کشاورزی/دامداری/طیور

پروژه گاوداري

پروژه گاوداري

دانلود پروژه گاوداري انسان اوليه پس از اين كه ساليان بسيار زيادي در جنگل ها ، دشت ها و غارها روزگار را با خوردن برگ ، دانه و ميوه درختان و شكار حيوانات گذرانيد به ساختن پناگاه پرداخت و توانست بعضي از حيواناتي را كه تا ديروز شكار مي كرد ، رام و اهلي نمايد. او توانست همراه با پيشرفت ابزار كارش جايگاهي مخصوص براي دامهايش در گوشه اي از مأوي و مسكن خويش بنا كند . پس از اهلي كردن دام و بهره برداري از محصولات آن ، دامداري هاي اوليه را شكل داد و ب...

ادامه مطلب

پاورپوینت پرورش طیور گوشتی

پاورپوینت پرورش طیور گوشتی

پاورپوینت پرورش طیور گوشتی مقدمه •اهميت گوشت طيور در تغذيه انسان •گوشت طيور به عنوان يك منبع غني پروتئين در سال هاي اخير به طور وسيعي در تغذيه انسان در دنيا و در كشور ما مورد استفاده قرار گرفته است به طوري كه در بعضي از كشورها كه از نظر شرايط طبيعي و كمبود مرتع دچار مضيقه هستند گوشت طيور به سرعت جانشين گوشت دام هاي ديگر شده است. •ارزش غذايي گوشت مرغ: مي دانيم كه منظور اصلي استفاده از گوشت در جيره هاي غذايي انسان تامين پروتئين مورد ...

ادامه مطلب

سلنيوم و اصلاح آلودگي آن در خاك

سلنيوم و اصلاح آلودگي آن در خاك

سلنيوم و اصلاح آلودگي آن در خاك فهرست مطالب پيشگفتار: 8 فصل اول- خصوصيات سلنيوم 9 مقدمه: 10 خصوصيات فيزيكي و شيميايي: سلينوم 11 جدول 3: انرژي يونش سلنيوم 13 جدول 4: آرايش اتمي‌و عدد اكسيداسيون سلنيوم 13 جدول 5: خصوصيات ظاهري سلنيوم 14 جدول 6: واكنشهاي سلنيوم با مواد ديگر 14 جدول 7: اشكال سلنيوم 15 جدول 10: ايزوتوپهاي عنصر سلنويم 16 خصوصيات و اشكال سلنيوم در طبيعت: 16 حضور و توليد سلنيوم در طبيعت 17 موارد استفاده سلنيوم در صنايع 20 فصل دوم  تا...

ادامه مطلب

دانلود مقاله استخراج كيتين از پوسته ميگو و استفاده از كيتين براي جدا كردن يون منگنز(VII)

دانلود مقاله استخراج كيتين از پوسته ميگو و  استفاده از كيتين براي جدا كردن يون منگنز(VII)

فهرست مطالب – مقدمه – چكيده -كيتين چيست؟ – ساختار شيميايي و خواص كيتين – روش استخراج كيتين از پوشه سخت پوستان – تصاوير برخي سخت پوستان – كاربردهاي كيتين – پارامترهاي اقتصادي توليد – روش استخراج كيتين از پوسته ميگو – شناسايي و تجزيه و تحليل ماده استخراج شده – بحث و نتيجه گيري – منابع مقدمه: دريا، مركز شگفتيها، عجايب و جايگاه پيدايش اولين جانداران كره زمين است. در اين اكوسيستم عظيم...

ادامه مطلب