هنر/معماری/گرافیک

دانلود پروژه هنر تحقيقي پيرامون استندهاي گرافيكي

دانلود پروژه هنر تحقيقي پيرامون استندهاي گرافيكي

فهرست مطالب پيشگفتار مقدمه فصل اول : هنر گرافيك 1-1- تاريخچه كوتاهي از هنر گرافيك 1-2- بررسي علم ارتباط تصويري و بصري فصل دوم : تبليغات 2-1- سابقه تاريخي تبليغات 2-2- تبليغات چيست؟ 2-3- مضون تبليغات 2-4- شرايط اساسي براي تبليغات به طرز مؤثر 2-5- بررسي رنگ در تبليغات 2-5-1- تأثير رنگ در تبليغات 2-5-2- عوامل مؤثر در انتخاب رنگ 2-5-3- رابطه و رنگ و بيننده در تبليغات فصل سوم : گرافيك محيطي 3-1- گرافيك محيطي 3-2- گرافيك محيطي مسطح يا دوبعدي...

ادامه مطلب

مقاله فضاهای ورودی بناهای سنتی

مقاله فضاهای ورودی بناهای سنتی

دانلود مقاله فضاهای ورودی بناهای سنتی تزئینات ورودی بناها با نگاهی اجهالی به فضاهای ورودی بناهای اسلامی ایران خاصه یزد این موضوع به ذهن خطور می کند که وسعت این فضا و تحلیل و حتی معرفی این فضاها از یک پروژه‌‌ی انفرادی دانشگاهی فراتر رفته و به یک تحقیق علمی با نفرات بیشتر و کار مداوم و دامنه دار تبدیل خواهد شد با این حال من در این پروژه ی تحقیقی سعی کرده‌ام هم مشاهدات و مطالعات خود را سهیم گردانم و از عکس های زنده ای که خود برداشته ام ا...

ادامه مطلب

مقاله معماری مساجد مختلف در شهر یزد

مقاله معماری مساجد مختلف در شهر یزد

مقاله معماری مساجد مختلف در شهر یزد مقاله معماری مساجد مختلف در شهر یزد  مطالب این مجموعه با عنوان بررسی تزئینات ونقوش مسجد جامع یزد جمع گرد آوری شده و سعی برآن بوده تا جایی که متون تاریخی باقیمانده و منابع و سوابق تاریخی مسجد جامع یزد اجازه داده است به ذکر توضیحاتی راجع به مصالح و کتیبه ها و تاریخ بنای آن و تغییرات ایجاد شده بر آن در طول سالیان، بپردازیم. اگر چه نقوش شکل گرفته بر آن به طور عموم در تمام بناهای اسلامی ایران به چشم ...

ادامه مطلب

مقاله سبک معماری در مجموعه سرای گلشن و تیمچه پوستی

مقاله سبک معماری در مجموعه سرای گلشن و تیمچه پوستی

دانلود مقاله سبک معماری در مجموعه سرای گلشن و تیمچه پوستی مصرفی واژه ها: قبل از اینکه به مصرفی و بررسی بناهای مورد بحث بپردازیم، لازم است که تعدادی از کلمات به کار رفته در متن را مصرفی و معانی و مفاهیم و مورد امتهایی که از نظر ما به یا کلمات تعلق می گیرد را بیان کنیم. سرا: به بنایی گفته می شود که حیاط در میانه دارد و دور تا دور حیاط را حجره هایی در یک یا دو طبقه فرا گرفته اند. تیمچه: این فضا به عوض حیاط، فضایی مسقف دارد که دور تا دور آ...

ادامه مطلب

مقاله استانداردهای ساختمان کتابخانه

مقاله استانداردهای ساختمان کتابخانه

مقاله استانداردهای ساختمان کتابخانه مقاله استانداردهای ساختمان کتابخانه گرچه معمولاً لازم است در هر کتابخانه عمومی بخش امانت و مراجعه جداگانه ای برای بزرگسالان و کودکان در نظر گرفت، اهمیت نسبی آن تحت مقتضیات گوناگون بسیار متفاوت خواهد بود. پیش از آنکه فضای لازم برای هر یک از این خدمات پیش بینی شود، باید براساس هدفهای کتابخانه و ارجحیت های محلی، در مورد دامنه و گسترش این خدمات و تسهیلات وابسته به آن تصمیم گرفت. دگرگون پذیری ساختمان کتاب...

ادامه مطلب

دانلود مقاله معماري اسكله هاي دريايي و اهميت آنها

دانلود مقاله معماري اسكله هاي دريايي و اهميت آنها

– مقدمه 1-2- اسكله ها 1-3- سيستم هاي كلي اسكله الف) اسكله هاي شمع و عرشه ب) اسكله سپري ج) اسكله هاي وزني 1-4- انتخاب محل اسكله و مطالعات لازم براي محل انتخابي 1-4-1- مطالعات هيدروديناميكي و جوي الف) باد ب) موج ج) جزر و مد 1-4-2- مطالعات ژئوتكنيكي 1-4-3- بررسي هاي هيدروگرافي و توپوگرافي 2-1- مقدمه 2-2- تناسب كاربرد 2-3- كاربردها 2-4- انواع اسكله هاي شمع و عرشه 2-5- روشهاي متداول اجراي اسكله هاي شمع و عرشه 2-5-1- روش ساخت در دريا...

ادامه مطلب

دانلود مقاله معماری گنبد سلطانیه در گذرگاه هنر

دانلود مقاله معماری گنبد سلطانیه در گذرگاه هنر

فهرست مقدمه : 28 تفضيل بناي گنبد عظيم سلطانيه : 34 اوضاع جغرافيائي شهر سلطانيه 37 سفرنامه فريزر : 41 تاريخ مغول : 41 خلاصه اي درباره حفاري در گنبد سلطانيه : 42 شناسايي كفها در گنبد سلطانيه: 45 سقاخانه : 45 پيشينه تاريخ منطقه سلطانيه : 46 وجه تسميه سلطانيه : 48 ارگ سلطنتي سلطانيه: 49 دارالضيافه : 50 گنبدسلطانيه: 50 عملكرد و فلسفه وجودي گنبد سلطانيه : 50 مختصات معماري گنبد سلطانيه: 55 ورودي گنبد سلطانيه : 57 جرزهاي هشتگانه : 58 فضاي گ...

ادامه مطلب