کامپیوتروشبکه

دانلود پروژه مدیریت و محافظت از شبکه های کامپیوتری

دانلود پروژه مدیریت و محافظت از شبکه های کامپیوتری

مدیریت و محافظت از شبکه های کامپیوتری فهرست مطالب * چكيده * ديواره هاي آتش * فيلتر كردن بسته ها * ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌پيشگفتار * بخش اول ـ مديريت از شبكه‌هاي كامپيوتري * مقدمه * مقدمات يك شبكه * مزيت هاي يك شبكه * كاركنان شبكه * مدير شبكه * ساير كاركنان * فصل اول – مديريت شبكه چيست؟ * مديريت شبکه چيست؟ * توصيه * مديريت شماره هاي اشتراک شبکه * شماره هاي اشتراک کاربري * توجه * ايجاد شماره هاي اشتراک کاربري * استفاده از الگوها براي ايجاد شمار...

ادامه مطلب

دانلود پروژه شبكه هاي كامپيوتري

دانلود پروژه شبكه هاي كامپيوتري

شبكه هاي كامپيوتري فهرست مطالب * فصل 1 * سخت افزار شبكه * شبكه هاي محلي * شبكه هاي شهري * شبكه هاي گسترده * شبكه هاي بي سيم * شبكه هاي خانگي * شبكه بندي * فصل 2 * نرم افزار شبكه * سلسله مراتب قرارداد * اصول طراحي لايه ها * خدمات اتصال گرا و بي اتصال * عمليات خدمات * رابطه بين خدمات و قراردادها * مدل هاي مرجع * مدل مرجع OSI * مدل مرجع TCP/IP * فصل3 * لايه طراحي شبكه * *اصول طراحي لايه شبكه * – راه گزيني بسته به روش ايست و انتظار * ...

ادامه مطلب

دانلود پروژه بررسي آسيب پذيري و تهديدات شبكه هاي كامپيوتري

دانلود پروژه بررسي آسيب پذيري و تهديدات شبكه هاي كامپيوتري

بررسي آسيب پذيري و تهديدات شبكه هاي كامپيوتري مقدمه مهمترين نقاط آسيب پذير مهمترين نقاط آسيب پذير: اولين نقطه آسيب پذير : BIND Domain Name System سيستم های عامل در معرض تهديد : نحوه تشخيص آسيب پذيری سيستم : نحوه حفاظت در مقابل نقطه آسيب پذير: دومين  نقطه آسيب پذير :  ( Remote Procedure Calls (RPC سيستم های عامل در معرض تهديد : نحوه تشخيص آسيب پذيری سيستم : نحوه حفاظت در مقابل نقطه آسيب پذير: سومين نقطه آسيب پذير :   WindowsAuthentic...

ادامه مطلب

دانلود پروژه بررسی ایمنی در سیستم عامل ها

دانلود پروژه بررسی ایمنی در سیستم عامل ها

بررسی ایمنی در سیستم عامل ها فهرست مطالب * مقدمه * هك چيست؟ * هكر كيست؟ * گروه بندي هكرها نسبت به اهدافشان * گروه بندي ديگر هكرها * يك هكر چگونه وارد سيستم مي شود؟ * روشهاي ساده ي بدست آوردن پسورد * مقدمه * ساختار UNIX * ساختار سيستم فايلي UNIX * كرنل و فرآيندها * فرآيندهاي خود راه انداز  Init,Intd, Cron * فرآيندهاي غير خودكار راه اندازي * عمل متقابل بين فرآيندها * شماره اشتراكها و گروهها * فايل etc/passwd * فايل etc/group/   * مجوز دسترسي ريشه   ...

ادامه مطلب

دانلود مقاله نانوتکنولوژی

دانلود مقاله نانوتکنولوژی

فهرست مطالب مقدمه………………………………………………………………………………………………….. چکیده………………………………………………………………………………………………….. تاریخچه ی فناوری نانو……...

ادامه مطلب

دانلود پروژه مرکز داده

دانلود پروژه مرکز داده

  فهرست مطالب مقدمه    ۱ فصل اول:کاستن فاصله بین دولت وشهروند    ۳ ۱-۱    کاستن فاصله بین دولت و شهروند ۱-۲    معماری کلان دولت الکترونیک ۱-۳    نقش شبکه در ارتقاء سطح کارآیی دولت و شهروندان    ۵ ۱-۴    شبکه ملی پر سرعت    ۶ ۱-۵    تاثیر شبکه بر فعالیت های تجاری    ۷ ۱-۶    تاثیر شبکه بر آموزش وسطح سلامت جامعه    ۸ ۱-۷    دولت ها و شبکه پرسرعت    ۱۲ ۱-۸    نمونه های واقعی از سیاست گذاری دولت ها    ۱۲ ۱-۹    جهت گیری دولت ها به ایج...

ادامه مطلب

دانلود مقاله ساخت دستگاه جهت یاب تلسکوپ

دانلود مقاله ساخت دستگاه جهت یاب تلسکوپ

فهرست مطالب  فصل اول :  کلیات           ۵ چشم انداز کلی۶ عملکرد دستگاه            ۷ فصل دوم : مکانیک دستگاه۸ موتورها ۹ روش های راه اندازی موتورها            ۱۱ نحوه قرار گیری پایه ها            ۱۴ فصل سوم : سخت افزار            ۱۶ بلوک دیاگرام کلی سخت افزار۱۷ میکروکنترلر            ۱۹ صفحه کلید۳۳ نمایشگر            ۳۵ راه انداز موتور            ۳۶ سیستم فیدبک          ۴۶ محاسبات دقت و موقعیت  دستگاه          ۵۰ بخش تغذیه دستگاه          ۵۲ ...

ادامه مطلب