مقاله تحليلي بر ديروفيلاريوزيس و روش‌هاي تشخيص آزمايشگاهي

مقاله تحليلي بر ديروفيلاريوزيس و روش‌هاي تشخيص آزمايشگاهي

دانلود مقاله تحليلي بر ديروفيلاريوزيس و روش‌هاي تشخيص آزمايشگاهي فهرست مطالب فصل اول/ مقدمه مقدمه فصل دوم/ كليات مرفولوژي، سير تكاملي و اپيدميلوژي كرم قلب آسيب شريانهاي ريوي در اثر كرم قلب بالغ عوارض و بيماريهاي ناشي از عفونت كرم قلب الف- نارسايي انتقالي قلب ب- بيماري ريوي ج- بيماري كليوي د- بيماري كبدي  تشخيص آزمايشگاهي كرم قلب فصل سوم / نتيجه گيري پيشنهادات الف- پيشگيري بيماري كرم قلب ب- درمان بيماري كرم قلب فصل چهارم / منابع الف- منابع فارسي...

ادامه مطلب

دانلود مقاله بيماري هاي ژنتيک و تغذيه

دانلود مقاله بيماري هاي ژنتيک و تغذيه

فهرست مطالب تاريخچه مقدمه متخصص ژنتيك تشخيص پيش از موقع و پيشگيري درمان چند نمونه از درمان هاي ثمربخش پروژه ژنوم انساني اساس ژنتيك ژنتيك و ژنوميك اصول ژنتيك اسلوب وراثت و نفوذپذيري بيماري هاي كروموزومال بيماري در سطح ميتوكندريايي ژنتيك و تغذيه درماني تأثير ارتباط متقابل ژن و مواد مغذی بر روي فرآيندهاي متابوليكي تاثيرات و ارتباط متقابل بين ژن و مواد مغذي بر روي ظهور ژن پيچيدگي موجود در ارتباط ژنتيك و تغذيه ژنتيك به عنوان يك تخصص پزشكي نظام ژ...

ادامه مطلب

دانلود پایان نامه بررسي ميزان آگاهي و عملكرد دبيران زن دبيرستانهاي منطقة 2 شهر زنجان در زمينة خود آزمايي سينه

دانلود پایان نامه بررسي ميزان  آگاهي و عملكرد دبيران زن دبيرستانهاي منطقة 2 شهر زنجان در زمينة خود آزمايي سينه

فهرست مطالب چكيده فصل اول : معرفي پژوهش دلايل انتخاب موضوع بيان مسأله مروري بر مطالعات انجام شده در جهان مروري بر مطالعات انجام شده در ايران اهداف پژوهش هدف كلي اهداف اختصاصي سؤالات و پيش فرضها متغيرهاي بررسي و جدول متغيرها تعريف واژه ها   فصل دوم : متدولوژي پژوهش نوع پژوهش تكنيك جمع آوري اطلاعات ابزار گردآوري اطلاعات محيط پژوهش زمان پژوهش جامعة پژوهش روش نمونه گيري پژوهش نحوه اجراي پژوهش روشهاي آماري برنامة جمع آوري اطلاعات ملاحظات اخل...

ادامه مطلب

دانلود مقاله اهميت سيستم حقوق و دستمزد در حسابداري

دانلود مقاله اهميت سيستم حقوق و دستمزد در حسابداري

فهرست مطالب فصل اول :  تعريف دستمزد دواير كنترل حقوق و دستمزد بررسي هاي دستمز د اطلاعات لازم براي محاسبه حقوق و دستمزد حداقل دستمزد ساعات كار عادي ساعات كار اضافه كاري نوبت كاري و فوق العاده نوبت كاري شب كاري حقوق و مزاياي مستمر نقدي حقوق و مزاياي مستمر غير نقدي  بازنشستگي قانون كار وا مور اجتماعي ثبتهاي حسابداري مربوط به حقوق ودستمزد پرداخت بر اساس زمانهاي مبتني بر زمان حسابرسي حقوق ودستمزد طرحهاي تشويقي دستمزد  طرحهاي اضافه پرداختي تشويقي ...

ادامه مطلب

دانلود مقاله سازگاري و تداخل الكترو مغناطيسي

دانلود مقاله سازگاري و تداخل الكترو مغناطيسي

فهرست مطالب فصل اول : سازگاري و تداخل الكترو مغناطيسي  مقدمه سازگاري و تداخل الكترومغناطيسي منابع تداخلي طبيعي و منابع تداخلي ساخت بشر منابع تداخلي پيوسته و گذرا تداخل درون سيستم و تداخل بين سيستمها منابع تداخل هدايتي و تشعشعي  فصل دوم : مقدمه تشعشع مود تفاضلي كنترل تشعشع مود – تفاضلي تشعشع مود – مشترك كنترل تشعشع مود – مشترك توليد كلاك طيف گسترده ضرورت استفاده از كلاك طيف گسترده مدولاسيون فركانس روي كلاك سيستم فصل سوم : شيلدينگ مقدمه شيلدينگ خازني...

ادامه مطلب

دانلود پاورپوينت خوابگاه دانشجوئي

دانلود پاورپوينت خوابگاه دانشجوئي

فهرست مطالب طرح مسأله ضرورت پژوهش جنبه عاطفی جنبه آموزشی جنبه فرهنگی اهداف اهداف پشتیبان جمع بندی دانشجو و خوابگاه اوقات فراغت و جنسیت لزوم برنامه ریزی برای اوقات فراغت دانشجویان در خوابگاههای دانشجویی نقش فعالیتهای جمعی در زندگی اجتماعی دانشجویان خوابگاهی 1- تلاش، پشتکار و فعالیت 2- استقلال فردی عوامل محیطی تراکم جمعیت و محدودیت فضا اثرات ازدحام در خوابگاه و تأثیر آن بر ساکنین نتیجه گیری تراکم جمعیت در اتاقها قوانین و دیسیپلین محی...

ادامه مطلب

پاورپوینت تحلیل فضای شهری

پاورپوینت تحلیل فضای شهری

دانلود پاورپوینت تحلیل فضای شهری فلکه ž یعنی جای که دور ان میچرخندROUNDABOUT -معادل تقریبی ان واژه  انگلیسی -تقاطع مدوری است که بدون چراغ راهنما کنترل میشود ودایره ای میانی ان با فضای سبز /اب نما /مجسمه یا ترکیبی ان پوشیده شده است. فلکه را شهر سازی به نام ”اوژن هانارد“اختراع کرد و از پیدایش ان کمتر از یک قرن میگذرد. در طرح فلکه تنها چیزی که مطرح نبوده حضور انسان و مفهوم عمیق نهفته د ر فضای شهری است -روانی و حرکت از شاخصه ترین کیفیات...

ادامه مطلب