ادبیات

دانلود پایان نامه بررسي شخصيت انوشيروان از باستان تا دوره اسلامي

دانلود پایان نامه  بررسي شخصيت انوشيروان از باستان تا دوره اسلامي

فهرست مطالب چكيده يك پيشگفتار سه فصل اول: ‌ساسانيان 1-1- دودمان ساساني 1 1-2- پادشاهي ساسانيان تا قباد 3 1-3- مزدك و جنبش مزدكيان 25 1-4- خسروانوشيروان در تاريخ   27 1-4-1- جنگ اول با بيزانس 28 1-4-2- جنگ دوم با بيزانس 29 1-4-3- جنگ با هياطله 30  1-4-4- دست نشاندگي يمن 30 1-4-5- جنگ با تركها 31 1-4-6- جنگ سوم با بيزانس 31 1-5- اصلاحات خسرو انوشيروان 33 1-5-1- برقراري نظم و آرامش 33  1-5-2- ماليات 34 1-5-3- اصلاحات ارضي 36 1-5-4- اص...

ادامه مطلب