گزارش کارآموزی

دانلود گزارش كارآموزي طراحی قالب در شركت فني مهندسي كانرود سازه

دانلود گزارش كارآموزي طراحی قالب در شركت فني مهندسي كانرود سازه

آشنايي با مكان كارآموزي                                         1 طراحي قالب                                                                5 ماشينهاي پرس                                                      6 پرسهاي مكانيكي دوضربه اي                                     10 چگونگي انتخاب دستگاه پرس                                   11 برش                                                                  12 قالب برش                              ...

ادامه مطلب

دانلود گزارش كارآموزي در فولاد مازندران

دانلود گزارش كارآموزي در فولاد مازندران

فهرست آشنايي با مكان كارآموزي قسمت قالبگيري انواع ماسه مورد نياز براي قالبگيري : نسبت ماسه و چسب : تغذيه گيري :  ماهيچه گيري : نحوه در آوردن مدل قالب : مرحله مونتاژ و يا ماهيچه گذاري : نحوه قالبگيري چرخ قسمت ذوب : محفظه قالب و ايجاد تخلخل در بدنه اصلي قطعه قسمت تخليه درجه ها : قسمت عمليات حرارتي و تميز كاري قسمت كنترل كيفي : قسمت آزمايشگاه : اسپكتروفتومتر :  آشنايي با مكان كارآموزي كارخانه فولاد مازندارن شاخه اي از فولاد طبرستان ا...

ادامه مطلب

دانلودگزارش كارآموزي در شركت مهروز صنعت

دانلودگزارش كارآموزي در شركت مهروز صنعت

1ـ آشنايي كلي با مكان كارآموزي 1ـ1ـ تاريخچه سازمان 1ـ2ـ نمودار سازماني وتشكيلات واحد صنعتي وامكانات 1ـ3ـ نوع محصلات توليدي خدماتي واحد صنعتي 1ـ4ـ شرح فرآيند توليد وخدمات 2ـ1ـ سلسله مراتب ديسپاچينگ وفلسفه بهره برداري 2ـ2ـ استاندارد اينترفيس پستها ونيروگاهها با سيستم‌هاي ديسپاچينگ 2ـ3ـ لينك بين مراكز ديسپاچينگ 2ـ4ـ مشخصات فني ارتباط انسان وماشين 2ـ5ـ مهندسي سيستم اسكادا 2ـ6ـ پروتكل هاي انتقال داده در سيستم هاي ديسپاچينگ 3ـ آزمون آموخته ...

ادامه مطلب

گزارش کارآموزی در اداره برق شهرستان شهرکرد

گزارش کارآموزی در اداره برق شهرستان شهرکرد

گزارش کارآموزی در اداره برق شهرستان شهرکرد گزارش کارآموزی در اداره برق شهرستان شهرکرد  صنعت برق در ایران از سال ۱۲۸۳ شمسی با بهره‌برداری از یک دیزل ژنراتور ۴۰۰ کیلو واتی که توسط یکی از تجار ایرانی بنام حاج حسین‌ امین‌الضرب تهیه و در خیابان چراغ‌برق تهران (امیر کبیر) فعلی گردیده بود آغاز می شود. این موسسه بنام دایره روشنایی تهران بود و زیر نظر بلدیه اداره می‌شد. این کارخانه روشنایی چند خیابان عمده تهران را تامین می‌کرد، خانه‌ها برق ند...

ادامه مطلب

گزارش کارآموزی در شبدیز زرین

گزارش کارآموزی در شبدیز زرین

گزارش کارآموزی در شبدیز زرین گزارش کارآموزی در شبدیز زرین پمپ هایی که در هیدرولیک روغنی کاربرد دارند به ۳ گروه اصلی زیر تقسیم می شوند : –        پمپ های چرخ دنده ای –         پمپ های پره ای –         پمپ های پیستونی پمپ های چرخ دنده ای شامل دو چرخ دنده می باشند . این چرخ دنده ها با همدیگر جفت شده و زمانی که یکی از آنها توسط عاملی به گردش در        می آید ، دیگری را نیز می گرداند . این پمپ از نوع جابجایی مثبت بوده و م...

ادامه مطلب

گزارش کارآموزی منطقه اکتشافی مواد رادیواکتیو ناریگان

گزارش کارآموزی منطقه اکتشافی مواد رادیواکتیو ناریگان

گزارش کارآموزی منطقه اکتشافی مواد رادیواکتیو ناریگان گزارش کارآموزی منطقه اکتشافی مواد رادیواکتیو ناریگان عناصری در طبیعت موجود می باشند که دارای هسته سنگین هسته و با صدور اشعه‌های a و b و گاما به عناصر سبکتر تبدیل می شوند، این عمل را فروپاشی می‌گویند. اشتعه a از جنس هلیم دو بار مثبت (He2+) می‌باشد. اشعه b، الکترون با بار منفی و دارای انرژی جنبشی می‌باشد و اشعه g که از هسته اتم تابش می‌شود. عناصر رادیواکتیو در طبیعت گوناگونند ولی عناصری...

ادامه مطلب

دانلود گزارش كارآموزي برق در پست kv 63/20

دانلود گزارش كارآموزي برق در پست kv 63/20

فصل اول: عايق بندي ترانسفورماتور 1-1- انواع عايق ها 1-2- مشخصات اساسي دي الکتريک ها 1-3- ترانسفورماتورهاي خشک 1-4- ترانسفورماتورهاي غوطه ور در روغن  فصل دوم: روغن در ترانسفورماتورهاي عايق بندي شده با عايق هاي مايع 2-1-کلاس روغن 2-2- خواص شيميايي روغن 2-3- هيدروکربن ها 2-4- روغن هاي پارافيني 2-5- روغن هاي نفتالين 2-6- پير شدن روغن 2-7- معيارهاي ارزيابي روغن فصل سوم: آسکارل در ترانسفورماتورهاي عايق بندي شده با مايع 3-1- آشنايي با آسکارل...

ادامه مطلب