دانلود طرح توجیهی نشاسته از ذرت

دانلود طرح توجیهی نشاسته از ذرت

-1 معرفي محصول 2 -1-1 نام و كد آيسيك محصول 5 -1-2 شماره تعرفه گمركي 5 -1-3 شرايط واردات 5 -1-4 بررسي و ارائه استاندارد (ملي يا بين المللي) 6 -1-5 بررسي و ارائه اطلاعات لازم در زمينه قيمت توليد داخلي و جهاني محصول 6 -1-6 توضيح موارد مصرف و كاربرد 8 -1-7 بررسي كالاهاي جايگزيني و تجزيه و تحليل اثرات آن بر مصرف محصول 9 -1-8 اهميت استراتژيكي كالا در دنياي امروز 9 -1-9 كشورهاي عمده توليد كننده و مصرف كننده محصول 10 -1-10 شرايط صادرات 11 -2 و...

ادامه مطلب

دانلود طرح توجیهی توليد كنسانتره زرشك

دانلود طرح توجیهی توليد كنسانتره زرشك

فهرست مطالب 1 ) معرفي محصول 5 -1 نام و كد محصول 8 -1 -1 شماره تعرفه گمركي 8 -2 -1 شرايط واردات 9 -3 -1 بررسي و ارئه استاندارد ملي 9 -4 -1 بررسي و ارائه اطلاعات لازم در زمينه قيمت داخلي و خارجي 10 -5 -1 توضيح موارد مصرف و كاربرد 11 -6 -1 بررسي كالاهاي جايگزين و تجزيه و تحليل اثرات آن بر محصول 11 -7 -1 اهميت استراتژيكي كالا در دنياي امروز 12 -8 -1 كشورهاي عمده توليد كننده و مصرف كننده محصول 12 -9 -1-10 شرايط صادرات 13 2 ) وضعيت عرضه ...

ادامه مطلب

دانلود طرح توجیهی تولیدکود کمپوست (Compost)

دانلود طرح توجیهی تولیدکود کمپوست (Compost)

عنوان صفحه محصول 4 ISIC -1-1 معرفی کد -1-2 تعرفۀ کود کمپوست 4 -1-3 شرایط واردات 5 -1-4 بررسی استاندارداهاي ملی و بین المللی 5 -1-5 قیمت داخلی 6 -1-6 کاربردها 7 -1-7 محصولات جایگزین 14 -1-8 اهمیت استراتژیک تولید کود کمپوست 14 -1-9 کشورهاي عمدة تولید کننده 15 -1-10 شرایط صادرات 15 -2-1 بررسی ظرفیت بهره برداري و روند تولید از آغاز برنامه سوم تاکنون و محل واحد ها و معرفی شرکت هاي سازنده ماشین آلات مورد استفاده در تولید محصول 17 -2-2 وضعیت طرح ه...

ادامه مطلب

دانلود طرح توجیهی توليد قطعات كامپوزيتي

دانلود طرح توجیهی توليد قطعات كامپوزيتي

معرفي محصول ١-نام و كد محصول ٢-شماره تعرفه گمركي ٣-شرايط واردات ٤-بررسي و ارائه استاندارد ملي يا بين المللي ٥-بررسي و ارائه اطلاعات لازم در زمينه قيمت توليد داخلي و جهاني محصول ٦-موارد مصرف و كاربرد ٧-بررسي كالاهاي جايگزين و تجزيه و تحليل اثرات آن بر مصرف محصول ٨-اهميت استراتژيكي كالا در دنياي امروز ٩-كشورهاي عمده توليد كننده و مصرف كننده محصول ١٠ – شرايط صادرات ٢-وضعيت عرضه وتقاضا ١- بررسي ظرفيت بهره برداري و روند توليد از آغاز...

ادامه مطلب

دانلود طرح توجیهی تولید بسته بندي چاي و قهوه فوري

دانلود طرح توجیهی تولید بسته بندي چاي و قهوه فوري

معرفی محصول 8 -1 مشخصات کلی محصول 8 -1 -2 شماره تعرفه گمرکی 9 -1 -3 شرایط واردات 10 -1 -4 استانداردهاي ملی وجهانی 11 -1 -5 قیمت تولید داخلی و جهانی محصول 11 -1 -6 موارد مصرف و کاربرد 12 -1 -7 کالاهاي جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول 12 -1 -8 اهمیت استراتژیک کالا در دنیاي امروز 12 -1 -9 کشورهاي عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول 16 -1 -10 شرایط صادرات 18 -1 -2 وضعیت عرضه و تقاضا : 19 – 1 بررسی ظرفیت بهره برداري وروند ...

ادامه مطلب

دانلود طرح توجیهی تولید کیت CNG

دانلود طرح توجیهی تولید کیت CNG

معرفی محصول 1-1 مشخصات کلی محصول 2-1 شماره تعرفه گمرکی 3-1 شرایط و واردات و صادرات 4-1 استانداردهای ملی و جهانی 5-1 قیمت تولید داخلی و جهانی محصول 6-1 موارد مصرف و کاربرد 7-1 کالاهای جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول 8-1 اهمیت استراتژیک کالا در دنیای امروز 9-1 کشورهای عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول -2 وضعیت عرضه و تقاضا 2 بررسی ظرفیت بهره برداری و وضعیت طرحهای جدید و طرحهای توسعه و در دست اجرا و روند تولید از آغاز ...

ادامه مطلب