حقوقی و قضائی

پژوهش معامله ی فضولی و انتقال مال غیر

پژوهش معامله ی فضولی و انتقال مال غیر

دانلود پژوهش معامله ی فضولی و انتقال مال غیر مقدمه 1-بيان مسئله وشناخت آن از منظر حقوقي تمايز مهم وبرجسته يک عنوان مدني با عنوان کيفري در سوء نيتي است که قانونگزار براي جرم به طور معمول در نظر مي گيرد .در حالي که در امور مدني و حقوقي سوء نيت عنصر تاثير گزاري به شمار نمي آيد.همين تفاوت در امور مدني وامور کيفري باعث شده است که رفتارهائي که در حوزه هاي مختلف حقوقي اتفاق مي افتد از نظرنوع کارو محتوا بسيار به هم شبيه باشند ولي در امور کيفر...

ادامه مطلب

مقاله بررسی تطبیقی فقهی و حقوقی معامله به قصد فرار از دین

مقاله بررسی تطبیقی فقهی و حقوقی معامله به قصد فرار از دین

دانلود بررسی تطبیقی فقهی و حقوقی معامله به قصد فرار از دین از دیدگاه مذاهب خمسه موضوع مورد بررسی در این پایان نامه بررسی تطبیقی فقهی و حقوقی معامله به قصد فرار از دین از دیدگاه مذاهب خمسه می باشد که در این جا چکیده و خلاصه ای از آن را بیان می کنیم ، اصل موضوع مورد بررسی ما حول ماده 218 و اثرات آن می باشد؛حذف ماده 218 سابق قانون مدنی (هرگاه معلوم شود معامله به قصد فرار از دین واقع شده آن معامله نافذ نیست) راه را برای افراد کلاهبردار باز ک...

ادامه مطلب

پروژه مفهوم سند انتقال اجرایی

پروژه مفهوم سند انتقال اجرایی

دانلود پروژه مفهوم سند انتقال اجرایی مفهوم سند انتقال اجرایی مفهوم سند انتقال اجرایی هر چند در میان برخی حقوقدانان و كارشناسان و مطلعین ثبتی مفهومی بسیار آشنا و مورد عمل می باشد لیكن بطور كلی در میان غالب حقوقدانان چنین مفهومی با این نام چندان آشنا نیست. شاید به وجود آورندگان و پرورش دهندگان و سازندگان این مفهوم در خصوص املاك غیر منقول ثبت شده در ابتدا افراد عامی و غالب كسانیكه به دنبال خرید اقساطی و ارزان املاك و در مقابل آنان فروشندگان...

ادامه مطلب

پروژه مسؤليت مدني دولت در قبال اشخاص خصوصي

پروژه مسؤليت مدني دولت در قبال اشخاص خصوصي

دانلود پروژه مسؤليت مدني دولت در قبال اشخاص خصوصي مقدمه: الزام دولت به جبران خسارت اشخاص خصوصي به مسووليت مدني دولت تعبير مي شود. رساله حاضر اين نوع از مسووليت را مورد بررسي قرار مي دهد. اما در تدوين اين رساله از تقسيم بندي سنتي مسووليت مدني بر حسب اركان آن (تقصير، رابطه سببيت،خسارت) به طور كامل پيروي نشده است. بلكه، هدف اين است كه نشان داده شود مسووليت دولت، يعني الزام و تكليفي كه در برابر شهروندان دارد، و به تبع آن، مسؤليت مدني...

ادامه مطلب

پژوهش مبانی حقوق اسلامی مبحث تعارض ادله

پژوهش مبانی حقوق اسلامی مبحث تعارض ادله

دانلود پژوهش مبانی حقوق اسلامی مبحث تعارض ادله مبانی حقوق اسلامی مبحث تعارض ادله تعادل و تراجیح این فصل پیرامون تعارض دلیل ها ، تدوین گردیده است ، معنای تعارض آن است که یکی از دو دلیل در عرض و مرتبة دلیل دیگر قرارگیرد و در طول آن نباشد و در نتیجه مضمون دو دلیل با یکدیگر تضاد داشته باشند { منظور از اینکه دو دلیل در عرض یکدیگر قرارگیرند آن است که هریک از دو دلیل ، دیگری را تکذیب کند و هردو نیز از نظر اعتبار در یک درجه باشند . مثلا یک دلیل ...

ادامه مطلب

پروژه ضرر و فعل زیانبار

پروژه ضرر و فعل زیانبار

دانلود پروژه ضرر و فعل زیانبار مفهوم ضرر یا خسارت را هر فردی می‌داند. در هرجا که نقص در اموال ایجاد شود یا منفعت مسلمی از دست داده شود یا به سلامت و حیثیت و عواطف شخص لطمه‌ای وارد آید می‌گویند ضرری ایجاد شده است. و ضرر را به طریق دیگر نیز می‌توان بیان کرد: عبارت است از کاستن یا از دست دادن آن وضع طبیعی و یا مقرری قانونی که مطلوب انسان است. جای شک و تردید نیست که در این تعریف (کاهش یا از دست دادن وضع طبیعی و یا مقرری قانونی، تثبیت و مطلوبی...

ادامه مطلب

پژوهش ضرورت ايجاد هيأت منصفه در برخي محاكم كيفري

پژوهش ضرورت ايجاد هيأت منصفه در برخي محاكم كيفري

ضرورت ايجاد هيأت منصفه در برخي محاكم كيفري پیش گفتار نهاد هیات منصفه قدمتی دیرینه دارد، ولی به دلیل جدید بودن آن در حقوق ایران و روشن نشدن مبانی فقهی اش هنوز جایگاه واقعی خود را بازنیافته است. انتخاب مردمی اعضای هیات منصفه، توجه قاضی به رای آنها، تخصص قاضی نداشتن و دخالت نکردن اعضای این هیات در قضاوت، از جمله شروطی است که با توجه به تحولاتی که در ماهیت این نهادها پدید آمده است، امروزه باید رعایت گردد.پایبندی به این شروط در حقوق ایران، وقتی ...

ادامه مطلب