هنر/معماری/گرافیک

سير تحول وتطور نقوش محرابي

سير تحول وتطور نقوش محرابي

سير تحول وتطور نقوش محرابي فهرست مطالب فصل اول مقدمه و بيان مساله پيشينه تاريخي تحقيق فصل دوم : مواد و روشهای تحقیق 1-2) نوع و روش تحقیق 2-2) فرضیه تحقیق 3-2) اهداف تحقیق فصل سوم : یافته های تحقیق 1-3) معانی محراب در فرهنگهای لغت فارسی و عربی 2-3) محراب در ادبیات عرفانی 3-3)  تقسیم بندی کلی در مورد منشا پیدایش نقوش محرابی 4-3)  پوست حیوانات 5-3) محرابی در اسلام و رابطۀ آن با مهرابه ها 1-5-3) محرابهای اولیه 2-5-3) نقش محراب در مساجد و د...

ادامه مطلب

دانلود مقاله نقوش و خطوط روی سکه های دوره ساسانی

دانلود مقاله نقوش و خطوط روی سکه های دوره ساسانی

نقوش و خطوط روی سکه های دوره ساسانی فهرست مطالب پیش گفتار مقدمه چکیده فصل اول تاریخچه سکه تاریخچه سکه ویژگی سکه خوب سکه های جعلی فصل دوم سکه های ساسانی سکه های ساسانی فصل سوم بررسی سکه ها بررسی سکه ها سکه های اردشیر اول سکه های شاپور اول سکه های هرمزد اول سکه های بهرام اول سکه های بهرام دوم سکه ای * از بهرام سوم سکه های * سکه های هرمزد دوم سکه های شاپور دوم سکه های اردشیر دوم سکه های شاپور سوم سکه های بهرام چهارم سکه های یزدگرد اول سکه...

ادامه مطلب

مقاله معماری اسلامی مسجد جامع الکبیر صنعا یمن

مقاله معماری اسلامی مسجد جامع الکبیر صنعا یمن

دانلود مقاله معماری اسلامی مسجد جامع الکبیر صنعا فهرست مطالب هنر و معماری اسلامی صفحه 4 _ خواستگاه ها و ویژگی ها صفحه 4 _ سیر تاریخی    صفحه 5 _ معماری     صفحه7 _مساجد صفحه8 _ محراب / صحن صفحه9 _ مناره صفحه11 _ گنبدصفحه12 _ ایوان / طاق محرابی / منبر و مقصوره    صفحه13 _ مدرسه      صفحه14 _ معماری غیر مذهبی صفحه15 _ حرم ها و آرامگاه هاصفحه18 _ تزیینات معماری      صفحه19 صنعا، شهر و پایتخت یمن صفحه21 مسجد جامع الکبیر    صفحه24 طرح ترمیم و بازسازی م...

ادامه مطلب

دانلود پروژه نور در گرافیک

دانلود پروژه نور در گرافیک

چكيده در عصر حاضر از انوع طراحي نوري براي ايجاد روشنايي روزمره استفاده مي شود كه قسمتي از اين طراحي نوري در اختيار طراحان گرافيك قرار گرفته است. امروزه نور در زمنيه ي گرافيك چنان تنوعي يافته است كه كمتر كسي را مي توان يافت كه براي تبليغات محيطي از نور پردازي استفاده نكرده باشد. اما طراحان زيادي هستند كه تجربه و آگاهي لازم را در مورد خصوصيات و ويژگي هاي نور ندارند. اين مسئله باعث مي شود كه ايده هاي خلاقانه آنها به هنگام استفاده و اجرا ج...

ادامه مطلب

دانلود پروژه هنر تحقيقي پيرامون استندهاي گرافيكي

دانلود پروژه هنر تحقيقي پيرامون استندهاي گرافيكي

فهرست مطالب پيشگفتار مقدمه فصل اول : هنر گرافيك 1-1- تاريخچه كوتاهي از هنر گرافيك 1-2- بررسي علم ارتباط تصويري و بصري فصل دوم : تبليغات 2-1- سابقه تاريخي تبليغات 2-2- تبليغات چيست؟ 2-3- مضون تبليغات 2-4- شرايط اساسي براي تبليغات به طرز مؤثر 2-5- بررسي رنگ در تبليغات 2-5-1- تأثير رنگ در تبليغات 2-5-2- عوامل مؤثر در انتخاب رنگ 2-5-3- رابطه و رنگ و بيننده در تبليغات فصل سوم : گرافيك محيطي 3-1- گرافيك محيطي 3-2- گرافيك محيطي مسطح يا دوبعدي...

ادامه مطلب

دانلود مقاله فضاهاي ورودي بناهاي سنتي

دانلود مقاله فضاهاي ورودي بناهاي سنتي

فهرست مطالب مقدمه پيش درآمد بناهاي مهم و ورودي هاي آن بخش دوم اجزاي تشكيل دهنده ورودي هاي سنتي مقدمه: بخش سوم عناصر و اجزا كاربردي ورودي ها بخش سوم ب- عناصر تزيئيني ورودي ها (فرعي): بخش چهارم اصول تركيب و طراحي سلسله مراتبي بناهاي سنتي ايران- يزد بخش پنجم نحوه دسترسي ها به ورودي بناها و فضاهاي دروني بخش پنجم- قسمت دوم شكل مسير دسترسي به فضاهاي دروني بخش ششم  تعداد ورودي هاي هر بنا بخش هفتم تزئينات ورودي بناها ...

ادامه مطلب

دانلود مقاله معماری مساجد مختلف در شهر یزد

دانلود مقاله معماری مساجد مختلف در شهر یزد

فهرست پيشگفتار 2 مقدمه 4 « مسجد » در معماري ايران. 7 عملكرد هاي مساجد مختلف 10 خصوصيات فضاهاي كالبدي مسجد: 12 مسجد جامع 13 مسجد جامع يزد 15 مسجد مير چقماق 35 مسجد فرط 48 مسجد ريگ 55 مسجد شاه طهماسب 64 مسجد و مصلي عتيق 66 مسجد چهل محراب 72 مسجد خواجه ابوالمعالي 76 مسجد ساباط 79 مسجد جامع بندر آباد 81 پيشگفتار  مطالب اين مجموعه با عنوان بررسي تزئينات ونقوش مسجد جامع يزد جمع گرد آوري شده و سعي برآن بوده تا جايي كه متون تاريخي باقيمانده و م...

ادامه مطلب