دانلود روش تحقیق بررسي رابطه فرسودگي شغلي متصديان امور بانك ملي آذربايجان شرقي با كاركردهاي خانوادگي آنها

دانلود روش تحقیق بررسي رابطه فرسودگي شغلي متصديان امور بانك ملي آذربايجان شرقي با كاركردهاي خانوادگي آنها

فهرست مطالب طرح تحقیق مقدمه بیان مساله اهمیت مساله هدف کلی اهداف جزئی شناخت رابطه فرسودگی شغلی کارکنان با مهارتهای حل فرضیات فرضیه اصلی فرضیه اول فرضیه دوم فرضیه سوم فرضیه چهارم فرضیه پنجم فرضیه ششم تعاریف نظری و عملی تعریف نظری خانواده کارکرد خانواده حل مساله ارتباط نقشها پاسخدهی عاطفی آمیختگی عاطفی کنترل رفتار فرسودگی شغلی تحلیل عاطفی مسخ شخصیت کاهش پیشرفت فردی پیشینه پژوهش فرسودگی شغلی تاریخچه مفهوم فرسودگی شغلی مرحله اولیه یا پیشگام مر...

ادامه مطلب

دانلود روش تحقیق بررسی رابطه سبکهای دلبستگی با هویت فردی در نوجوانان دختر متوسطه

دانلود روش تحقیق بررسی رابطه سبکهای دلبستگی با هویت فردی در نوجوانان دختر متوسطه

فهرست مطالب چکیده: پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه سبکهای دلبستگی با هویت فردی در دانش‌آموزان دختر نوجوان متوسطه منطقه شهر ری (ناحیه 1) تهران انجام شد. نمونه پژوهش از 100 نفر دانش‌آموزان متوسطه انتخاب شد و پرسشنامه های «بازنگری شده مقیاس دلبستگی بزرگسال کولنیزورید (1990) (RAAS) و هویت فردی دکتر احمدی» بر روی آنها اجرا گردید. این پژوهش از نوع مطالعات توصیفی است و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه‌هایی با سوالات بسته پاسخ است. داده‌های بدست ...

ادامه مطلب

روش تحقیق بررسی رابطه رضایت شغلی و عملکرد شغلی

روش تحقیق بررسی رابطه رضایت شغلی و عملکرد شغلی

دانلود روش تحقیق بررسی رابطه رضایت شغلی و عملکرد شغلی دیباچه «نیروی انسانی بزرگترین سرمایه کشور است». این قولی است که جملگی برآنند و از دیر زمان تا کنون مهمترین عامل پیشرفت یک کشور را نیروی انسانی آن بشمار می‌آورند. برای اثبات مطلب به بازکاوی گذشته نیازی نیست. چرا که نگاهی به تاریخ قرن اخیر، به ویژه پس از جنگ جهانی دوّم، نشان می‌دهد بسیاری از کشور‌‌های پیشرفته کنونی در آن زمان در وضع بسیار نابسامانی به سر می‌برند آنان به طور مستقیم و غ...

ادامه مطلب

دانلود روش تحقیق بررسي رابطه راهبردهاي شناختي و فراشناختي با ميزان موفقيت تحصيلي دانش‌آموزان شهري و روستايي

دانلود روش تحقیق بررسي رابطه راهبردهاي شناختي و فراشناختي با ميزان موفقيت تحصيلي دانش‌آموزان شهري و روستايي

فهرست مطالب فصل اول موضوع پژوهش 1ـ1 مقدمه 2 1ـ2 بيان مسئله 3 1ـ3 ضرورت و اهميت پژوهش 4 1ـ4 اهداف پژوهش 5 1ـ5 فرضيات و سوال پژوهش 6 1ـ6 تعريف متغيرهاي پژوهش 6 فصل دوم پيشينه نظري و عملي پژوهش 2ـ1 مقدمه 10 2ـ2 تعريف راهبردهاي يادگيري 13 2ـ3 راهبردهاي شناختي 15 2ـ3ـ1 راهبردهاي تكرار يا مرور 16 روش ها و راهکارهاي راهبردهاي تکرار 17 2ـ3ـ2 راهبرد بسط و گسترش معنايي 21 روش‌ها و تاكتيك‌هاي گسترش معنايي 22 2ـ3ـ3 راهبرد سازمان دهي 28 روش‌ها و راهكارهاي سازم...

ادامه مطلب

دانلود روش تحقیق بررسي رابطه خلاقيت و پيشرفت تحصيلي در دانش آموزان

دانلود روش تحقیق بررسي رابطه خلاقيت و پيشرفت تحصيلي در دانش آموزان

فهرست مطالب چکیده مقدمه مسأله پژوهشی فرضیه پژوهشی اهداف تحقیق تعریف اصطلاحات خلاقیت پیشرفت تحصیلی هوش و خلاقیت مراحل خلاقیت پرورش خلاقیت در کودکان نقش مدرسه در بارور کردن خلاقیت توصیه های کارشناسان آموزشی در باره رفتار مناسب با دانش آموزان خلاق ویژگیهای کودکان خلاق نظریه های مربوط به خلاقیت خلاقیت به عنوان الهام خدایی خلاقیت به عنوان دیوانگی خلاقیت به عنوان نبوغ شهودی خلاقیت به عنوان نیروی حیاتی نظریه تداعی گرایی نظریه گشتالت مکتب شنا...

ادامه مطلب

دانلود روش تحقیق بررسي رابطه جايگاه مهار بيروني و دروني با رضايت تحصيلي

دانلود روش تحقیق بررسي رابطه جايگاه مهار بيروني و دروني با رضايت تحصيلي

فهرست مطالب چکیده فصل اول 1 مقدمه  2 بیان مساله  6 اهمیت و ضرورت تحقیق 8 اهداف تحقیق 11 تعریف اصطلاحات  12 فصل دوم ،پیشینه ، تحقیق 14 مقدمه  15 دیدگاههایی درباره شخصیت 16 شخصیت از نظر فروم 16 شخصیت از نظر یونگر 17 شخصیت از نظر ماری 17 نگرش فرانکل به شخصیت 18 نگرش مزلو به شخصیت 18 چشم اندازی به رشد شخصیت  18 دیدگاههایی در باره رشد شخصیت  19 رشد شخصیت از نظر یونگر 19 رشد شخصیت از نظر ماری 20 عوامل موثر بر رشد شخصیت 20 نظریه های نسخ ش...

ادامه مطلب

دانلود روش تحقیق بررسي رابطه بين هيجان خواهي و جنسيت در بين دانش‌آموزان سال سوم مقطع متوسطه شهر تهران

دانلود روش تحقیق بررسي رابطه بين هيجان خواهي و جنسيت در بين دانش‌آموزان سال سوم مقطع متوسطه شهر تهران

فهرست مطالب چكيده    1 فصل اول    2 مقدمه    3 بيان مسئله    4 سوالهاي تحقيق    6 موضوع تحقيق    6 فرضيه تحقيق    6 اهميت و ضرورت و هدف تحقيق    6 تعريف اصطلاحات    7 فصل دوم (ادبيات و پيشينه تحقيق)    9 انگيزش    10 تظاهرات انگيزش    11 هيجان    13 هيجان به مثابه الگوهاي پاسخ    14 ابزار و بازشناسي هيجانها    16 ابزار هيجان در چهره پاسخهاي فطري    17 بازشناسي حالتهاي هيجاني افراد بهنجار    18 پسخورانه حاصل از هيجانهاي برانگيخته    19 بازشناسي...

ادامه مطلب