صنایع

دانلود پروژه بررسی و برنامه ریزی احتیاجات مواد MRP

دانلود پروژه بررسی و برنامه ریزی احتیاجات مواد MRP

بررسی و برنامه ریزی احتیاجات مواد (MRP) فهرست مطالب * مقدمه * فصل اول * 1-1- تاريخخه برنا مه ريزي احتياجات * 1-2- اهداف مطالعاتي * 1-3- حدود مطالعاتي * فصل دوم – مفاهيم MRP * 2-1- تعريف MRP و جايكاه آن * 2-2- نتيجه كيري از اهداف MRP * 2-3-عملكرد MRP * 2-3-1- طراحي MPS *  2-3-2- فهرست مواد اوليه قطعات( BOM) * 2-3-3- فهرست موجودي انبار * 2-4- ديدكاههاي MRP * 2-5- وروديها و خروجيهاي MRP * 2-6- محاسن و محدويتهاي MRP * 2-7-عوامل برن...

ادامه مطلب

پروژه استفاده از روش FMEA در ارزيابي و تحليل ريسك حوادث در كارخانه كاشي

پروژه استفاده از روش FMEA در ارزيابي و تحليل ريسك حوادث در كارخانه كاشي

دانلود پروژه استفاده از روش FMEA در ارزيابي و تحليل ريسك حوادث در كارخانه كاشي فهرست مطالب فصل اول : معرفي 1-1  بيان مسئله و اهميت موضوع:. 1 2-1 مروري بر مطالعات مشابه. 2 3-1 اهداف :. 3 4-1 محدوده كاربرد:. 3 5-1 مواد و روش ها : (Material and Method). 3 6-1 نتايج : (Results). 4 7-1 بحث و نتيجه گيري : (Discussion and conclusion). 4 فصل دوم : مروري بر FMEA: 1-2 تجزيه و تحليل حالات شكست و آثار آن (FMEA) چيست؟. 6 2-2 گسترش استفاده از FMEA:. 7...

ادامه مطلب

مقاله بررسی و مقایسه رشد صنعت در کشورهای گوناگون

مقاله بررسی و مقایسه رشد صنعت در کشورهای گوناگون

دانلود مقاله بررسی و مقایسه رشد صنعت در کشورهای گوناگون فهرست مطالب عنوان مقدمه- چرابايد صنعتي شدن رامورد مطالعه قراردهيم؟ فصل اول: صنعتي شدن و توسعه – معيارهايي براي ارزيابي صنعتي شدن – سودزمان صنعتي شدن – صنعتي شدن و توسه – راههاي متعددي كه افتصاد بين الملل ارائه شده است – رشد صنعت و تجارت جهاني فصل چهارم: توسعه صنعت با ديد صادرات ضرورت اقتصاد ملي است.  توسعه صنعت بانكاه به روندهاي تجارت  جهاني سياست هاي ...

ادامه مطلب

دانلود پروژه سنجش تاثیر اجرای سیستم پنج اس بر بهره‌وری شرکتهای تحت پوشش

دانلود پروژه سنجش تاثیر اجرای سیستم پنج اس بر بهره‌وری شرکتهای تحت پوشش

سنجش تاثیر اجرای سیستم پنج اس (5S) بر بهره‌وری شرکتهای تحت پوشش ایران خودرو فهرست مطالب عنوان       صفحه فصل اول 1 1-1- مقدمه 2 2-1- بيان ضرورت تحقيق 3 3-1- موضوع تحقيق 5 4-1- بهره‌وري در ايران 6 5-1- لزوم توجه به بهره‌وري در ايران 7 6-1- سازمان بهره‌وري ملي ايران 8 7-1- بهره‌وري در صنايع كشور و صنعت خودرو 9 8-1- شواهد پايين بودن بهره‌وري در ايران و نازل بودن اكثر عوامل مرتبط با پنج‌اس 10 9-1- تاريخچه پنج‌اس 11 10-1- اهميت موضوع تحقيق 12 11-...

ادامه مطلب

بررسی تکنولوژی انرژی خورشیدی و طراحی و محاسبه آن در دستگاه های خانگی و صنعتی

بررسی تکنولوژی انرژی خورشیدی و طراحی و محاسبه آن در دستگاه های خانگی و صنعتی

دانلود بررسی تکنولوژی انرژی خورشیدی و طراحی و محاسبه آن در دستگاه های خانگی و صنعتی مقدمه تحقیقات و اختراعات و بهره گیری از انرژی های مختلف، از اساسی ترین و مهمترین گامهایی هستند که انسانها در طول تاریخ در راه پیشرفت جوامع خود برداشته اند. رشد علم و صنعت و فن آوری در جهان امروز، روشهای مختلف استفاده از انرژی را که در دوران قبل از انقلاب صنعتی معمول بوده دگرگون کرده، و شناخت منابع انرژی های جدید، تحولی عظیم در توسعه صنعتی و تکامل اجتماع...

ادامه مطلب

دانلود پروژه تصفیه فاضلابهای صنعتی روغنی به روش DAF

دانلود پروژه تصفیه فاضلابهای صنعتی روغنی به روش DAF

فهرست کلیات انواع فاضلاب و خصوصیات آنها سرانه فاضلاب BOD5 و مواد معلق جمعیت معادل آلودگی تصفیه خودبخود آب‏های دریافت کننده آلودگی مشخصه‏های فیزیکی، شیمیایی و زیست شناختی فاضلاب اجزای فاضلاب آلایندهای مهم در تصفیة فاضلاب روشهای تجزیه یکاهای اندازه‏گیری پارامترهای فیزیکی و شیمیایی مشخصه‏های فیزیکی: تعریف و کاربرد کل مواد جامد بو آثار بو آثار بو تعیین مشخصه‏های بو و اندازه گیری آن دما چگالی رنگ تیرگی ویژگیهای شیمیایی: تعریف و کاربرد مادة...

ادامه مطلب