گرافیک وهنر

دانلود پروژه بررسي اكسپرسيونيسم انتزاعي

دانلود پروژه بررسي اكسپرسيونيسم انتزاعي

فهرست مطالب مقدمه   1 فصل اول   ( سبک هنری اکسپرسیونیسم (Expressionism ) ) پیشینه 4 اکسپرسیونیسم Expressionism) ) 5 موضوع و مضمون آثار اكسپرسيونيستي Expressionisti) )    6 عقايد اكسپرسيونيست ها Expressionistha) )   6  قالبهاي ادبي و هنري   7 اكپرسيونيسم در آلمان   8 گراوورهای اکسپرسیونیستی   11 فصل دوم   هنرمندان سبک اکسپرسیونیسم Expressionism) ) ونسان ویلِم ون گوگ   14 ادوارد مونک 17 جيمز انسور 22 ژرژ رئو 27 امیل نولده 31 گروه «پل» 34 ...

ادامه مطلب

دانلود پروژه شيوه هاي ساخت و تزئين قلمدان

دانلود پروژه شيوه هاي ساخت و تزئين قلمدان

فهرست مطالب فصل اول بخش اول : مقدمه 1 بخش دوم : واژه شناسي4 بخش سوم : تاريخچه6 فصل دوم بخش اول : مواد اوليه ساخت قلمدان    10 بخش دوم : كاغذ و كاغذ گري            13 فصل سوم ساخت قلمدان     18 بخش اول : شيوه هاي سنتي ساخت قلمدان    19 بخش دوم : ساخت و سازهاي ابتكاري        26 فصل چهارم تزئينات قلمدان 34 بخش اول : مراحل قبل از نقش آفريني    36 الف- آماده سازي سطح قلمدان (بوم سازي)36 ب- رنگ و رنگ سازي            41 بخش دوم : مراحل نقش آفر...

ادامه مطلب