پروژه مالی و انباداری

دانلود پروژه برنامه نويسي جهت سيستم انبارداري با ويژوال بيسيك

دانلود پروژه برنامه نويسي جهت سيستم انبارداري با ويژوال بيسيك

فهرست مطالب   فصل اول : سیستم های اطلاعاتی مفاهیم و تعاریف …………………………………………………………………………2 سیستم های اطلاعاتی – داده پردازی…………………………………………6 دادگان ، پایگاه داده………………………...

ادامه مطلب

پروژه مالی گزارش طراحي نظام هاي مالي شركت خاك صحرا (سهامي خاص)

پروژه مالی گزارش طراحي نظام هاي مالي شركت خاك صحرا (سهامي خاص)

دانلود پروژه مالی گزارش طراحي نظام هاي مالي شركت خاك صحرا (سهامي خاص) فهرست مطالب : بخش اول : مديريت و وظايف آن 1 بخش دوم : طرح حسابداري مالي 11 طرح دريافت و پرداخت 47 آيين نامه تنخواه گردان 57 بخش سوم : طرح سيستم حقوق و دستمزد 69 طرح مجوزهاي مالي 86 مقدمه 1-دربسياري مواردبنابرضرورت هاي عملياتي ،انجام مخارج جزيي وپاره اي پرداخت هاي به فروشندگان كالاوياعرضه كنندگان خدمات،به صورت مستقيم صورت مي گيرد0 به دليل تعدد دفعات وقوع اينگونه هزينه ها وبه منظور ايجادسه...

ادامه مطلب

دانلود پروژه مالی عمليات حسابداري کارگاه تولید نقل

دانلود پروژه مالی عمليات حسابداري کارگاه تولید نقل

عمليات حسابداري کارگاه تولید نقل    فهرست مطالب  تعريف: داراييها داراييهاي جاري داراييهاي غير جاري تعريف: بدهيها بدهيهاي جاري درآمدها هزينه ها سرمايه تعريف: ترازنامه صورتحساب سود وزيان ترازنامه منتهي به 31/6/83 سند حسابداري مهر ماه دفتر روزنامه مهر ماه دفاتر كل در پايان مهر ماه صورت مغايرت بانكي در پايان مهر ماه تراز آزمايشي منتهي به 30/7/83 ارزيابي موجودي پايان دوره ماه اول سند حسابداري آبان ماه دفتر روزنامه آبان ماه دفاتر كل آبان ماه ص...

ادامه مطلب

دانلود پروژه بررسي صورتهاي مالي شرکت سرمايه گذاري ساختمان ايران

دانلود پروژه بررسي صورتهاي مالي شرکت سرمايه گذاري ساختمان ايران

فهرست مطالب فصل اول : کليات مقدمه : 2 هدف و انگيزه انتخاب موضوع. 2 هدف استراتژيک شرکت.. 3 فرضيه تحقيق : 5 فرضيه اصلي : 5 فرضيخ فرعي(1) : 5 فرضيه فرعي (2): 5 فرضيه فرعي (3) : 5 روش تحقيق : 5 قلمرو تحقيق:‌ 6 محدوديت و مشکلات: 6 فصل دوم : مطالعات نظري  صورتهاي مالي اساسي مکمل يکديگرند: 8 نقش صورتهاي مالي اساسي در تحقق هدفهاي حسابداري و گزارشهاي مالي.. 10 ماهيت ترازنامه. 12 کاربرد ترازنامه: 12 طبقه بندي اقدام تراز نامه : 15 دارائيها :...

ادامه مطلب

دانلود پروژه مالی صورتهای مالی شركت مهندسان مشاور‌آستان قدس رضوي

دانلود پروژه مالی صورتهای مالی شركت مهندسان مشاور‌آستان قدس رضوي

فهرست مطالب صورتهاي مالي 1385 6 ترازنامه 8 صورت سود و زيان 10 سال مالي منتهي به 29/12/1385 10 صورت جريان وجوه نقد 12 سال مالي منتهي به 29/12/1385 12 صورت جريان وجوه نقد 13 سال مالي منتهي به 29/12/1385 13 2-1-فعاليت شركت 13 صورت جريان وجوه نقد 15 سال مالي منتهي به 29/12/1385 15 يادااشت توضيحي صورتهاي مالي 19 سال مالي منتهي به 29/12/1385 19 ياداشتهاي توضيحي صورتهاي مالي 21 سال مالي منتهي به 29/12/1385 21 ياداشتهاي توضيحي صورتهاي مالي 22 سال مالي منتهي به 2...

ادامه مطلب

دانلود پروژه مراحل حسابداري پيمانكاري

دانلود پروژه مراحل حسابداري پيمانكاري

فهرست مطالب فصل اول : عمليات پيمانكاري : –                     اركان اصلي عمليات پيمانكاري –                     انواع قرارداد هاي پيمانكاري –                     مراحل اجراي طرح و انجام عمليات پيمانكاري –                     مطالعات مقدماتي يا اوليه طرح –                     ارجاع كار به پيمانكار –                     انعقاد قرار داد با پيمانكار –                     اجراي كار ( شروع عمليات ) ...

ادامه مطلب