دانلود مقاله بهینه‌ سازی و پردازش پرس و جو

دانلود مقاله بهینه‌ سازی و پردازش پرس و جو

فهرست مقدمه 2 2 – ترجمه پرس و جوهاي SQL به پرس و جوهاي رابطه‌اي: 5 1802- الگاريتم هاي انساني براي اجراي عملياتهاي پرس و جو: 6 1. 2. 18- مرتب كردن خارجي: 7 2. 2. 18- اجرا و پياده‌سازي عمليات SELECT : 9 متدهاي جستجو براي انتخاب ساده: 10 متدهاي جستجو براي  انتخاب پيچيده: 11 متدهاي براي اجراي اتصال ها: 15 اجراي اتصال بيروني: 29 تبديل درختان پرس و جو به طرح هاي اجراي پرس و جو: 44 مقدمه در اين تحقيق ما به تكنيك‌هاي بكار رفته توسط DMBS براي پردا...

ادامه مطلب

دانلود مقاله میزان مقاومت بدن انسان در مقابل برق گرفتگی

دانلود مقاله میزان مقاومت بدن انسان در مقابل برق گرفتگی

فهرست مطالب چكيده 2 مقدمه 4 فصل اول 7 2- محيط زيست 9 3- موجود زنده 10 1-4- برق گرفتگي 15 1-5- زاويه امپدانس 16 1-7- اثر ولتاژ 17 1-8- اثر شدت جريان 22 1-12- نوع جريان (AC-DC) 28 1-14- وجود جرقه به همراه برق گرفتگي 29 1-17- عوارض برق گرفتگي و برق زدگي 33 1-19- برق گرفتگي ناشي از صاعقه 42 1-22- طبقه بندي شدت سوختگي 48 1-23- عوارض سوختگي 49 فصل دوم 53 2-3- اثر پوستي جريان هايAC 55 2-5- جريان هايDC دو قطبي و تك قطبي 56 2-11- ميزان آثار متناس...

ادامه مطلب

دانلود مقال اهمیت انرژی روشنایی

دانلود مقال اهمیت انرژی روشنایی

فهرست مطالب روشنايي 3 تعاريف و كميتهاي اصلي روشنايي 3 منابع نور 7 1-1- ساختمان عمومي لامپهاي رشته دار 9 1-2- ساختمان رشته: 9 3-1- شيشه يا  حباب لامپ: 10 1-4- سرپيچ لامپها: 10 1-5- گاز داخل پمپ: 11 1-6- مشخصات لامپهاي رشته اي 11 1-7- انواع لامپهاي رشته دار: 11 2- لامپهاي بخارجيوه: 12 2-1- ساختمان عمومي لامپهاي بخارجيوه: 12 برق رساني به سيستم تهويه (فن كوئل): 25 كابل و كابل كشي 27 مقدمه 27 جدول باردهي و جريان مجاز كابل ها 29 انتخاب مقطع...

ادامه مطلب

مقاله درباره سیستم فرمان الکتریکی ESP

مقاله درباره سیستم فرمان الکتریکی ESP

دانلود مقاله درباره سیستم فرمان الکتریکیESP مقدمه: در اتومبیلهای امروزی بسته به نیروی قابل استفاده و مورد احتیاجشان با فرمانهای هیدرولیکی – الکتروهیدرولیکی – الکتریکی تجهیز می شوند. در همه موارد ذکر شده بدون توجه به نوع سیستم هدایتی که بدان مجهز می باشند همه آنها از طریق ستون فرمان دارای یک ارتباط مکانیکی بین فرمان و چرخها می باشد. اما در سیستم فرمان الکتریکی Steerby wire این ستون فرمان حذف شده و در این سیستم بین غربیلک فرمان و چرخها...

ادامه مطلب

دانلود پایان نامه امنيت در شبكه هاي بي سيم

دانلود پایان نامه امنيت در شبكه هاي بي سيم

فهرست مطالب بخش اول 1-1 شبكه‌هاي بي سيم، كاربردها، مزايا و ابعاد 2-1 اساس شبكه‌هاي بي سيم 1-2-1 حكومت عالي Wi-Fi 2-2-1 802.11a يك استاندارد نوپا 3-2-1 Bluetooth- قطع كردن سيم‌ها 4-2-1 پشتيباني خصوصي Bluetooth 5-2-1 آنچه پيش‌رو داريم 3-1 منشأ ضغف امنيتي در شبكه‌هاي بي‌سيم و خطرات معمول بخش دوم  شبكه‌هاي محلي بي‌سيم 1-2 پيشينه 2-2 معماري شبكه‌هاي محلي بي‌سيم بخش سوم عناصر فعال و سطح پوشش WLAN 1-3 عناصر فعال شبكه‌هاي محلي بي‌سيم 1-1-3 اي...

ادامه مطلب

دانلود پایان نامه نیروگاههای بخاری

دانلود پایان نامه نیروگاههای بخاری

فهرست فصل اول 4 نيروگاههاي بخاري 4 1-1- مقدمه 4 1-2- سيكل ترموديناميكي نيروگاه بخاري 7 1-2-1- مقدمه 7 1-2-2- سيكل كارنو با استفاده از بخار آب 8 1-2-3- سيكل رانكين 9 1-3- ديگ بخار و تجهيزات جانبي آن 14 1-3-1- مقدمه 14 1-3-2- اكونومايزر 16 1-3-3- درام 17 1-3-5- سوپر هيتر 19 1-3-6- دي سوپرهيتر يا اتمپراتور 21 1-3-7- ري هيترها 23 1-4-گرمكن هاي آب تغذيه و دي اريتور 24 1-4-1- گرمكن هاي آب تغذيه 24 1-4-2- دي اريتور 25 1-5- كوره يا محفظه احتراق 26 1-5-1-...

ادامه مطلب

دانلود پروژه فرهنگ لغت با استفاده از نر‌م‌افزار Visual Basic

دانلود پروژه فرهنگ لغت با استفاده از نر‌م‌افزار Visual Basic

« فهرست مطالب » مقدمه 1 فصل اول : – معرفي نرم افزار ويژوال بيسيك 2 – ويژوال بيسيك و فرآيند برنامه نويسي 3 – آشنايي با application wizard 4 – واسط چند سندي 6 – واسط تك سندي 6 – سبك كاوشگر 6 – صفحه معرفي برنامه( Splash screen ) 8 – گفتگوي ورود ( Login dialog ) 8 – گفتگوي گزينه‌ها ( Option dialog ) 8 – پنجره about 9 – برنامه‌نويسي رويدادگرا 10 – پنجرة پروژه جديد 12...

ادامه مطلب