پروژه

دانلود پایان نامه بررسی نگرش فرهنگیان نسبت به عوامل موثر بر رعایت حجاب توسط معلمان

دانلود پایان نامه بررسی نگرش فرهنگیان نسبت به عوامل موثر بر رعایت حجاب توسط معلمان

فهرست مطالب فصل اول 1-1- مقدمه : 2-1-1- بیان مسئله 3-1- 1- اهمیت موضوع اهداف تحقیق الف : هدف کلی ب : هدف جزئی فصل دوم مروری بر تحقیقات پیشین پیشینه داخلی : فصل سوم 1-3- مروری بر نظریات : 1-1-3- نظریه فمنیستی دردوان معاصر : 2-1-3- ویل دورانت : 3-1-3- دیدگاه جامعه شناسی درباره حیای زن: 4-1-3- لمبروز: 5-1-3-مطهری : 6-1-3- وست کوت : فلسفه وحکمت وجوب پوشش و حجاب برای زنان 7-1-3- کتاب چهره عریان زن عرب می نویسد : 8-1-3- دیدگاه زیست شناسی ور...

ادامه مطلب

دانلود پایان نامه بررسي نقش خانواده در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دير آموز شهرستان مينودشت

دانلود پایان نامه بررسي نقش خانواده در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دير آموز شهرستان مينودشت

فهرست مطالب فصل اول : کلیات تحقیق طرح تحقیق مقدمه بیان مسئله اهداف تحقیق اهمیت و ضرورت تحقیق فرضیه های تحقیق تعاریف روش تحقیق روش جمع آوری اطلاعات فصل دوم : ادبیات تحقیق ادبیات تحقیق کارکردهای خانواده انواع خانواده از بعد تربیتی روابط و نظام ارزشی خانواده تاریخچه کودکان استثنائی خصوصیات دانش آموزان دیر آموز ملاکهای تشخیص دیرآموزان طبقه بندی عقب ماندگان ذهنی علل عقب ماندگی ذهنی فصل سوم : روش تحقیق نوع تحقیق جامعه و نمونه آماری پژوهش ...

ادامه مطلب

دانلود پایان نامه بررسی میزان مسئولیت پذیری در حیطه خانواده و جامعه بین دانش آموزان دختر مقطع پیش دانشگاهی مدارس عادی و غیر انتفاعی

دانلود پایان نامه بررسی میزان مسئولیت پذیری در حیطه خانواده و جامعه بین دانش آموزان دختر مقطع پیش دانشگاهی مدارس عادی و غیر انتفاعی

فهرست مطالب « فصل اول » تعاریف و مفاهیم مقدمه آغاز زندگي اجتماعي كودك مهمترين مراحل تحول شخصيت اجتماعي كودكان از نظر ميد جامعه پذيري عوامل يا كارگزاران جامعه پذيري عوامل ديگر هدفهاي جامعه پذيري اجتماعي شدن پاسخ به اين سؤال كه آيا انسان اجتماعي است؟ گونه هاي اجتماعي شدن تأثیر هنجار ها بر اجتماعی شدن فرد عوامل اجتماعی شدن خانواده روابط همالان مدارس رسانه های همگانی سایر عوامل اجتماعی شدن باز اجتماعی شدن روشهاي پرورش مسئوليت پذيري و رشد عزت ...

ادامه مطلب

دانلود مقاله مقایسه انگیزه مشارکت زنان و مردان به ورزش همگانی

دانلود مقاله مقایسه انگیزه مشارکت زنان و مردان به ورزش همگانی

فهرست مطالب فصل اول – طرح تحقیق مقدمه بیان مسأله ضرورت و اهمیت پژوهش اهداف پژوهش هدف کلی پژوهش اهداف ویژه پژوهش فرضیه های پژوهش فرضیه اصلی پژوهش فرضیه های فرعی پژوهش پیش فرض های پژوهش محدودیت های پژوهش تعاریف نظری تعاریف عملیاتی فصل دوم – ادبیات و پیشینة تحقیق مقدمه بخش اول : مبانی نظری پژوهش مفهوم تربیت بدنی تعریف ورزش ورزش تعاریف ورزش همگانی مفهوم جهانی ورزش مفهوم ورزش کیفیت زندگی حق به دنبال خوشحالی بودن انگیزه و گرایش مردم کشورهای مختلف ج...

ادامه مطلب

دانلود مقاله بررسی علل بی انضباطی دانش آموزان پسر در مقطع راهنمایی

دانلود مقاله بررسی علل بی انضباطی دانش آموزان پسر در مقطع راهنمایی

فهرست مطالب پيشگفتار فصل اول – طرح تحقيق مقدمـه Introduction عنوان كامل موضوع تحقيق ضرورت و اهميت مسئله هدفهاي كلي تحقيق فرضيه ها سؤالات محدوديتها و حدود مطالعه تعاريف و اصطلاحات و مفاهيم خاص بررسي تجربيات و مطالعات قبلي متغيرها و تعاريف عملي آنها تعريف متغير متغير وابسته متغير مستقل روشهاي جمع آوري اطلاعات منابع داده ها روش هاي آماري و تجزيه و تحليل داده ها توصيف ابزارها و وسايل جمع آوري داده ها جمعيت آماري جمعيت نمونه وسيله...

ادامه مطلب

دانلود پایان نامه مقایسه سلامت عمومی و خودکارآمدی دانشجویان دارای عقاید مذهبی بالا با دانشجویان دارای عقاید مذهبی پایین

دانلود پایان نامه مقایسه سلامت عمومی و خودکارآمدی دانشجویان دارای عقاید مذهبی بالا با دانشجویان دارای عقاید مذهبی پایین

چکیده هدف اصلی مطالعه ی حاضر بررسی سلامت عمومی و خودکارآمدی در بین دانشجویان با عقاید مذهبی بالا و دانشجویان با عقاید مذهبی پایین است. برای نیل به این هدف 100 نفر را به عنوان نمونه انتخاب نمودم، که 50 نفر  از دانشجویان با عقاید مذهبی بالا و 50 نفر با عقاید پایین بودند. برای تعیین نتایج از روش آماری T-TesT استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان داد که دانشجویان با عقاید مذهبی بالا در دو مقیاس سلامت عمومی و خود کارآمدی وضعیت بهتری نسب...

ادامه مطلب

دانلود پایان نامه بررسی رابطه عزت نفس با هر یک از پایگاههای هویت در دانش آموزان مقطع پیش دانشگاهی و سوم متوسطه

دانلود پایان نامه بررسی رابطه عزت نفس با هر یک از پایگاههای هویت در دانش آموزان مقطع پیش دانشگاهی و سوم متوسطه

فهرست مطالب فصل اول :  كليات 1-1- مقدمه 1-2-موضوع تحقيق 1-3-اهداف تحقيق 1-4-اهميت موضوع 1-5-دلايل انتخاب موضوع 1-6-سوالات تحقيق 1-7-تعاريف عملياتي واژه ها فصل دوم : موضع گيري هاي نظري ويافته هاي پژوهشي درخصوص موضوع  2-1-موضع گيري هاي نظري درخصوص هويت وعزت نفس 2-1-1-تعريف هويت وعزت نفس 2-1-2-شكل گيري هويت 2-1-3-نظريه هاي هويت 2-1-4-نظريه هاي عزت نفس 2-2-يافته هاي پژوهشي درخصوص موضوع -نتيجه گيري فصل سوم :  روش پژوهش 3-1- روش تحقيق 3-...

ادامه مطلب