برق/الکترونیک/مخابرات

دانلود مقاله تبادل انرژي گرمايي به صورت پيوسته و عمودي از صفحات عمودي فلز به طريق مكش يا تزريق

دانلود مقاله تبادل انرژي گرمايي به صورت پيوسته و عمودي از صفحات عمودي فلز به طريق مكش يا تزريق

فهرست مطالب مقدمه فرمول هاي رياضي و چگونگي مراحل محاسبات فرضيات پايه اي و رابطه هاي هدايت كننده شرايط مرزي ديوارة برآمدة مرده جريان آزاد مجراي خروج مراحل راه حل هاي عددي نتايج و توضيحات درستي و اعتبار مدل عددي خصوصيات جابجايي گرمايي براي كشش متحد دما و پراكندگي در Velocity مطالعات پارامتري نقشهاي مربوط به مناطق وزش گرمايي مقايسه مشكلات از نوع Blasius نتيجه تبادل انرژي گرمايي به صورت پيوسته و عمودي از صفحات عمودي فلز به طريق مكش يا تزر...

ادامه مطلب

دانلود مقاله تبدیل یک نیروگاه تولید انرژی مازوت سوز به یک نیروگاه تولید انرژی گازسوز

دانلود مقاله تبدیل یک نیروگاه تولید انرژی مازوت سوز به یک نیروگاه تولید انرژی گازسوز

فهرست مطالب 1- هدف و ديدگاه كلي 1 2- اطلاعات فني 6 3- توضيحات فني 9 1-3- ورودي سيستم 9 2-3- فيلتر تصفيه 11 3-3- واحداندازه گيري دبي 14 4-3- ايستگاه تقليل فشار 20 5-3- واحد اندازه گيري براي هر بويلر 22 6-3- سيستم سوخت گازهاي مضر 23 7-3- فلسفه كنترل 24 8-3- مسيريابي و نصب خطوط لوله گاز 25 4- فيلترهاي تصفيه گاز 41  1-هدف و ديدگاه كلي 1-1- مقدمه با گذشت زمان و پيشرفت تكنولوژي در زمينه نفت و گاز هر روز شاهد هستيم كه سيستم هاي قديمي كه با انو...

ادامه مطلب

دانلود مقاله طراحی سیستم ارائه نوبت جهت امور بانکی

دانلود مقاله طراحی سیستم ارائه نوبت جهت امور بانکی

فهرست مطالب چکيده : نحوه کار دستگاه کاربرد ….1 مقدمه و تاریخچه ..1 فصل اول : میکرو پروسسورها ..3 1-1 انواع میکروپرسسورها ..4 2-1 الکترونیک در زندگی امروز ..5 3-1 سیستمهای الکترونیکی ..6 4-1 مدارهای خطی و مدارهای رقمی ..6 5-1 مختصری راجع به AVR ..7 6-1 طراحی برای زبانهای C و BASIC ..8 7-1 خصوصیات ATMEGA16/ATMEGA16L 9 1-7-1 خصوصیات جانبی 10 2-7-1 فیوز بیت های ATMEGA16 12 8-1 بررسی پورت های میکرو کنترلر 14 1-8-1 پورت B 14 2-8-1 ...

ادامه مطلب

دانلود مقاله مطالعه و بررسی عیوب و محاسن راه اندازهای موتورهای الکتریکی

دانلود مقاله مطالعه و بررسی عیوب و محاسن راه اندازهای موتورهای الکتریکی

فهرست: 1 ) کلیات موتور آسنکرون سه فاز 1 – 1 ) ساختمان موتورهاي القايي سه فاز 1-1 – 1 ) استاتور 1-1 – 2 ) رتور 1-1 -3 ) حلقه هاي لغزان 1 – 1 -4 ) جاروبک ها 1 – 1- 5 ) ياتاقان و بدنه 1 – 2 )  عملکرد موترهاي القايي سه فاز 1 – 2 – 1 ) موتور ساکن 1 – 2 -2 ) مکانيزم توليد گشتاور در موتور القايي ( آسنکرون ) 1 – 2 – 3 ) موتور گردان 1 – 2 – 4 ) موتور در شرايط ماندگار 1 – 3 ) موتور فقس سنجابي 2 ) انواع روش...

ادامه مطلب

دانلود مقاله مقادیر لزجت در سیالات مختلف

دانلود مقاله مقادیر لزجت در سیالات مختلف

فهرست مطالب مقدمه 4 1-1  جدايش جريان 4 1-2  نحوه تشكيل و پخش گردابه 10 1-3  كاربرد جريانبندها در مهندسي 21 مروری بر فعالیتهای تحقیقاتی گذشته 24 2-2  هندسه يك سيلندري در جريان آرام 24 2-3  هندسه يك سيلندري در جريان مغشوش 35 2-4  هندسه چند سيلندری در جريان آرام 43 2-5  هندسه چند سيلندری در جريان مغشوش 52 بیان مسأله مورد نظر و معادلات حاکم بر آن 63 3-1  طرح مسأله فعلي و جايگاه آن 63 3-3  معادلات حاكم در جريان آرام 67 3-3-2   ميدان دما و ا...

ادامه مطلب

دانلود مقاله خودروهای برقی

دانلود مقاله خودروهای برقی

فهرست مطالب چكيده : 5 بخش اول: 6 نحوة تأمين انرژي و عملكرد خودروي برقي 6 مقدمه : 7 فصل اول : خصوصيات خودروي برقي 8 1-3- انواع موتورهاي الکتريکي و مقايسه آنها 11 1-3-1- موتورهاي الکتريکي جريان مستقيم 12 2- موتورهاي القائي سه فاز 14 سيستم ذخيره انرژي الکتريکي : 17 بلوك دياگرام سيستم هاي ذخيرة انرژي 17 مصرف برق در هر بار شارژر باتري ها 19 عمر باتريها 19 نوع باتري 20 1-5-1- خودرو برقي با موتور جريان مستقيم dc 22 نتيجه گيري: 23 رابطه بين قطعات : 2...

ادامه مطلب

دانلود مقاله رابطة متغيرهاي كنترل راهبردي با اثربخشي شركتهاي فعال در بازار سهام تهران

دانلود مقاله رابطة متغيرهاي كنترل راهبردي با اثربخشي شركتهاي  فعال در بازار سهام تهران

فهرست مطالب فصل اول : كليات پژوهش 1 1-1- مقدمه 2 2-1- مسأله 2 3-1- سابقه موضوع 4 4-1- هدف 5 5-1- ضرورت و اهميت پژوهش 6 6-1- پرسشهاي پژوهش 7 7-1- فرضيه هاي پژوهش 7 8-1- واژههاي كليدي پژوهش 8 فصل دوم : مباني نظري پژوهش 9 1-2- مقدمه 10 2-2- سامانه هاي كنترل راهبردي 10 3-2- ناپيوستگي محيطي 13 1-3-2- نيروي هاي اجتماعي 13 2-3-2- نيروهاي اقتصادي 13 3-3-2- نيروهاي فناوري 14 4-3-2- نيروهاي سياسي 14 5-3-2- آثار ناپيوستگي هاي محيطي 14 4-2- تعريف كنت...

ادامه مطلب