دانلود مقاله تأثیر مستی ارادی بر مسئولیت کیفری

دانلود مقاله تأثیر مستی ارادی بر مسئولیت کیفری

مقدمه 1 فصل اول – بررسي موضوعات عمومي و مبنايي مستي و مسئووليت 4 1-1- تعريف مست و مستي 5 1-2- صفات مستي 6 1-3- عوارض مستي 7 1-4- اسباب مستي 8 1-4-1- الكل 8 1-4-1-1- فرق الكليسم و مستي ارادي 11 1-4-1-2- اندازه مي براي مستي 12 1-4-1-3- عوارض اعتياد به الكل 14 1-4-1-4- ارتباط مصرف الكل با ارتكاب جرم 15 1-4-2- مواد مخدر 16 1-4-2-1- عوارض اعتياد به مواد مخدر 22 1-4-2-2- ارتباط مصرف مواد مخدر با ارتكاب جرم 24 1-5- نواع مستي  25 1-5-1- ...

ادامه مطلب

دانلود مقاله جرم سیاسی

دانلود مقاله جرم سیاسی

پيشگفتار  مقدمه فصل اول :‌كليات بخش اول : تعريف جرم شناسي گفتار اول : چرا جرم شناسي را دانش مقدسي مي شماريم ؟ بخش دوم : علت جرم خلاصه فصل اول فصل دوم : احكام و مسائل جرم سياسي بخش  نخست: پيشينه تاريخي جرم  بخش دوم : تعريف جرم سياسي گفتار اول: ويژگي هاي جرم سياسي بخش سوم : نحوه برخورد كلي با مجرمان سياسي بخش چهارم : ميزان و نوع مجازات در جرايم سياسي و نقش هيأت منصفه بخش پنجم : علني بودن دادگاه ، حضور هيأت منصفه و حضور وكيل و تأكيد بر ...

ادامه مطلب

دانلود مقاله مشارکت تجارتی

دانلود مقاله مشارکت تجارتی

فهرست فصل اول: جوينت ونچر (مشاركت تجارتي) فصل دوم: اقسام مشاركت تجارتي بين‌المللي در ايران     1) مشاركت تجارتي بين‌المللي قراردادي (مدني) 2) مشاركت تجارتي بين‌المللي شركتي (J.V) – معايب مشاركت تجارتي بين‌المللي قراردادي (مدني) – عناصر تشكيل دهنده مشاركت تجارتي (J.V) فصل سوم: شكل حقوقي مشاركت تجارتي بين‌المللي (J.V.C)  – طبقه بندي قراردادهاي مشاركت تجارتي به اعتبار نوع فعاليت 1) قراردادهاي اكتشاف نفت 2) قراردادهاي امور س...

ادامه مطلب

دانلود گزارش کارآموزی وکالت ماده 22 قانون ثبت

دانلود گزارش کارآموزی وکالت ماده 22 قانون ثبت

مقدمه فصل اول: حق عيني مبحث اول: اموال گفتار اول: مفهوم مال الف: اعتباري است ب: نسبي است گفتار دوم: اموال و حقوق مالي گفتار سوم: خصائص و مصاديق اموال الف: خصائص ب: مصاديق گفتار چهارم: اقسام اموال الف: اموال مادي ب: اموال غير مادي گفتار پنجم: حقوق مترتب بر اموال الف: حق عيني ب: حق ديني مبحث دوم: صاحبان اموال گفتار دوم: تابعيت  اشخاص مبحث سوم: تصرف در اموال گفتار اول: حق عين ومالكيت گفتار دوم: عناصر تشكيل دهنده حق عيني گفتار سوم: راههاي ايجا...

ادامه مطلب

دانلود پایان نامه بررسی تطبیقی قراردادهای بین المللی نفتی ایرا ن با قراردادهای نفتی سایر کشورها

دانلود پایان نامه بررسی تطبیقی قراردادهای بین المللی نفتی ایرا ن با قراردادهای نفتی سایر کشورها

مقدمه                  1 فصل اول كليات، تعريف بخش اول: كليات و مفاهيم  5 مبحث اول) روند تاريخي نفت 6 مبحث دوم) اقتصاد و مالكيت نفت 12 گفتار اول: اقتصاد نفت گفتار دوم: مالكيت نفت 14 بند اول ـ مالكيت نفت از ديدگاه حقوق اسلام بند دوم ـ مالكيت نفت از ديدگاه حقوق ايران 15 بند سوم ـ مالكيت نفت از ديدگاه حقوقي كشورهاي غرب 17 بخش دوم: تعريف و اقسام قراردادهاي بين المللي نفت و گاز، وجوه اشتراك و افتراق آنها 19 مبحث اول) تعريف گفتار اول: سيس...

ادامه مطلب

دانلود مقاله لوث در نظام حقوقی ایران

دانلود مقاله لوث در نظام حقوقی ایران

  فهرست فصل اول :‌كليات مقدمه بخش اول : پيش درآمد بخش دوم: واژه شناسي لوث الف – معناي لغوي لوث ب – معناي اصطلاحي بخش سوم: مشروعيت لوث مبحث اول: احاديث مبحث دوم: توجيهات عقلاني مبحث سوم: نظر فقها گفتار اول: دلايل جمهور قائل به وجوب عمل به لوث گفتار دوم: دلايل قائلان به عدم جواز عمل به لوث گفتار سوم: دلايل ابوحنيفه و ابويوسف و … در خصوص لوث مبحث چهارم: تعارض ادله بخش چهارم: لوث از احكام تأسيسه يا امضايي فصل دوم: احكام ، آثار و اجراي لوث...

ادامه مطلب

دانلود مقاله وجود قومیت های مختلف و بحث امنیت ایران

دانلود مقاله وجود قومیت های مختلف و بحث امنیت ایران

چكيده مقدمه سوال اصلي سوال فرعي فرضيات روش تحقيق مفاهيم و اصطلاحات علل انتخاب موضوع چهارچوب تئوريك تعريف قوم و ملت تفاوت ملت و قوم قومتها و دولتها شكافهاي اجتماعي و قوميت عوامل تشديد كننده شكافهاي قومي نظريات مربوط به بسيج قوي نظريات مربوط به همگرايي و وحدت سياسي قومت ها در ايران قوم ترك يا آذري قوم كرد قوم بلوچ قوم عرب قوم تركمن قوم لر قوميت ها و تهديد امنيت ايران فرآيند شكل گيري تهديد رابطه امنيت و تهديد امنيت و امنيت ملي قوميت ه...

ادامه مطلب