پروژه/تحقیق/مقاله

دانلود مقاله وجود قومیت های مختلف و بحث امنیت ایران

دانلود مقاله وجود قومیت های مختلف و بحث امنیت ایران

چكيده مقدمه سوال اصلي سوال فرعي فرضيات روش تحقيق مفاهيم و اصطلاحات علل انتخاب موضوع چهارچوب تئوريك تعريف قوم و ملت تفاوت ملت و قوم قومتها و دولتها شكافهاي اجتماعي و قوميت عوامل تشديد كننده شكافهاي قومي نظريات مربوط به بسيج قوي نظريات مربوط به همگرايي و وحدت سياسي قومت ها در ايران قوم ترك يا آذري قوم كرد قوم بلوچ قوم عرب قوم تركمن قوم لر قوميت ها و تهديد امنيت ايران فرآيند شكل گيري تهديد رابطه امنيت و تهديد امنيت و امنيت ملي قوميت ه...

ادامه مطلب

دانلود مقاله پیرامون یک شاخصه شرایط صحت و ایمنی پلها

دانلود مقاله پیرامون یک شاخصه شرایط صحت و ایمنی پلها

1- مقدمه……………………….. 2- هدف و گستره نظر سنجي………….. 3- سيستم هاي بازرسي و مجموعه قوانين.. 1-3- موارد عمومي………………… 2-3- استانداردهاي بازرسي يا دستنامه ها 3-3- منظور و گستره بازرسي………… 4-3- تناوب و دفعات بازرسي………… 5-3- شيوه بازرسي…………………...

ادامه مطلب

دانلود مقاله اقتصاد بین الملل

دانلود مقاله اقتصاد بین الملل

مقدمه: تثبيت نرخ ارز استقرار سيستم يك نرخي در سال 1334 انحلال كميسيون ارز واگذاري معاملات ارزي به بانك ملي ايران دراسفند 1336 برنامه‌هاي تثبيت اقتصادي تحول مباني سياست ارزي كشوراهاله وظايف بانكي به بانك مركزي در 1339 2)اقدامات بنيادي 1)اقدامات سازماني برنامه پنج ساله سياست بازرگاني و ارزي كشورهماهنگي با برنامه سوم در اقتصادي كشور1341-1346 1) تعقيب سياست انبساط تدريجي 2) اعلام اصول سياست ارزي در اسفند 1341 3) اختيار يك سياست فعال بازرگاني در سال 1342 4)مش...

ادامه مطلب

دانلود مقاله بررسی و مقایسه رشد صنعت در کشورهای مختلف و ایران

دانلود مقاله بررسی و مقایسه رشد صنعت در کشورهای مختلف و ایران

مقدمه- چرابايد صفتي شدن رامورد مطالعه قراردهيم؟ فصل اول: صفتي شدن و توسعه -معيارهايي براي ارزيابي صفتي شدن – سودزمان صفتي شدن -صنعتي شدن و توسه -راههاي متعددي كه افتصاد بين الملل ارائه شده است -رشد صنعت و تجارت جهاني فصل چهارم: توسعه صنعت با ديد صادرات ضرورت اقتصاد ملي است  توسعه صنعت بانكاه به روندهاي تجارت  جهاني سياست هاي كلان اقتصادي در پيشبرد صنعت كارساز است.  مقدمه:  چرا بايد صنعتي شدن را مورد مطالعه قرار دهيم؟ صنعتي شدن...

ادامه مطلب

دانلود مقاله تاریخچه یارانه

دانلود مقاله تاریخچه یارانه

– مقدمه 2- تاريخچه پرداخت يارانه 1-2- تاريخچه پرداخت يارانه در ايران 2-2- تاريخچه پرداخت يارانه در جهان 3- هدف از پرداخت يارانه 1-3- تخصيص بهينه منابع 2-3- ثبات اقتصادي 3-3- توزيع عادلانه درآمد 4- مواردي كه مي بايست مشمول يارانه گردند 1-4- كالاهاي حياتي و استراتژيك……… 2-4- صنايع نوپا………………….. 3-4- كالاهاي عمومي 4-4- صنايع با هزينه ثابت بالا 5-4- صنايع راكد 5- بررسي ميز...

ادامه مطلب

دانلود مقاله حقوق مالکیت معنوی تجارت

دانلود مقاله حقوق مالکیت معنوی تجارت

مقدمه 2- چاچوبهاي تحليلي 1-2- چاچوب مسير تكنولوژي 2-2- پيچيدگي توليد و چار چوب مقياس 3-2- چارچوب توانايي جذب 4-2- چارچوب انتقال تكنولوژي 3. تجربه كره 1-3- مرحله تكنولوژي بالغ ( تقليد مشابه ، مشابه سازي) 2-3- مرحله تكنولوژي مياني ( تقليد خلاق) نقش انتقال تكنولوژي استفاده از نيروي انساني فعاليتهاي  R&D خصوصي تلاشهاي R&D دولتي 4- اسكزامات خطي ومشي يادداشت پاياني مقدمه حمايت از حقوق مالكيت معنوي يك موضوع مهم در مذاكرات تجاري چند حانبه مي باشد. مباحث فعلي...

ادامه مطلب

دانلود مقاله رضایت شغلی و آثار آن بر جامعه

دانلود مقاله رضایت شغلی و آثار آن بر جامعه

فهرست  1-1- مقدمه 2-1- بيان مسئاله : 3-1 – هدف تحقيق: 4-1- ضرورت و اهميت تحقيق: 5-1- سؤالات تحقيق: 6-1- فرضيات تحقيق: 7-1- متغيرهاي تحقيق: 8-1- واژگان تخصصي تحقيق: متغير وابسته: رضايت شغلي 10-1- محدوديتهاي تحقيق: 1-2- پيشينه پژوهش: 9-1- قلمرو تحقيق: 2-1-2- آشنايي با اداره كل مالياتهاي غرب تهران 2-3-1-2-تحقيقات انجام شده در جهان: 2-2- مباني نظري تحقيق: 2-1-2-2-ماهيت استرس: 3-1-2-2-انواع استرس: 6-1-2-2- علايم و نشانه هاي استرس: 7-1-2-2...

ادامه مطلب