عمران و تاسیسات

دانلود پژوهش محاسبه گرمايش درساختمان

دانلود پژوهش محاسبه گرمايش درساختمان

محاسبه گرمايش درساختمان فهرست مطالب تاريخچه روشهاي انتقال حرارت جريان سيال درلوله ها تعريف وتقسيم بندي عايق ها عايق كاري اصلي ترين عامل كاهش هزينه در ساختمان سازي اعمال روش هاي نوين سيستم هاي گرمايشي وسرمايشي شبيه سازي وطراحي مبدل هاي حرارتي گرمايش از كف استفاده از پنجره هاي دوجداره منابع تاريخچه امروزه تامين گرمايش و سرمايش، لزوم تهويه، مهيا نمودن آب بهداشتی و دفع فاضلاب، ايجاد تمهيداتی بمنظور استفاده از وسايل الکتريکی، روشنايی محيط و قابليت مقابله ...

ادامه مطلب

دانلود پژوهش آشنایی با بتن

دانلود پژوهش آشنایی با بتن

آشنایی با بتن فهرست مطالب آشنايي با بتن. 1 ساختمان بتن وتاثير چگونگي اجزاي آن. 1 تاثير سنگدانه‌ها بر مقاومت بتن. 3 تاثير آب بر مقاومت بتن. 5 مقاومت دربرابر نيروي برشي. 8 خواص شيميايي بتن. 8 بتن ريزي. 9 بتن ريز درهواي گرم 10 بتن ريزي در هواي سرد 11 عمل آوردن بتن. 13 نگاهداري از بتن. 13 تاريخچه ساخت و کاربرد بتن سبک… 13 بتن سبك غيرسازه‌اي. 16 بتن سبك با مقاومت متوسط.. 17 بتن سبك س زه ای. 17 بتن سبك هوادار 19 بتن سبک EPS. 22 کاربرد بتن سب...

ادامه مطلب

دانلود پژوهش تأسيسات حرارت و برودتي

دانلود پژوهش تأسيسات حرارت و برودتي

پروژة تأسيسات حرارت و برودتي فهرست مطالب پروژة تأسيسات حرارت و برودتي 1-ديوارهاي بيروني –  . 1 2-ديوارهاي داخلي – از آجر فشاري 1 فصل يك 3 محاسبات بار گرمايش و تاسيسات حرارت مركزي 3 تعيين ضرايب انتقال حرارت جدارها   : 4 شهر 6 تعيين دماي فضاي گرم شده ( توالت و راه پله ) : 7 حرارت مركزي 7 مقدمه : 7 محسبات تلفات حرارتي ساختمان 10 روش حجمي : 12 محاسبات براي واحد شمالي : 13 محاسبة بار حرارتي هواي نفوذي : 14 طبقات شمالي : 28 طبقات واحد جنوب...

ادامه مطلب

دانلود مقاله مبانی پایه مشترک در ادبیات و معماری

دانلود مقاله مبانی پایه مشترک در ادبیات و معماری

مبانی پایه مشترک در ادبیات و معماری فهرست مطالب مبانی پایه مشترک در ادبیات و معماری 4 شعر و فضای آن : 4 _بافت و شناسه 8 حرکت و مفهوم آن 14 فلسفه رنسانس 21 ادبیات رنسانس 25 رنسانس در معماری 26 مکتب رمانتیسم 35 “من” محور کلیدی شناخت شناسی رمانتیسم 36 رمانتیسیسم در شعر معاصر : شعر نو و نیمایی 43 رمانتیسم در معماری : معماری ارگانیک 51 رابطه ی ارگانیسم با محیط خود و قیاس آن با معماری 54 رابطه ی بین فرم و عملکرد 54 مکتب دادائ...

ادامه مطلب

فرآیند گزینش ماشین حفاری مناسب جهت تونل سازی و بررسی مکانیزم حفاری پروژه امام زاده هاشم

فرآیند گزینش ماشین حفاری مناسب جهت تونل سازی و بررسی مکانیزم حفاری پروژه امام زاده هاشم

فرآیند گزینش ماشین حفاری مناسب جهت تونل سازی و بررسی مکانیزم حفاری پروژه امام زاده هاشم فهرست مطالب فصل اول: آشنايي با روش حفر مكانيزه 1-1- دسته بندي فضاهاي زيرزميني 1-2- مطالعات و طراحي 1-2-1- عمليات پيوسته 1-3- ملاحظات طراحي 1-4- هزينه ها 1-5- تقسيم بندي دستگاههاي حفر مكانيزه تونيل 1-5-1- تقسيم بندي براساس روش حفر 1-5-2- تقسيم بندي براساس نگهداري پيشاني تونل 1-5-2-1- نگهداري طبيعي 1-5-2-2- نگهداري مكانيكي 1-5-2-3- نگهداري با هواي فشرد...

ادامه مطلب

دانلود پروژه شبیه سازی دینامیکی یک راکتور CSTR

دانلود پروژه شبیه سازی دینامیکی یک راکتور CSTR

شبیه سازی دینامیکی یک راکتور CSTR فهرست مطالب * مقدمه * فصل اول – کنترل فرآيند * مقدمه­اي بر کنترل * تقسيم­بندي سيستم کنترل * روشهاي کنترل (خطي و غيرخطي) * ابزارهاي اندازه گيري * انواع شير هاي کنترل * کنترل کننده ها 18 انواع کنترل کننده ها * فصل دوم – مدلسازی * توصيف فرآيند * شناسایی ومدلسازي سیستم های کنترل. * مدلسازی دینامیکی. * شبيه سازي فرآيند در Simulink * فصل سوم -تعیین پارامتر های کنترل * بررسي مدار حلقه باز فرآيند * بر...

ادامه مطلب

دانلود پروژه بررسي روسازي هاي بتني در حمل و نقل ريلي با نگاهي بر متروي تبريز

دانلود پروژه بررسي روسازي هاي بتني در حمل و نقل ريلي با نگاهي بر متروي تبريز

بررسي روسازي هاي بتني در حمل و نقل ريلي با نگاهي بر متروي تبريز فهرست مطالب فصل اول  (تعريف مساله 1-1تعریف کلی مساله13 1-2 نیاز به مطا لعه در مورد مساله15 1-3 اثرات مهم مطالعه بر مساله از نظر بهبود آن16 1-4 اهداف و فرضیات18 1-5دامنه اثر مساله در جامعه علمی و اجتماع18 1-6   محدودیت هاوچهار چوب پروزه19 1-7 مقدمه و تاريخچه21 فصل دوم  (كاووش در متون) 2-1طبقه بندي و مقدمه و اظهار بكر بودن متون26 2-2 بررسي مقالات34 2-3 بررسي تزها و پایان نا...

ادامه مطلب