کشاورزی و دامپروری

دانلود مقاله صنعت کاغذ سازی

دانلود مقاله صنعت کاغذ سازی

فهرست مطالب چكيده 6 مقدمه اي بر كاغذ 7 1 ـ 1 : مقدمه 7 1 ـ 2 . تاريخچه 8 1 ـ 3 : تاريخچه كاغذسازي در ايران 11 1 ـ 7 : كاغذهاي جديد ديجيتال 24 سفيد شفاف 27 شركت زاندرس 28 1 ـ 9 : اصطلاحات كاغذ 30 صيقلكاري 31 الياف قابل استفاده در توليد كاغذ 32 فيبر ميوه ها 34 آينده منابع سلولزي غير چوبي 38 مرفولوژي ، ساختار و تركيب شيميايي سلول گياهي 40 تركيب شيميايي سلول گياهي 43 سلولز 43 همي سلولز 45 پنتوزان 48 ليگنين 49 رزينها  و مواد استخراجي 49 شبكه ...

ادامه مطلب

دانلود پروژه طراحی سیستم مکنده غلات

دانلود پروژه طراحی سیستم مکنده غلات

فهرست مطالب : فصل اول مقدمه وتاريخچه 1-1- مقدمه و تاريخچه : [1] 1 فصل دوم سيستم هاي جابجايي پنوماتيكي 2-1- مقدمه: [1] 2 2-2- انعطاف پذيري سيستم: [1] 2 2-3- صنايع و مواد: [1] 3 2-4- طريقه انتقال: [1] 3 2 2-4-1- فاز رقيق: 4 2-4-2- فاز غليظ 4 2-4-3- حركت با سرعت هوا 4 2-4-4- نرخ بارگذاري حجمي 4 فصل سوم انواع سيستم هاي انتقال مواد پنوماتيكي 3-1- مقدمه: [1] 5 3-2- سيستم هاي بسته: [1] 6 3-3- سيستم هاي باز: [1] 7 3-3-1- سيستم هاي فشار...

ادامه مطلب

بررسی اثر بقایای گیاهی کلزا، خاک ورزی و مقدار کود نیتروژن برکشت دوم پنبه در استان گلستان

بررسی اثر بقایای گیاهی کلزا، خاک ورزی و مقدار کود نیتروژن برکشت دوم پنبه در استان گلستان

فهرست مطالب مقدمه1 فصل اول کلیات7 1-1- کلزا7 1-2- پنبه9 1-3- آللوپاتی11 1-4- سیستمهای کشت15 فصل دوم بررسی منابع19 2-1- کشت دوم پنبه پس از کلزا19 2-2 – مراحل نمو پنبه23 2-3- مدیریت بقایای گیاهی در کشت دوم پنبه24 2-3-1- نقش بقایای گیاهی بر مواد آلی خاک29 2-3-2- اثر شخم بر بقایا در کشت دوم پنبه31 2-3-3- اثر آللوپاتیک بقایای گیاهی بر کشت دوم پنبه پس از کلزا32 2-4- نیتروژن در پنبه32 2-4-1- نقش نیتروژن درگیاه32 2-4-2- تاثیر بیش بود و کمبود نیتروژن...

ادامه مطلب

دانلود پروژه تحلیل پارامتریک رفتار لرزه ای عوارض توپوگرافی مثلثی شکل در فضای زمان

دانلود پروژه تحلیل پارامتریک رفتار لرزه ای عوارض توپوگرافی مثلثی شکل در فضای زمان

تحلیل پارامتریک رفتار لرزه ای عوارض توپوگرافی مثلثی شکل در فضای زمان فهرست مطالب – مقدمه 2- تاریخچه تحقیقات و مطالعات انجام شده 2-1-شواهد تجربی ومطالعات درخصوص اثرات ساختگاه تیز گوشه و مثلثی شکل بر پاسخ  زمین 2-2- مطالعات نظری و تحلیلهای عددی عارضه مثلثی شکل 2-3- مطالعات انجام شده در رابطه با تحلیلهای پارامتریک عوارض تیزگوشه و مثلثی شکل 3-  پدیده انتشار امواج دو بعدی و حل عددی معادلات آن 3-1- مقدمه 3-2- انواع مختلف ناهمواریها 3...

ادامه مطلب

دانلود پروژه بررسي وضعيت صنوبر كاري هاي انجام شده در استان ابهر

دانلود پروژه بررسي وضعيت صنوبر كاري هاي انجام شده در استان ابهر

فهرست مطالب مقدمه                                                                                                           1 فصل اول : معرفی گونه ی صنوبر                                                       4  1 . 1 ) گیاهشناسی صنوبر                                                                  5  1 . 2 ) صنوبر (populus)                                                                   7  1 . 3 ) معرفی تیره های صنوبر                   ...

ادامه مطلب

دانلود پروژه حضور دام درجنگل هاوطرح خروج دام

دانلود پروژه حضور دام درجنگل هاوطرح خروج دام

فهرست مطالب فصل اول :                                                                                 1  مقدمه                                                                                       2  بیان مساله                                                                               4  اهمیت مساله                                                                             4  اهداف تحقیق                                                                             5  فصل دوم :                                                                              ...

ادامه مطلب