پروژه

دانلود پایان نامه بورس

دانلود پایان نامه بورس

فصل اول مقدمه تاريخچه هدف بورس اوراق بهادار فصل دوم آشنايي با سازمان بورس اوراق بهادار و مفاهيم اوليه اركان بورس اوراق بهادار نحوه تصميم گيري در بورس تا لار اصلي و فرعي در بورس انواع تابلوها دربورس قيمت ها در تالار اصلي و فرعي سقف قيمت ها و كف قيمتها بسته شدن نماد شركت ها در تابلو بورس انواع ارزشها انواع سهام ريسك و انواع آن نحوه محاسبه ريسك قيمت سهام روش سرمايه گذاري دربورس شاخص و انواع آن پزيره نويسي سهام افزايش سرم...

ادامه مطلب

دانلود پایان نامه نقش زنان روستايي در اقتصاد روستا

دانلود پایان نامه نقش زنان روستايي در  اقتصاد روستا

فهرست فصل اول نقش و حيطه كارزنان در فعاليتهاي غير زراعي نقش و حيطه كارزنان در فعاليتهاي غير زراعي دامداري و پرورش طيور زنبورداري نوغانداري صنايع روستايي فصل دوم ويژگيهاي اجتماعي – اقتصادي فعاليتهاي زنان روستايي منطقه 2-1- تفاوتهاي جنسي در نحوه بهره گيري از سواد و تأثير آن بر اقتصاد روستايي منطقه 2-2- كم و كيف درگيري زنان در انواع فعاليتها 2-3- منزلت اجتماعي و اشتغال زنان 2-4- جايگاه اشتغال زنان و درآمد خانوار در منطقه: تبليغات ...

ادامه مطلب

دانلود پایان نامه تأثیر تبلیغات بازرگانی در فروش کالاهای گوناگون

دانلود پایان نامه تأثیر تبلیغات بازرگانی در فروش کالاهای گوناگون

فهرست روش تحقيق مقدمه تبليغات (Advertising) قيمت (Price) بسته بندي (Packaging) بسته بندي از 4 ديدگاه مختلف : روابط عمومي (Public Relation) قدرت (Power) اصول و مفاهيم ارتباطات بصري نتيجه گيري تاريخچه مختصر تبليغات 1- تبليغات بازرگاني در دوران نخستين 2- تحولي شگرف با پيدايش صنعت چاپ تبليغات ؛‌گذشته ، حال ، اينده تبليغات بازرگاني در عصر اطلاعات ارتباط ناهمزمان ارتباط دائمي پيام ها جمع زدايي گرايش به ارتباطات فردي ارتباطات تعاملي دو طرفه بو...

ادامه مطلب

دانلود پایان نامه بررسی مشکلات پیاده سازی بودجه بندی عملیاتی در بانکهای سپه استان یزد و ارائه راهکار مناسب

دانلود پایان نامه بررسی مشکلات پیاده سازی بودجه بندی عملیاتی در بانکهای سپه استان یزد و ارائه راهکار مناسب

پيشگفتار 1 فصل اول:کلیات تحقیق 3 1-1 مقدمه 4 1-2. بیان مسئله 4 1-3.ضروریت و اهمیت تحقیق 6 1-4.اهداف تحقیق 7 1-5.فرضیه های تحقیق 7 1-6.متغیرهای تحقیق 8 1-7.روش تحقیق 8 1-8.ابزار گردآوری داده های تحقیق 9 1-9.جامعه آماری و نمونه گیری 9 1-10.روش تجزیه و تحلیل داده ها 9 1-11.قلمرو تحقیق 10 1-12.تعاریف عملیاتی 10 1-13.محدودیتهای تحقیق 14 1-14.جمع‌بندي و نتيجه‌گيري 14 فصل دوم:پیشینه تحقیق 15 2-1 مقدمه 16 2-2.بودجه بندی و انواع روشهای بودجه بندی 17...

ادامه مطلب

دانلود پایان نامه تجارت جهاني و پيوستن ايران به WTO و تأثير آن بر صنعت بيمه كشور

دانلود پایان نامه تجارت جهاني و پيوستن ايران به WTO و تأثير آن بر صنعت بيمه كشور

فصل اول – كليات تحقيق 1-1) مقدمه 1 1-2) موضوع تحقيق 2 1-3-) هدف از انتخاب موضوع 2 1-4-) اهميت و ارزش تحقيق 2 1-5) كاربرد نتايج تحقيق 3 1-6) فرضيات تحقيق 3 1-7) سابقه تحقيق 4 1-8) روش تحقيق 4 1-9) جامعه آماري 4 1-10) ابزار گردآوري داده‌ها 4 1-11) كليد واژه‌ها 5 فصل دوم بخش اول: سازمان تجارت جهاني 2-1-1) مقدمه 6 2-1-2) موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت (گات) 7 2-1-3) اصول اساسي گات 8 2-1-3-1) اصل عدم تبعيض و تعميم اصل دولت كامله الوداد 8 2-1...

ادامه مطلب

دانلود پایان نامه تأمین اجتماعی ، بیمه و حوادث ناشی از کار

دانلود پایان نامه تأمین اجتماعی ، بیمه و حوادث ناشی از کار

دفتر دوم. اشخاص مورد رجوع و موضوع و محل رجوع سازمان مقدمه فصل اول ـ تعيين اشخاص مورد رجوع سازمان مبحث اول ـ عامل ورود زيان  گفتار اول ـ‌حوادث و بيماري‌هاي ناشي از خطرات شغلي بند اول ـ مفاهيم 1- مفهوم حادثة ناشي از كار  2- مفهوم حادثة مربوط به مسير 3- مفهوم بيماري‌هاي حرفه‌اي بند دوم ـ رجوع به واردكنندة زيان در زمينة حوادث و بيماري‌هاي ناشي از خطرات شغلي 1- حقوق فرانسه  الف- قاعده كلي  ب- موارد استثناء  2- حقوق ايران الف- واردكنندة زيان شخصي...

ادامه مطلب