پروژه

پژوهش نقش فشارهای عصبی در کارآیی مدیران

پژوهش نقش فشارهای عصبی در کارآیی مدیران

دانلود پژوهش نقش فشارهای عصبی در کارآیی مدیران بررسی عوامل موجه فشارهای عصبی و نقش فشارهای عصبی در کارآیی مدیران فصــل اول کلیــات  مقدمه  در فصل اول این تحقیق به کلیات مربوط به موضوع پرداخته شده و بیان موضوع تحقیق ، اهمیت موضوع و هدف و محدودیتهای تحقیق از جمله بخشهای مشمول در این فصل می‌باشند. تحقیقات انجام شده بر این نکته تأکید دارند که استرس عکس‌العمل افراد در مقابل عوامل ایجاد کننده فشار عصبی می‌باشد. علل زیادی برای فشارهای عصبی نام برده شد...

ادامه مطلب

پژوهش ماهیت ارتباطات بازاریابی

پژوهش ماهیت ارتباطات بازاریابی

دانلود پژوهش ماهیت ارتباطات بازاریابی فرصت: شعار «بدون مرز» فورد در مورد کسانی است که بر موانع زندگی غلبه می کنند و «نه » را به «بلی» تبدیل می نمایند . هیل و نولتون با استفاده از حمایت رسانه ای از تیم بدون مرز در سال ۲۰۰۲، نشان دادند  که هیچ محدودیت و مرزی در زمینه توانایی ایجاد پوشش رسانه ای ایجاد کننده ی مارک تجاری وجود ندارد.(پ۱ ص۲) شرکت فورد گروهی متشکل از ۵ زن آمریکایی را تشکیل داد که همگی کوهنوردانی مبتدی بودند و همگی به دنبال تحقق روی...

ادامه مطلب

پژوهش بررسی اثر مشارکت ورزشی برفشار روانی دانش آموزان

پژوهش بررسی اثر مشارکت ورزشی برفشار روانی دانش آموزان

دانلود پژوهش بررسی اثر مشارکت ورزشی برفشار روانی دانش آموزان بررسی اثر مشارکت ورزشی برفشار روانی (استرس) دانش آموزان چکیده هدف از تحقیق حاضر بررسی اثر مشارکت ورزشی بر فشار روانی دانش آموزان پسر فوتبالیست ۱۸-۱۴ ساله بوده است. منظور از فشارهای روانی مجموعه واکنش های غیراختصاصی ارگانیسم در مقابله و مواجهه با هر عاملی که می باید با آن رودرو شود، که در کنترل فشار روانی عوامل متعددی از جمله مشارکت ورزشی موثر است. این تحقیق با شیوه نیمه تجر...

ادامه مطلب

پژوهش مشکلات روانی در والدین با کودک عقب مانده ذهنی

پژوهش مشکلات روانی در والدین با کودک عقب مانده ذهنی

دانلود پژوهش مشکلات روانی در والدین با کودک عقب مانده ذهنی چکیده : به منظور بررسی مشکلات روانی در والدین با کودک عقب مانده ذهنی تعداد ۱۰۰ نفر از والدین با کودک عقب مانده ذهنی با ۱۰۰ نفر از والدین با کودک عادی مورد مقایسه قرار گرفتند. افراد مورد نظر از والدین دانش آموزانی بودند که در مدارس استثنایی و عادی شهر تهران ، در پایه های دوم تا پنجم ابتدایی مشغول به تحصیل بودند.از تعداد کل نمونه، ۱۰۰ نفر را مادران و ۱۰۰ نفر را پدران تشکیل می دا...

ادامه مطلب

پژوهش خانه گریزی دختران نوجوان

پژوهش خانه گریزی دختران نوجوان

دانلود پژوهش خانه گریزی دختران نوجوان بررسی گرایش به خانه گریزی درمیان دختران نوجوان تهران در سال ۱۳۸۶ پیشگفتار : خانه گریزی به چه معناست؟ اهداف پژوهش چیست؟ تاریخچه خانه گریزی چیست؟ ازچه جامعه آماری و با چه روشی این پژوهش انجام گرفته است؟ و…. پاسخ به این سوالها و بسیاری از پرسشهای دیگر درباره خانه گریزی در این پژوهش در ۵ فصل تدوین شده است. بخش نخست در مورد خانه گریزی ، اهداف پژوهش ، اهمیت موضوع و فرضیات است. در فصل دوم پیشینه خانه گریزی مورد ...

ادامه مطلب

پژوهش بررسی و شناخت علل وعوامل انحراف و کجروی دانش آموزان

پژوهش بررسی و شناخت علل وعوامل انحراف و کجروی دانش آموزان

دانلود پژوهش بررسی و شناخت علل وعوامل انحراف و کجروی دانش آموزان بررسی و شناخت علل وعوامل انحراف وکجروی دانش آموزان دختر  مقدمه: سازه اصلی این پژوهش کجروی و انحرافات اجتماعی می باشد و موضوع بررسی و شناخت علل و عوامل مرتبط با کجروی اجتماعی در بن نوجوانان دانش آموز دختر در مقطع تحصیلی متوسطه و راهنمایی واقع در منطقه ۱۷ تهران می باشد. جامعه آماری به تعداد ۱۰۰ نفر از دانش آموزان دختر در مقطع تحصیلی متوسطه و راهنمایی انتخاب گردیده اند.هد...

ادامه مطلب

مقاله میزان افسردگی دختران داشجو و پسران دانشجو

مقاله میزان افسردگی دختران داشجو و پسران دانشجو

دانلود مقاله میزان افسردگی دختران داشجو و پسران دانشجو بررسی مقایسه میزان افسردگی دختران داشجو وپسران دانشجو چکیده پژوهش حاضر به منظور بررسی مقایسه میزان افسردگی دختران داشجو وپسران دانشجو صورت گرفته است. جامعه آماری شامل کیله دانشجویان دختر وپسر دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز می­باشد.نمونه پژوهش شامل ۶۰ نفر بوده که ۳۰ نفر از دختران و ۳۰ نفر از پسران دانشجو بوده که این پژوهش به روش نمونه­گیری پس رویدادی از نوع (علی- مقایسه­ای...

ادامه مطلب