پروژه مالی و انباداری

پروژه مالی سیستم انبار و خرید در شرکت تجهیزات ایمنی راهها

پروژه مالی سیستم انبار و خرید در شرکت تجهیزات ایمنی راهها

سیستم انبار و خرید در شرکت تجهیزات ایمنی راهها فهرست مطالب پیشگفتار 1 فصل اول : کلیات تاریخچه شرکت 2 انبارها 3 کدینگ 3 نحوه ورود و خروج کالا از انبار 3 فرمهای مورد استفاده در انبارهای شرکت تجهیزات ایمنی راهها 4 انبارگردانی 5 فصل دوم : شناسایی انبار مقدمه 7 هدف و اهمیت انبارداری 8 انبار و انواع آن 10 انبارهای سازمانهای تولیدی و صنعتی 13 موجودیهای انبار ( انواع انبار ) 15 محل سازمانی و تشکیلات داخل انبار 19 مشخصات انباردار 2...

ادامه مطلب

دانلود پروژه مالی دادرسی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی

دانلود پروژه مالی دادرسی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی

پروژه مالی دادرسی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی فهرست مطالب ادارات کل و مراکز وابسته (تعاون کشاورزی ) 9 شرح وظایف معاونت فنی اجرایی 9 وظایف پست: 13 2- اداره کل منابع طبیعی 17 مسئول روابط عمومی وظایف آن 18 مسئول تغذیه و غذای زنده و شرح وظایف آن 20 رئیس اداره آموزش و ترویج و وظایف آن 20 وظایف زیحساب 21 کنترل بودجه ای 22 معاونت ها 22 مدیریت امور وام 23 شرح سیستم سازمان جهاد کشاورزی 24 تغییر نظام طبقه بندی درآمدها 26 تعاریف 27 فصل اول- جبر...

ادامه مطلب

دانلود پروژه مالي حقوق و دستمزد

دانلود پروژه مالي حقوق و دستمزد

فهرست مطالب فصل اول – ورودي سيستم حقوق و دستمزد مقدمه …………………………………………………………………………………………………… 7 هدف و انگيزه انتخاب موضوع …………………………………………………………………………. 8 سيستم حقوق و دستمزد ………………...

ادامه مطلب

دانلود پروژة مالي سيستم حسابداري در بيمه

دانلود پروژة مالي سيستم حسابداري در بيمه

فهرست مطالب فصل اول         شرح دفاتر و فرمهای مورد لزوم دفتر روزنامه حسابهای عمومی دفتر کل دفتر معین دفتر اعتبارات دفتر اثاثیه و اموال دفتر صندوق فرمهای مورد نیاز در واحدها سند حسابداری موازنه حساب دستور پرداخت دستور پرداخت نقدی دستور پرداخت چک برگه دریافت ودیعه برگه رسید انبار حواله انبار صورت آمار داروی مصرفی روزانه فرم آمار مصرفی ماهیانه فرم صورت مجلس موارد اختلاف اجناس تحویلی با حواله فصل دوم         طبقه‌بندی حسابها گروه ذخائر گروه ...

ادامه مطلب

پروژه سیستم حقوق ودستمزد پارک علم وفناوری خراسان

پروژه سیستم حقوق ودستمزد پارک علم وفناوری خراسان

دانلود پروژه سیستم حقوق ودستمزد پارک علم وفناوری خراسان فهرست مطالب مقدمه مقدمه سازمان معرفی پارک چارت سازمانی نحوه تشکیل و ترکیب هیات امنا نحوه تشکیل و ترکیب شورای پارک زیر مجموعه های پارک وظایف و ساختار سازمانی قسمت امور مالی وظایف مدیر امور مالی حقوق و دستمزد تنظیم لیست حقوق لیست حقوقی دارای 3 قسمت میباشد اطلاعات لازم برای محاسبه حقوق کسورات حقوق محاسبه وپرداخت حقوق نحوه محاسبه حق بیمه کارمند انواع لیست ها لیست بیمه بازنشستگی ضوابط اجرا...

ادامه مطلب

دانلود پروژه سیستم حقوق و دستمزد شرکت متالورژی پودر مشهد

دانلود پروژه سیستم حقوق و دستمزد شرکت متالورژی پودر مشهد

فهرست مطالب معرفی شرکت مقدمه تاريخچه شرکت چارت سازمانی شرح وظايف تعريف شغل توانائي ها، قابليتها و مهارتهای مورد لزوم رئوس کلی شرح وظايف : ( جاری و ادواری ) دنبالة وظايف جاری شرح وظايف تعريف شغل توانائيها ، قابليتها و مهارتهای مورد لزوم رئوس کلی شرح وظايف سيستم حقوق ود ستمزد تعريف حقوق ود ستمزد ويژگيهاي سيستم حقوق و دستمزد نوع نرم افزار مورد استفاده شرکت کدينگ حسابهای شرکت نحوة ورود و خروج کارکنان دراين شرکت وظايف نگهبان کنترل های داخلی ...

ادامه مطلب

دانلود پروژه سیستم حسابداری حقوق و دستمزد شرکت بسته بندی پاژ پارس

دانلود پروژه سیستم حسابداری حقوق و دستمزد شرکت بسته بندی پاژ پارس

فهرست مطالب  تاریخچه : 1ـ1ـ اهمیت شناخت قوانین و مقررات 2ـ1 کارگر چه کسی است؟ 3ـ1 کارفرما چه کسی است؟ 4ـ1 کارگاه چه محلی است؟ 5ـ1 قرارداد کار چیست؟ 6ـ1 تعلیق قرارداد کار چیست؟ 7ـ1 جبران خسارت و پرداخت مزایای پایان کار 8ـ1 خاتمه قراردادکار 9ـ1 جرائم و مجازاتها 10ـ1 مستمری بازنشستگان و تعیین سن بازنشستگی 11ـ 1 شرایط بازنشستگی بیمه شدگان تأمین اجتماعی 12ـ غرامت دستمزد ایام بیماری 1ـ12ـ1ـ شرایط دریافت غرامت دستمزد در ایام بیماری 2ـ12ـ 1 ـ نحوه محاسبه میزان ...

ادامه مطلب