مکانیک و تاسیسات

دانلود مقاله عملکرد و کاربرد روانکارها در صنعت

دانلود مقاله عملکرد و کاربرد روانکارها در صنعت

فهرست مطالب فصل اول : 3 روان كاري و هدف از آن 3 تریبولوژی: 4 گرانروی : 11 کلیات 12 خصوصیات یک روانکار : 13 روغن ها : 13 خصوصيات روغن ها : 13 افزودني ها : 15 تخريب روانکار 17 چرا رسوبات تشکيل می شوند؟ 20 مرحله آغازی 23 مرحله انتشار 23 مرحله انتهايی 23 چگونه رسوبات تشکيل می شوند؟ 24 اندازه ذرات و نوع آلودگی 25 واکنش گوگرد/ مس 29 دما 30 دما و انرژی جنبشی 31 چگونه رسوبات می چسبند؟ 31 آلودگی ها چگونه عمل می کنند؟ 32 جداسازی و برداشتن رسوب...

ادامه مطلب

مقاله روند اتصال بين دوماده سراميكي و اتصال بين يك ماده سراميكي با فلز

مقاله روند اتصال بين دوماده سراميكي و  اتصال بين يك ماده سراميكي با فلز

دانلود مقاله روند اتصال بين دوماده سراميكي و  اتصال بين يك ماده سراميكي با فلز فهرست  عناوين فصل 1 – متاليزه كردن و تكنيكهاي آن 1-1    ) فرايند متاليزه كردن 1-2    ) تكنيك پودر فلز زينترشده 1-3    ) تكنيك نمك  فلز نسوز ياراكتيو 1-4    ) تكنيك پودر شيشه‌ / فلز 1-5    ) تكنيك رسوب دادن بخار فصل 2- روشهاي اتصال سراميك به فلزبا استفاده از فازجامد 2-1) تكنيك استفاده از پرس گرم 2-2) اتصال بوسيله باندديفوزيوني فصل 3- روشهاي اتصال سرا...

ادامه مطلب

مقاله سيستمهاي ترمز ضد قفل A.B.S

مقاله سيستمهاي ترمز ضد قفل A.B.S

دانلود مقاله سيستمهاي ترمز ضد قفل A.B.S فهرست مطالب سيستم بنديكس مكاترونيك II سيستم بوش 2 نيپوندسو (تويوتا) سيستم تويوتا سيستم ABS چهارچرخ تويوتا كنترل قدرت سوپرا TRAC كنترل قدرت كمري سيستم دولفي ABS VI كلسي- هايز EBC4 بنديكس مكاترونيك II سيستم بديكس مكاترونيك II [1]برروي فورت كانتور[2]و مركوري ميستيك[3] مدل 1995 نصب گرديد. انتخاب سيستم كنترل قدرت[4] موجود بر روي اين سيستم اختياري[5] است و به سفارش مشتري انجام مي‌شود. مكاتورونيك II يك سيستم غير...

ادامه مطلب