روش انجام تحقیق اهمیت موضوع تحقیق محدودیتهای موضوع تحقیق فصل دوم سابقه موضوع تحقیق مقدمه تاریخچه اینتر نت در ایران اینترنت در ایران در مقایسه با دیگر کشورهای خاور میانه آماراستفاده ازاینترنت درآمریکا ایران چندکاربراینترنتی دارد؟ تاثیرجنسیت برچگونگی استفاده ازاینترنت بارقه‌های نور موج تحول چکیده پایان نامه هاوتحقیقات مر...

ادامه مطلب

دانلود پژوهش طراحی وب سرویس اعلان مشخصات کالا

دانلود پژوهش طراحی وب سرویس اعلان مشخصات کالا

طراحی وب سرویس اعلان مشخصات کالا فهرست مطالب به جای پیش گفتار 4 web service  1-1  چیست ؟ 5 1-2مزیت ها ی استفاده از وب سرویس ها 6 1-3 مفاهیم کاربردی در وب سرویس ها 8 XML 1-3-1  يا eXtensible Markup Language : 8 SOAP 1-3-2 يا Simple Object Access Protocol : 9 WSDL 1-3-3 يا Web Services Description Language : 12 UDDI  1-3-4 يا Universal Description , Discovery and Integration : 14 خلاصه ی فصل یک 15 .NET Framework 2-1 17 2-2مراحل نصب Mi...

ادامه مطلب

دانلود پژوهش فروشگاه بازیهای کامپیوتری تحت وب

دانلود پژوهش فروشگاه بازیهای کامپیوتری تحت وب

فروشگاه بازیهای کامپیوتری تحت وب فهرست مطالب چکیده 5 مقدمه 6 2- محیط کاری 7 3- امکانات فروشگاه Game-Shop 9 4- بانک اطلاعاتی 11 4-1 – فایل مشخصات کاربران ASPNETDB.MDF 11 شکل 4-1: جداول و viewهای فایل ASPNETDB.MDF 12 شکل 4-2: جداول و دیاگرام فایل eShop.mdf 13 4-3- فایل بانك فرضي طرف قرارداد با فروشگاه  bank.mdf 17 5- منوی کلی سایت (Master Page) 18 پاورقی 24 6- صفحه اصلی سایت 29 شکل 6-1 : نمونه ای از صفحه اصلی سایت 30 شکل 6-2: بخش جدیدترین محصولات...

ادامه مطلب

دانلود پژوهش سيستم عاملهای بلادرنگ

دانلود پژوهش سيستم عاملهای بلادرنگ

سيستم عاملهای بلادرنگ فهرست مطالب فصل اول :  زمانبندی بلادرنگ مقدمه مشخصات سيستم های بلادرنگ زمانبندی بلادرنگ رويکردهای ايستای مبتنی بر جدول رويکردهای ايستای مبتنی بر اولويت و با قبضه کردن رويکردهای پويا بر اساس برنامه ريزی رويکردهای پويا با بهترين کوشش زمانبندی ايستا مبتنی بر جدول زمانبندی ايستای مبتنی بر اولويت و با قبضه کردن زمانبند مهلت زمانی زمانبندی Linux زمانبندی Unix SVR4 •    فصل دوم : الگوريتم های برنامه ريزی و حمايت سيستم ...

ادامه مطلب