گزارش کارآموزی

دانلود گزارش کارآموزی در نیروگاه برق سلیمی نکا

دانلود گزارش کارآموزی در نیروگاه برق سلیمی نکا

پيشگفتار                                 1 موقعيت نيروگاه و شرح مختصري از مشخصات آن            3 مولد بخار (بويلر)                           7 توربين                                   11 ژنراتور                                  13 پست فشار قوي                             15 مشخصات ساير قسمت هاي نيروگاه                    16 اصول كلي نيروگاه بخار                       20 تغذيه مصرف داخلي نيروگاه                        27 دياگرام تك خطي  ...

ادامه مطلب

دانلود گزارش کارآموزی در مجتمع فولاد اهواز

دانلود گزارش کارآموزی در مجتمع فولاد اهواز

پيشگفتار عيب هاي مكانيكي موتور نشت روغن دود سياه يا خاكستري تيره آزمون فشار بخار كارتر صداي ياتاقان ميل لنگ تجزيه روغن سيستم سوخت رساني ارزيابي كيفيت سوخت آزمون هاي سيستم سوخت رساني آب روغن سوزي پايين بودن ميزان كمپرس آزمون نشت سيلندر پمپ سه گوش مدار برگشت سوخت مدار سوخت پر فشار سوخت پاشها پمپ سوخت پاش سيستم هواكش توربو شارژ كن گرفتگي لوله برگشت سوخت سيستم تخليه دود سيستم راه اندازي موتور بسمه تعالي براي اطلاعات از وضعيت داخل موتور از...

ادامه مطلب

دانلود گزارش کارآموزی در نمایندگی مجاز ایران خودرو

دانلود گزارش کارآموزی در نمایندگی مجاز ایران خودرو

گيربكس                               1 كنترل مقدار روغن                            3 شافت اصلي                                4 ديفرانسيل از نوع بلبرينگي                       6 انتخاب واشر خار دار                             12 تعويض دسته دنده و بوشها                         16 تعويض كانال هدايت كننده روغن                    17 انژكتور                                  24 انواع نازل يا سوخت پاش                      27 انژكتور نوع سوراخ د...

ادامه مطلب

دانلود گزارش کارآموزی در کارگاه ریخته گری

دانلود گزارش کارآموزی در کارگاه ریخته گری

مذاب چدن                                        1 كوره ها و وسايل تهيه مذاب                                 1 چدن                                             3 آزمايشهاي آزمايشگاهي چدن                                  7 چدن خاكستري                                          8 چدن نشكن                                        10 فرم دادن بوسيله پرسي                                      13 ابزارهاي فرمكاري                                          16 قسمت قالبگيري                                        17 تغذيه گيري         ...

ادامه مطلب

دانلود گزارش کارآموزی در کارگاه ذوب فلزات مدرن (قالبسازی)

دانلود گزارش کارآموزی در کارگاه ذوب فلزات مدرن (قالبسازی)

مقدمه                                    1 انواع روشهاي قالبگيري در كارگاه                     2 مدل سازي                                 5 انواع و اقسام غلتكها و رينگها                       8 كارگاههاي خاص                            10 تجهيزات كارگاه ريخته گري                        12 مجتمع آزمايشگاهي و آزمايشگاههاي مواد                18 قالبگيري زميني                           24 قالبگيري CO2                              26 ماهيچه سازي ...

ادامه مطلب

دانلود گزارش کارآموزی در شرکت سایوان (فرآیند جوشکاری)

دانلود گزارش کارآموزی در شرکت سایوان (فرآیند جوشکاری)

سپاسگزاري فرايندهاي جوشكاري                           1 فرايند جوشكاري مقاومتي نقطه اي                      11 اصطلاحات و بهسازي در نحوه جوشكاري نقطه اي            21 جوشكاري مقاومتي غلطكي                       25 اصطلاحات و بهسازي براي جوشكاري مقاومتي غلطكي         28 فرايند جوش جرقه اي                          31 فرايند جوش سربه سر                          32 فرايند جوش تصادمي                           32 نكات ايمني در جوشكاري و برش...

ادامه مطلب

دانلود گزارش کارآموزی در نمایندگی ایران خودرو

دانلود گزارش کارآموزی در نمایندگی ایران خودرو

مقدمه                                       آ بخش اول : پياده و سوار كردن قطعات موتور كليات مربوط به بازديد قسمتهاي موتور                    1 آزمايش رينگ هاي پيستون                          10 كليات مربوط به بستن موتور                           13 بستن ميل لنگ و كپه هاي ثابت روي بلوك موتور                 13 بستن پيستون ، گچن پين و شاتون                       15 جا انداختن رينگها روي پيستون                           16 جا انداختن پيستون و شاتون        ...

ادامه مطلب