دانلود مقاله مقادیر لزجت در سیالات مختلف

دانلود مقاله مقادیر لزجت در سیالات مختلف

فهرست مطالب مقدمه 4 1-1  جدايش جريان 4 1-2  نحوه تشكيل و پخش گردابه 10 1-3  كاربرد جريانبندها در مهندسي 21 مروری بر فعالیتهای تحقیقاتی گذشته 24 2-2  هندسه يك سيلندري در جريان آرام 24 2-3  هندسه يك سيلندري در جريان مغشوش 35 2-4  هندسه چند سيلندری در جريان آرام 43 2-5  هندسه چند سيلندری در جريان مغشوش 52 بیان مسأله مورد نظر و معادلات حاکم بر آن 63 3-1  طرح مسأله فعلي و جايگاه آن 63 3-3  معادلات حاكم در جريان آرام 67 3-3-2   ميدان دما و ا...

ادامه مطلب

دانلود مقاله خودروهای برقی

دانلود مقاله خودروهای برقی

فهرست مطالب چكيده : 5 بخش اول: 6 نحوة تأمين انرژي و عملكرد خودروي برقي 6 مقدمه : 7 فصل اول : خصوصيات خودروي برقي 8 1-3- انواع موتورهاي الکتريکي و مقايسه آنها 11 1-3-1- موتورهاي الکتريکي جريان مستقيم 12 2- موتورهاي القائي سه فاز 14 سيستم ذخيره انرژي الکتريکي : 17 بلوك دياگرام سيستم هاي ذخيرة انرژي 17 مصرف برق در هر بار شارژر باتري ها 19 عمر باتريها 19 نوع باتري 20 1-5-1- خودرو برقي با موتور جريان مستقيم dc 22 نتيجه گيري: 23 رابطه بين قطعات : 2...

ادامه مطلب

دانلود مقاله رابطة متغيرهاي كنترل راهبردي با اثربخشي شركتهاي فعال در بازار سهام تهران

دانلود مقاله رابطة متغيرهاي كنترل راهبردي با اثربخشي شركتهاي  فعال در بازار سهام تهران

فهرست مطالب فصل اول : كليات پژوهش 1 1-1- مقدمه 2 2-1- مسأله 2 3-1- سابقه موضوع 4 4-1- هدف 5 5-1- ضرورت و اهميت پژوهش 6 6-1- پرسشهاي پژوهش 7 7-1- فرضيه هاي پژوهش 7 8-1- واژههاي كليدي پژوهش 8 فصل دوم : مباني نظري پژوهش 9 1-2- مقدمه 10 2-2- سامانه هاي كنترل راهبردي 10 3-2- ناپيوستگي محيطي 13 1-3-2- نيروي هاي اجتماعي 13 2-3-2- نيروهاي اقتصادي 13 3-3-2- نيروهاي فناوري 14 4-3-2- نيروهاي سياسي 14 5-3-2- آثار ناپيوستگي هاي محيطي 14 4-2- تعريف كنت...

ادامه مطلب

دانلود مقاله شبکه های الکتریکی

دانلود مقاله شبکه های الکتریکی

فهرست مطالب تعريف شبكه شبكه توزيع شبكه هاي الكتريكي از نظر طبيعت شبكه هاي الكتريكي از نظر تعداد سيم شبكه توزيع 20 كيلو وات (فشار متوسط) سيك هاي هوائي و كابلهاي زميني و متعلقات مربوطه هاديها مس آلومينيوم انواع سيم گير قطعات يك سيم گير پايه ها پايه هاي چوبي انواع پايه هاي چوبي اشباع پايه هاي چوبي طبقه بندي پايه هاي چوبي گام پايه هاي چوبي برش پايه هاي بتني تقسيم بندي تيرهاي بتني پايه هاي فولادي نصب پايه ها جنس زمين عمق چاله ابعاد گودها طريق...

ادامه مطلب

دانلود مقاله نقش توان راکتیو در شبکه های انتقال و فوق توزیع

دانلود مقاله نقش توان راکتیو در شبکه های انتقال و فوق توزیع

فهرست مطالب چكيده: 5 فصل اول: 6 جبران بار 6 مقدمه 7 1- جبران بار 9 1-1- اهداف درجبران بار: 9 2-1- جبران كننده ايده ال 12 1- ضريب توان را به مقدار واحد تصحيح مي كند 12 3-1- ملا حظات عملي 12 4-1- مشخصا ت يك جبران كننده بار : 13 5-1- تئوري اسا سي جبران 14 1-5-1- اصلاح ضريب توان و تنظيم ولتاژ در سيستم تكفاز : 14 2-5-1- ضريب توان و اصلاح آن : 15 شكل1 15 فرمول (4-1) 15 6-1- بهبود ضريب توان : 18 جدول 2: مزايا ومعايب انواع وسايل جبران كننده در س...

ادامه مطلب

دانلود مقاله انواع سنسورها و اهمیت کاربرد آنها

دانلود مقاله انواع سنسورها و اهمیت کاربرد آنها

فهرست 1-1- مقدمه : 3 2-1- انواع خروجيهاي متداول سنسورها 5 3-1-سنسورهاي باينري و آنالوگ 7 1-3- Reed  سوئيچ 10 2-2-3- سنسورهاي بدون تماس بر اساس خاصيت Magnetorsistive 14 3-2-3- سنسورهاي بدون تماس بر اساس خاصيت HALL 14 4-2-3- سنسور Wiegand 14 مثالي جهت سنسورهاي نوري 27 1-6- ساختمان سنسور نوري 28 مزيت سنسورهاي نوري يك مسيره عبارتند از 35 2-2-6- سنسور نوري بازتابي بر اساس انعكاس نور از روي اجسام 39 3-2-6- سنسورهاي نوري با استفاده از فيبرهاي...

ادامه مطلب

دانلود پایان نامه عایق های مایع در برق قدرت

دانلود پایان نامه عایق های مایع در برق قدرت

فهرست مطالب گروه بندی عایق های مایع 9 1-1- مقدمه: 9 عایقهای معدنی طبیعی 10 شکل 1-1- ضریب تلفات 5 نوع روغن معدنی در تابعیت از حرارت 16 شکل 3-1- فشار الکتریکی فروپاشی روغن خالص و کاغذ روغن تحت فشار الکتریکی متفاوت 4 و 3 و 1- فشار الکتریکی ضربه ای 19 شکل4-1 20 شکل 5-1- کاربرد نوار کاغذی در ساختمان ترانسفورماتور جریان نوع صلیب حلقه ای 21 شکل 9-1- خازن استوانه شکل، کاغذ – روغن       شکل 10-1- خازن مسطح کاغذ – روغن 24 4-1- کلوفن: 25 5-1- ف...

ادامه مطلب