پروژه

بررسي و نقش فرآيند ارتباطات در عملكرد مديران در سازمان ملي جوانان و نهادهاي تابعه شهر تهران

بررسي و نقش فرآيند ارتباطات در عملكرد مديران در سازمان ملي جوانان و نهادهاي تابعه شهر تهران

فهرست مطالب *   چكيده * فصل اول: كليات پژوهش *  مقدمه *  بيان مسئله *  هدف پژوهش *  اهميت ضرورت پژوهش *  انگيزه پژوهش *  سوالهاي پژوهش *  تعاريف عملياتي * فصل دوم:ادبيات و پيشينه پژوهش * مباني نظري پژوهش *  سابقه تاريخي و نقش ارتباطات *  ارتباطات چيست *  تعاريف ارتباطات *  هدف از برقراري ارتباط *  انواع ارتباطات *  محاسن ارتباطات غیر رسمی *  شيوه هاي ارتباط *  شکلهای ارتباط *  فرآيند ارتباطات *  الگوي ارتباطي برلو *  ارتباطات سازماني به عن...

ادامه مطلب

دانلود پروژه بررسي نقش خانواده در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دير آموز شهرستان مينودشت

دانلود پروژه بررسي نقش خانواده در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دير آموز شهرستان مينودشت

فهرست مطالب فصل اول : کلیات تحقیق طرح تحقیق مقدمه بیان مسئله اهداف تحقیق اهمیت و ضرورت تحقیق فرضیه های تحقیق تعاریف روش تحقیق روش جمع آوری اطلاعات فصل دوم : ادبیات تحقیق ادبیات تحقیق کارکردهای خانواده انواع خانواده از بعد تربیتی روابط و نظام ارزشی خانواده تاریخچه کودکان استثنائی خصوصیات دانش آموزان دیر آموز ملاکهای تشخیص دیرآموزان طبقه بندی عقب ماندگان ذهنی علل عقب ماندگی ذهنی فصل سوم : روش تحقیق نوع تحقیق جامعه و نمونه آماری پژوهش ...

ادامه مطلب

اصول طراحی پستهای فشار قوی و معیارهای طراحی بهینه ست 2063230کیلو ولت تاکستان

اصول طراحی پستهای فشار قوی و معیارهای طراحی بهینه ست 2063230کیلو ولت تاکستان

فهرست مطالب فصل اول: مقدمه 1-1-مقدمه 2 2-1-تعاريف و اصطلاحات 7 دوم:اصول طراحي پستهاي فشار قوي و معيارهاي طراحي بهينه 1-2-اصول طراحي پستهاي فشار قوي 11 2-2-انواع طراحيها 14 3-2-معيارهاي طراحي بهينه و اعمال اين ضوابط در طراحي پست 15 1-3-2-ارتباط بهينگي و شرايط بهره برداري 15 2-3-2-ارتباط بهينگي و موقعيت پست 17 3-3-2-ارتباط بهينگي ومسايل زيست محيطي 17 4-3-2-ارتباط بهينگي و امكان توسعه پست 18 5-3-2-ارتباط بهينگي و نيروي انساني 19 6-3-2-ارتباط...

ادامه مطلب

دانلود پروژه بررسي آلودگي صوتي در صنعت نساجي

دانلود پروژه بررسي آلودگي صوتي در صنعت نساجي

فهرست منابع *  مقدمه * چكيده تئوريك اصوات * خواص فيزيكي صوت * انواع صوت * اثرات صدا بر انسان * اندازه گيري صوت * شدت صدا * توان صدا و تراز توان صدا * تراز فشار صوت * انتقال صدا * جذب صدا * انعكاس صوت * صوت طنين انداز * قانون جرم * جذب و عايق بندي * كنترل عملي آلودگي صدا در صنعت نساجي * OSHA * مشكلات سروصدا در صنعت نساجي * خلاصه اي از نمونه سطوح صداي تجهيزات نساجي * امكان پذير بودن كنترل سروصدا * آناليز اقتصادي * ريسندگي * راه حلها در ريس...

ادامه مطلب

دانلود پروژه بررسي سيستم هاي سوخت رساني كاربراتوري انژكتوري و مقايسه آنها

دانلود پروژه بررسي سيستم هاي سوخت رساني  كاربراتوري انژكتوري  و مقايسه آنها

فهرست مطالب چکیده: در ابتدا به نحوه عملکرد سیستم سوخت رسانی کاربراتوری پرداخته ، سپس به چگونگی اصلاح نواقص موجود در کاربراتور پرداختیم و دیدیم که با وجود اصلاح کاربراتور (کاربراتور در ابتدا ساختمان بسیار ساده ای داشت) و پیچیده تر شدن ساختمان کاربراتور که بواسطه لحاظ کردن پارامترهای مختلف در حالتهای مختلف نظیر استارت زدن – کار با دور آرام – کار با دور زیاد و از این گونه موارد … باز هم نواقص زیادی در کارکرد کاربراتور مشاهده می شود . شا...

ادامه مطلب

مقاله بررسی عملکرد توربو پمپ ها

مقاله بررسی عملکرد توربو پمپ ها

دانلود مقاله بررسی عملکرد توربو پمپ ها فهرست مطالب  مقدمه                                                                                                                      1 فصل اول                                                                                          تقسیم بندی کلی پمپ ها                                                                                     2                                                                              انواع پمپ ها جابه جایی مثبت                                            ...

ادامه مطلب

دانلود پروژه تعیین و شناسایی تفاوت درمیزان سازگاری زناشویی، بدکار کردی جنسی و شادکامی ذهنی در دو گروه زنان نابارور و زنان بارور

دانلود پروژه تعیین و شناسایی تفاوت درمیزان سازگاری زناشویی، بدکار کردی جنسی و شادکامی ذهنی در دو گروه زنان نابارور و زنان بارور

چکیده: مقدمه: ناباروری از جمله شرایط استرس آور و دشواریاست که برای تعداد نسبتا قابل توجهی از زوجها اتفاق می افتد. مطابق با آمارها از هر 5 زوج، یک زوج با مشکل ناباروری مواجهند. این موضوع تثیر مستقیمی بر سلامت روان و شاخصهای مرتبط با آن خواهد داشت. هدف: هدف از این پژوهش تعیین و شناسایی تفاوت درمیزان سازگاری زناشویی، بدکار کردی جنسی و شادکامی ذهنی در دو گروه زنان نابارور و زنان بارور می باشد. جامعه آماری تحقیق شامل زنان نابارور مراجعه کننده به مر...

ادامه مطلب