دانلود روش تحقیق بررسی رابطه بين عزت نفس مديران و اثر بخشي آنان در مدارس راهنمايي ناحيه 2 شهر مشهد در سال تحصيلي 83-1382

دانلود روش تحقیق بررسی رابطه بين عزت نفس مديران و اثر بخشي آنان در مدارس راهنمايي ناحيه 2 شهر مشهد در سال تحصيلي 83-1382

فهرست مطالب چکيده    1 فصل اول :مقدمه تحقيق    3 1-1    بيان مساله    6 1-2    ضرورت و اهميت تحقيق    9 1-3    اهداف تحقيق    12 1-4    فرضيه هاُي تحقيق    13 1-5    تعرُيف متغيرهاي اصلي تحقيق    13 فصل دوم: بررسُي مطالعات پيشين    15 2-1 خود    17 2-2 خودپنداره    22 2-3 عزت نفس    26 2-4 عزت نفس و جنسيت    30 2-5 اثر بخشي     32 2-6 نقش مدير در اثر بخشي مدارس    34 2-7 معُيارهاي ارزيابي اثربخشي مديران    35 2-8 ويژگي هاُي مديران اثر بخش     43...

ادامه مطلب

دانلود مقاله خانواده و نقش آن در ابراز محبت و مهرورزي

دانلود مقاله خانواده و نقش آن در ابراز محبت و مهرورزي

فهرست مطالب پیشگفتار اهداف پیشینه ی تحقیق روش تحقیق ارتباط بین ساختار خانواده بر ابراز محبت و پیامدهای رفتاری جوانان و نوجوانان وضعیت اقتصادی اجتماعی سازی استرس رفاه روانشناختی مادری مقایسه ی میزان مهرورزی در بین خانواده های دارای فرزند خوانده، دو والدی تنی، مادر تنها، پدر خوانده و مادر خوانده بد نام سازی به عنوان یك فاكتور كلیدی اجتماعی سازی توسط دو والد به صورت بهینه تحقیق طلاق و والدین ناتنی: تقدم روابط تنی تاثیر فرایند های خانواده اهمت ساخت...

ادامه مطلب

دانلود روش تحقیق تفسير روان شناختي نقاشي هاي اطفال 7 تا 9 ساله كرج در ارتباطات خانوادگي

دانلود روش تحقیق تفسير روان شناختي نقاشي هاي اطفال 7 تا 9 ساله كرج در ارتباطات خانوادگي

فهرست مطالب خلاصه : پيشگفتار : «فصل اول» طرح تحقيق (كليات) مقدمه: بيان مسئله: پيشينه تحقيق: استفاده تشخيص آزمون ترسيم خانواده توضيح در خصوص تست ترسيم خانواده تأكيد بر ترسيم نقاشي از خانواده(نه خانوادة خودش) اهميت و ضرورت موضوع تحقيق: اهداف ويژه: چهارچوب نظري تحقيق: تعاريف واژه ها و تعريف عملياتي: متغيرهاي مربوط به آزمون ترسيم خانواده: ارتباط سازنده ارتباط غير سازنده منابع اين بحث شامل: متغيرهاي مربوط به ترسيم آزمون خانواده: ارزنده سازي: ناارزنده ساز...

ادامه مطلب

دانلود روش تحقیق تعيين ميزان افسردگي در دانشجويان خوابگاهي و غيرخوابگاهي و تأثير آن بر پيشرفت تحصيلي

دانلود روش تحقیق تعيين ميزان افسردگي در دانشجويان خوابگاهي و غيرخوابگاهي و تأثير آن بر پيشرفت تحصيلي

فهرست مطالب چكيده مقدمه 2 فصل اول: گستره علمي مسئله مورد بررسي 1ـ بيان مسئله 7 2ـ اهميت و ضرورت پژوهش 11 3ـ اهداف 14 4ـ فرضيه‌هاي پژوهش 15 5ـ متغيرها و تعريف عملياتي آنها 16 6ـ خلاصه 18 فصل دوم: مرور تحليل يافته‌ها در زمينه بررسي حاضر 1ـ مباني نظري 20 الف افسردگي (مفهوم و نظريه‌هاي مربوط به آن) روان تحليل‌گري 22 رفتاري‌نگر 25 شناختي 30 زيست‌شناختي 32 انواع 35 ميزان شيوع 36 ب ـ پيشرفت تحصيلي 37 2ـ يافته‌هاي پژوهشي ...

ادامه مطلب

دانلود مقاله تعيين اثربخشي درمان نوروفيدبك در مقايسه با درمان دارويي در بيماران مبتلا به اختلال وسواس فكري- عملي

دانلود مقاله تعيين اثربخشي درمان نوروفيدبك در مقايسه با درمان دارويي در بيماران مبتلا به اختلال وسواس فكري- عملي

فهرست مطالب فصل اول ـ گسترة علمي پژوهش.  مقدمه………………………………………….  بيان مسأله……………………………………..  اهميت و ضرورت تحقيق……………………………..  هدف‌هاي تحقيق……………………………………  فرضيه‌ها………………………………………..  تعريف عملياتي متغيرهاي تحقيق…………………….. فصل دوم ـ پيشينه پژوهش…………………………..  اختلال وسواس فكري ـ عملي………………………….  اضطراب و اختلال وسواس فكري ـ عملي………………….  علائم اختلال وسواس فكري ـ عملي……………………..  معيارهاي تشخيصي اختلال وسواس فكري ـ عملي……………  همه‌گيرشن...

ادامه مطلب

دانلود مقاله تبيين رابطه بين نقش جنسيتي مردانه و زنانه با رشته تحصيلي در دانشجويان پسر رشته هاي فني و هنر

دانلود مقاله تبيين رابطه بين نقش جنسيتي مردانه و زنانه با رشته تحصيلي در دانشجويان پسر رشته هاي فني و هنر

فهرست مطالب فصل اول (کليات پژوهش): مقدمه بيان مسئله ضرورت و اهميت پژوهش هدف پژوهش سئوالات پژوهش فصل دوم (پيشينه پژوهش): هويت جنسي پيدايي هويت جنسي نظريه طرحواره جنسي نقش يابي جنسي در اوايل کودکي تاثيرات ژنتيکي بر نقش يابي جنسي اوايل کودکي تاثيرات محيطي بر نقش يابي جنسي اوايل کودکي هويت و رفتار جنسي در اواسط کودکي تاثيرات فرهنگي بر نقش يابي جنسي در اواسط کودکي نقش يابي جنسي در نوجواني هويت جنسي در ميان سالي کليشه ها يا تصورات قالبي جنسيتي چ...

ادامه مطلب

دانلود پروژه تاثیر مهد کودک بر رشد هوش علمی کودکان 7 تا 9 ساله

دانلود پروژه تاثیر مهد کودک بر رشد هوش علمی کودکان 7 تا 9 ساله

فهرست مطالب تشکر چکیده فصل اوّل  مقدمه بیان مسئله فصل دوم پیشینه «تاریخچه مهد های کودک» تاریخچة مهد کودک در جهان «تاریخچة مهد کودک در انگلستان» «تاریخچة مهد کودک در آلمان» «تاریخچة مهد کودک در آمریکا» «تاریخچه مهد کودک در روسیه» «تاریخچه مهد کودک در ایتالیا» «اهداف کلی آموزش وپرورش جمهوری اسلامی ایران» اهداف اجتماعی اهداف دورة ابتدایی علمی و آموزشی کودک شما و مدرسه کودکستان و مهد کودک ویژگیهای کودکان در دورة کودکستان (3 تا 6 سالگی) انوا...

ادامه مطلب