حسابداری و مدیریت

دانلود مقاله پيوند مديريت استراتژيك هزينه‌ها و مديريت استراتژيك بازاريابي

دانلود مقاله پيوند مديريت استراتژيك هزينه‌ها و مديريت استراتژيك بازاريابي

فهرست مطالب مقدمه معادله‌ييسادهو مهم هزينه‌يابي سنتي هزينه‌يابي هدف هزينه‌يابي هدف در شركت هوندا مفاهيم مرتبط با هزينه‌يابي هدف هزينه‌يابي هدف در سهشركت ژاپني 1-شركت نيسان (خودرو‌ساز) 2-شركت كوماتسو (تجهيزات عمراني) 3-شركت المپيوس (دوربين) استراتژهاي مديريت هزينه و مديريت كاركردهاي محصول 1-استراتژي مديريت هزينه‌ها 2-استراتژي مديريت كاركردها و نيازمندي‌ها‌ي محصول 3-استراتژي تركيبي ماتريس انتخاب استراتژي مناسب خلاصه ونتيجه گيري هزینه یابی بر مبنای فعالیت روش ...

ادامه مطلب

دانلود مقاله مدیریت تولید JIT

دانلود مقاله مدیریت تولید JIT

 فهرست مطالب مقدمه اهداف نگهداري و تعميرات نگهداري و تعميرات روند تكاملي  نگهداري و تعميرات مفاهيم و تعاريف سيستم نگهداري و تعميرات نقش برنامه ريزي نگهداري و تعميرات در كارخانجات لزوم استفاده از سيستم برنامه ريزي نگهداري و تعميرات  درتوليد مراحل برنامه‌ريزي ( نت ) بصورت كاربردي معايب ناشي از نداشتن سيستم نگهداري و تعميرات علائم فقدان سيستم نگهداري و تعميرات انواع فعاليتها و روشهاي نگهداري و تعميرات تقسيم بندي انواع فعاليتهاي نگهداري و تعميرات نگه...

ادامه مطلب

دانلود مقاله بررسی اهمیت کنترل داخلی سازمانها

دانلود مقاله بررسی اهمیت کنترل داخلی سازمانها

فهرس مطالب چکیده: تعريف 1. وضع سازماني 2. امور مالي : 3. كنترل دارائي 4. حسابرسي داخلي :‌ تفاوت كنترل‌هاي داخلي اداري با كنترل‌هاي داخلي حسابداري كنترل‌هاي داخلي اداري كنترل داخلي حسابداري ضرورت ايجاد كنترل‌هاي داخلي تقسيم بندي كنترل‌هاي داخلي مالي 1) كنترل‌هاي سرپرستي 2) كنترل‌هاي حفاظتي 3) تقسيم وظايف اصول اساسي كنترل‌هاي داخلي استفاده از كنترل‌هاي داخلي در حسابرسي محدوديت كنترل داخلي اتكاي حسابرسان بر كنترلهاي داخلي حدود بررسي كنترل دا...

ادامه مطلب

مقاله توزیع پوآسون و نرمال

مقاله توزیع پوآسون و نرمال

دانلود مقاله توزیع پوآسون و نرمال فهرست مطالب توزيع پواسن متغير تصادفي پوآسن توزيع نرمال متغير تصادفي نرمال متغير نرمال استاندارد موارد استفاده توزيع نرمال توزيع نرمال به صورت تقريبي از توزيع دو جمله اي سطح زير منحني نرمال تعريف و ويژگيهاي توزيع پواسون ميانگين و واريانس تابع مولد گشتاورها تقريب پواسون براي توزيع دو جمله اي تابع چگالي پواسن توزيع پواسن به عنوان تقريبي از توزيع دو جمله اي سطح ويژه زير منحني نرمال توزيع نرمال استاندارد ...

ادامه مطلب

دانلود مقاله اهميت سيستم حقوق و دستمزد در حسابداري

دانلود مقاله اهميت سيستم حقوق و دستمزد در حسابداري

فهرست مطالب فصل اول :  تعريف دستمزد دواير كنترل حقوق و دستمزد بررسي هاي دستمز د اطلاعات لازم براي محاسبه حقوق و دستمزد حداقل دستمزد ساعات كار عادي ساعات كار اضافه كاري نوبت كاري و فوق العاده نوبت كاري شب كاري حقوق و مزاياي مستمر نقدي حقوق و مزاياي مستمر غير نقدي  بازنشستگي قانون كار وا مور اجتماعي ثبتهاي حسابداري مربوط به حقوق ودستمزد پرداخت بر اساس زمانهاي مبتني بر زمان حسابرسي حقوق ودستمزد طرحهاي تشويقي دستمزد  طرحهاي اضافه پرداختي تشويقي ...

ادامه مطلب

دانلود مقاله اصول رقابت در بازار جهت فروش و یا جذب منابع

دانلود مقاله اصول رقابت در بازار جهت فروش و یا جذب منابع

منابع داخلي و مزيت رقابتي: منابع مالي تجزيه و تحليل زنجيره ارزش منابع و امكانات ( خريد وامكانات ) مديريت يا ساختار و زيربناهاي سازماني نقاط قوت و ضعف داخلي مقدمه رابطه بين واحدهاي وظيفه‌اي سازمان يكپارچگي استراتژي و فرهنگ مديريت مالي/ حسابداري جدول فهرستي از پرسش‌هاي مربوط به بررسي عوامل داخلي سازمان مديريت فهرستي از پرسش‌هاي مربوط به بررسي عوامل داخلي بازاريابي امورمالي توليد تحقيق و توسعه سيستم اطلاعات رايانه تكنيكهاي پايه: منحني تجزيه: منحني ت...

ادامه مطلب

دانلود مقاله حسابرسی (Audit) درحسابداری و روشهای آماری آن

دانلود مقاله حسابرسی (Audit) درحسابداری و روشهای آماری آن

فهرست مقدمه مفاهيم و روش هاي آماري  مشاهده نمونه اي مني تار يا نمونه‌گيري به طريق مني تاري (Monetar)  مشاهده نمونه‌اي به طريق تحليل دنباله‌اي مقدمه: افزايش روزافزون انواع مختلف اشياء، ثبت و اسناد مربوط به آنها مدتهاست كه نظر متخصصين حسابداري، حسابرسي و بطور كلي متخصصين امور مالي را بخود جلب كرده است. مسئله رسيدگي انبوه اسناد حسابداري در سازمان‌ها (وزارتخانه‌ها ، شركت ها و . . . ) مشكلي است كه از طرف محققين امور مالي (حسابدارها و حسا...

ادامه مطلب