دانلود مقاله نوع پوشش مردمان در ایل قشقایی

دانلود مقاله نوع پوشش مردمان در ایل قشقایی

فهرست استان فارس نام فارس سابقه تاريخي ايل قشقايي وجه تسميه قشقايي نقش زنان و مردان در ايل قشقايي صنايع دستي در ايل قشقايي صنايع پوست در ايل قشقايي موقعيت جغرافيايي ايل قشقايي لباس و شرايط جغرافيايي لباس زنان ايل قشقايي چارقد دستمال سر كلاهچه  پيراهن زنانه ارخالق زنانه زيرجامه يا دامن ( تنبان) پاپوش زنان ايل لباس مردان ايل كلاه دو گوشي ارخالق مردان شال پيراهن مردانه شلوار مردانه پاپوش مردانه پاپيچ چقه و زنهاره كرك ( كينك)  لباس نوزاد لباس عروس منابع و...

ادامه مطلب

دانلود طرح هادی یک روستا (دره)

دانلود طرح هادی یک روستا (دره)

روستاي دره از توابع شهرستان مهريز به بخشا ميان و دهستان ميان كوه مي باشد كه در 19 كيلومتري شهر مهريز ( مركز شهرستان مهريز) و 49 كيلو متري شهريزد ( مركز استان) واقع شده است اين روستا با مختصات جغرافيايي 53 درجه و 25 دقيقه طول شرقي و 32 درجه و 9 دقيقه عرض شمالي در ارتفاع بيش از 2000 متر از سط آبهاي آزاد ودر بستري كوهستاني استقرار يافته است به لحاظ نسبي از شمال به مهريز از جنوب به روستاي گل افشان گور و منشاد منتهي مي شود اين روستا از نظ...

ادامه مطلب

دانلود پایان نامه بررسی آثار مهاجرت به تهران

دانلود پایان نامه بررسی آثار مهاجرت به تهران

مقدمه فصل اول 1- طرح تحقيق 1-1- بيان مسئله 1-2- اهميت موضوع تحقيق 1-3- هدف هاي تحقيق 1-3-1- اهداف كلي 1-3-2- اهداف تحقيقي 1-4- پرسش‌هاي اصلي تحقيق 1-5- پيش فرض ها و فرضيه‌هاي اصلي تحقيق 1-6- پيشينه تحقيق 1-6-1- سوابق پژوهشي 1-7- قلمرو تحقيق 1-7-1- قلمرو مكاني 1-7-2- قلمرو زماني 1-8- روش تحقيق 1-8-1- معرفي روش تحقيق 1-8-2- جامعه آماري 1-8-3- روش نمونه‌گيري 1-8-4- شيوه گردآوري اطلاعات 1-8-5- ابزار گردآوري اطلاعات 1-8-6- شيوه‌هاي تجزيه و...

ادامه مطلب

دانلود مقاله تجزيه و تحليل ژئوپلتيك چين برامنيت ايران

دانلود مقاله تجزيه و تحليل ژئوپلتيك چين برامنيت ايران

چكيده مقدمه متن نتيجه و پيشنهادات منابع و مآخذ مقدمه: دهه 1990 با دو رويداد بزرگ آغاز شد دو رويدادي كه ژئوپلتيك جهاني را بطور كلي دگرگون كرد. از يك سو فروپاشي اتحاد جماهير شوروي در سال (1991  ) و سرنگون شدن پيمان و رشد، نه تنها نقطه پايان جها ژئوپلتيك توازن يافته ميان و قطب تلقي شد بلكه راه را براي انتقال نظام ژئوپلتيك جهاني از مرحله رقابتهاي ( ايدئولوژيك سياسي ) به رمحله رقابتهاي ( اقتصادي ـ سياسي ) هموار ساخت. از سوي ديگر حركت نظامي ب...

ادامه مطلب

دانلود پایان نامه بررسي عوامل مؤثر بر مرگ و مير كودكان در شهر ميانه

دانلود پایان نامه بررسي عوامل مؤثر بر مرگ و مير كودكان در شهر ميانه

فصل اول مقدمه طرح مساله اهميت موضوع اهداف تحقيق فصل دوم تحولات جمعيت جهان تحولات جمعيت ايران تحولات مرگ و مير در جهان تحولات مرگ و مير در ايران ويژگيهاي جمعيت شناختي شهر ميانه فصل سوم الگوهاي تئوريك مرگ و مير كودكان الف) تئو ريهاي مر بو ط به مرگ و مير كو دكان 1- چار چوب موسلي و چن 2- چارچوب تحليلي دونالد دبليو- ماتسون و همكاران 3- تئو ريهاي تغييرات اجتماع در سطح كلان 3-1- تئو ري مدرنيزاسيون 2-3- تئوري طبقه بندي جنسي 3-3- تئوري وابستگي ب...

ادامه مطلب

دانلود پایان نامه نقش مسيحيان عرب در گسترش نفوذ فرهنگي غرب به دنياي عرب

دانلود پایان نامه نقش مسيحيان عرب در گسترش نفوذ فرهنگي غرب به دنياي عرب

طرح تحقيق  1 مقدمه  7 بخش اول : ريشه ها و زمينه هاي تاريخي نفوذ فرهنگ غرب بر جوامع عربي  10 پيشگفتار  11 فصل اول : عوامل نهضت ادبي  15 پيشگامي مصر  16 وضع شام  18 1- مدارس  24 1-1- لبنان  24 1-2- مصر  25 1-3- ساير بلاد عربي  25 2-روزنامه  و مجلات  25 2-1-مصر  25 2-2- لبنان  26 3-چاپ و چاپخانه  26 4- كتابخانه  27 5- انجمن هاي علمي و ادبي  27 6- ارتباط و تماس مستقيم با غرب  27 7- ترجمه داستان هاي غربي  32 7-1- سير تحول داستان نويسي در مصر تا...

ادامه مطلب

دانلود مقاله چگونگی رسمیت و لازم الاجرا شدن معاهدات درحقوق کنونی جمهوری اسلامی ایران

دانلود مقاله چگونگی رسمیت و لازم الاجرا شدن معاهدات درحقوق کنونی جمهوری اسلامی ایران

فهرست چگونگي رسميت يافتن و لازم الاجرا شدن معاهدات در حقوق كنوني ايران تعريف معاهده – توافق بين المللي معاهده بين المللي آزادي در كتبي بودن معاهده – انعقاد معاهده بين تابعان حقوق بين الملل معاهده مشمول حقوق بين الملل – دو يا چند جانبه بودن معاهده تعريف معاهده در حقوق ايران – در حقوق بين الملل اسلامي انواع معاهدات در حقوق ايران معاهدات رسمي ( عهدنامه – مقاوله نامه – موافقت نامه – پيمانهاي مربوط به اتحاديه هاي بين المللي) تفاهم نامه ه...

ادامه مطلب