پروژه/تحقیق/مقاله

دانلود کارتحقیقی جايگاه و وظايف مشاورين معاملات ملكي در نظام حقوقی

دانلود کارتحقیقی جايگاه و وظايف مشاورين معاملات ملكي در نظام حقوقی

جايگاه و وظايف مشاورين معاملات ملكي در نظام حقوقی فهرست مطالب مقدمه مؤلف بخش اول نظام كيفري ايران باستاني سومر مصر آشور قانون حمورايي هخامنشي وقوع جرم و مجازات – نظم و امنيت همگاني اشكانيان سامانيان سازمان قضايي بخش دوم دادرسي در اسلام معني قضا اصطلاح قضا مراتب ولايت شرايط دادرس مستحبات و مكرومات دادرس آداب مكروحه آدابي كه تركش براي قاضي لازم است بخش سوم دعوي و تعريف آن تعريف مدعي از مدعي عليه مقررات مربوط به مدعي عليه اقرار به حقوق...

ادامه مطلب

دانلود کارتحقیقی بررسی ماهیت طلاق توافقی و وضعیت حقوقی زوجه

دانلود  کارتحقیقی بررسی ماهیت طلاق توافقی و وضعیت حقوقی زوجه

بررسی ماهیت طلاق توافقی و وضعیت حقوقی زوجه چکیده: مطابق مادة 1133 قانون مدنی ایران که بر مبنای شرع مقدس اسلام وضع گردیده است، مرد هرگاه بخواهد می تواند زوجة دائمی خود را طلاق دهد. مقنن در جهت تقیید اطلاق این ماده، محدود نمودن حقوق مرد و حفظ حقوق زنی که شوهرش قصد طلاق او را دارد، تمهیداتی را در نظر گرفته است، از طرفی اجرای حق طلاق، مرد را محدود به تشریفاتی از جمله مراجعه به دادگاه صالح و اخذ گواهی عدم امکان سازش نموده و از طرف دیگر ح...

ادامه مطلب

دانلود کارتحقیقی اختیارات و وظایف قیم در قانون آیین دادرسی کیفری

دانلود کارتحقیقی اختیارات و وظایف قیم در قانون آیین دادرسی کیفری

دانلود کارتحقیقی اختیارات و وظایف قیم در قانون آیین دادرسی کیفری چكيده نگرش و ديدگاه دين مبيين اسلام بر مباني اصول و قواعد حقوقي بسيار عظيم و با اهميت است بطوريکه در هيچکدام از اديان الهي اين ديد با اين عظمت وجود نداسته است. با توجه به اين مبنا کيان خانواده جز محورهاي اساسي در جامعه بوده و اصول ‎۱۰ و ‎۲۱ قانون اساسي نيز مبيين اين قاعده کلي است. با توجه به اين نکته غني‌ترين مباحث حقوق در اسلام از بدو تولد مبحث حمايت از حقوق ضغير تا قبل ...

ادامه مطلب

دانلود مسولیت مدنی متصدی حمل و نقل زمینی و مقایسه آن با عقد اجاره

دانلود مسولیت مدنی متصدی حمل و نقل زمینی و مقایسه آن با عقد اجاره

مسولیت مدنی متصدی حمل و نقل زمینی و مقایسه آن با عقد اجاره چکیده قرادادهائي كه وسيله انجام تعهدات بازرگانان و ابزار معاملات تجاري است ، با قراردادهائي كه اشخاص عادي در زندگي خود، آنها را وسيله حل و فصل موضوعات حقوقي خود قرار ميدهند، وجوه افتراقي دارد. مبناي اساسي اين وجوه افتراق را بايد در دو امر مهم و حياتي براي (تجارت ) جستجو نمود: يكي (سرعت ) وديگري (امنيت ) توضيح اينكه سرعت وامنيت هموارده لازمه اعمال و قرارداداي تجاري است و شايد بتوان ،...

ادامه مطلب

دانلود کیفیت اجرای حد شرب خمر و تکرار مجازات در صورت اجرای اشتباه

دانلود کیفیت اجرای حد شرب خمر و تکرار مجازات در صورت اجرای اشتباه

کیفیت اجرای حد شرب خمر و تکرار مجازات در صورت اجرای اشتباه چکیده: موضوع اجرای علنی مجازات، یکی از مباحث بحث انگیز در محافل علمی و فرهنگی کشور است. در این مقاله تلاش شده است تا این موضوع با نگاهی علمی و نه سیاسی، مورد تحقیق قرار گیرد و برخی از پیچیدگیهای آن بازگشایی شود. از این رو ابتدا به نگاه تربیتی اسلام و دیدگاه تساهل آمیز آن در اثبات جرم اشاره شده و سپس پاره ای از مباحث ضروری آن از قبیل مشروعیت مجازات علنی، موارد اجرای حکم در ملاء عام، مفهوم علن...

ادامه مطلب

دانلود کارتحقیقی جعل اسناد رسمی

دانلود  کارتحقیقی جعل اسناد رسمی

جعل اسناد رسمی چکیده جعل در لغت به معنای دگرگون کردن، وضع کردن، ساختن به کار رفته است. جرم جعل و تزویر عبارتست از «ساختن یا تغییر دادن آگاهانه نوشته یا سایر چیزهای مذکور در قانون به قصد جا زدن آنها به عنوان اصل برای استفاده خود یا دیگری و به ضرر غیر.» حقوقدانان جعل را از جهت مفهوم قانونی به جعل عام و جعل خاص تقسیم کرده‌اند. جعل عام در ماده 523 قانون مجازات اسلامی بیان شده است و سپس در مواد 524 تا 541 از همین قانون و سایر قوانین خاص مص...

ادامه مطلب

مقاله بيماران معتاد تزريقي

مقاله بيماران معتاد تزريقي

بيماران معتاد تزريقي چكيده با توجه به افزايش معتادان تزريقي و موارد بستري آنان در بخش‌هاي عفوني و پيچيدگي‌هاي مشكلات پزشكي آنان، درك بهتر ويژگيهاي بيماريهاي عفوني در اين افراد ضروري است. اين مطالعه با هدف بررسي اپيدميولوژي، شيوع و سير انواع بيماريهاي عفوني برروي 126 مورد بستري در 122 معتاد تزريقي در بخش‌هاي عفوني دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي از خرداد 81 الي دي 82 انجام شده است. عفونت‌هاي اين افراد در گروه‌هاي پوست و بافت نرم، استخوان و...

ادامه مطلب