دانلود پایان نامه بررسي كنوانسيون رفع همه اشكال تبعيض عليه زنان و موارد نقض آن با قوانين اسلامي

دانلود پایان نامه بررسي كنوانسيون رفع همه اشكال تبعيض عليه زنان  و موارد نقض آن با قوانين اسلامي

فهرست مطالب مقدمه بخش اول كليات فصل  اول- ضرورت وجود قانون در جامعه الف- عدم صلاحيت كافي انسان براي قانون گذاري ب- صلاحيت انحصاري خداوند براي قانون گذاري ج- نقش انسان در قانون گذاري 1- در قوانين ثابت و پايدار 2- در قوانين متغير و دائمي فصل دوم- جايگزيني حقوق بشر بجاي قانون اساسي داخلي و فقه فصل سوم- تاريخچه تدوين كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان فصل چهارم- اشاره اي اجمالي به مواد كنوانسيون فصل پنجم- تساوي زن و مرد، شعار محوري كنوانسيون فصل ششم- ديد...

ادامه مطلب

دانلود مقاله بررسی عوامل موثر در سیستم های مقاوم در برابر بارهای جانبی

دانلود مقاله بررسی عوامل موثر در سیستم های مقاوم در برابر بارهای جانبی

فهرست مقدمه : 2 سختي و مقاومت : 3 اثر صلبيت تيرها و ستونها روي ورق فولادي 26 پايداري : 28  مقدمه : دو عامل تعيين كننده در سيستم هاي مقاوم در برابر بارهاي جانبي مانند سيستمهاي مهاربند،‌ديوارهاي برشي فولادي، قابهاي ممان گير، ديوارهاي برشي بتني و غيره سختي  و مقاومت   آنها ميباشد. كه به كمك دياگرام بار – تغيير مكان جانبي آنها تعيين ميگردد. در شكل 6-1 يك نمونه از اين دياگرامها در يك تصوير كلي نشان داده شده است. در دياگرام مذكور شيب خط OA سخ...

ادامه مطلب

دانلود پایان نامه بررسي بردارهاي ريتز وابسته به بار و روش MPA

دانلود پایان نامه بررسي بردارهاي ريتز وابسته به بار و روش MPA

فصل اول: آناليز ديناميكي با استفاده از بردارهاي ريتز وابسته به بار بخش اول: تحليل ديناميكي مقدمه 1-1- اصول اوليه تحليل ديناميكي 2-1- تعادل ديناميكي 3-1- روش حل گام به گام 4-1- روش برهم نهي مدي 5-1- تحليل طيف پاسخ 6-1- حل در حوزه فركانس 7-1- حل معادلات خطي بخش دوم: محاسبه بردارهاي متعامد بر جرم و سختي مقدمه 1-2- روش جستجوي دترميناني 2-2- كنترل ترتيب استورم 3-2- متعامد سازي گرام اشميت 4-2- تكرار زير فضاي بلوكي 5-2- حل سيستمهاي منفرد 6-2-...

ادامه مطلب

دانلود مقاله طرح مطالعاتی تونل بلند مدت آبرسانی به شهر شیراز

دانلود مقاله طرح مطالعاتی تونل بلند مدت آبرسانی به شهر شیراز

فهرست مطالب مقدمه كليات فصل اول:مطالعات کلی 1-1-مطالعات ژئوتكنيكي 2-1-ناحيه مورد بررسي و راههاي دسترسي 3-1-مختصري از زمين شناسي مسير فصل دوم: واحدهاي سنگچينه اي منطقه 1-2- سازند پايده 2-2- سازنده ساچون 3-2- سازند جهرم 4-2- سازند آسماري 5-2- نهشته هاي كواترنر فصل سوم: ساختار زمين شناسي منطقه 1-3-گسله ملوس جان 2-3- گسله سراسري بخش محوري كوه ملوس جان 3-3- گسله هاي جنوب كوه ملوس جان فصل چهارم :حفاري 1-4-سيكل حفاري چاه اكتشافي 2-4-دستگاههاي حفاري( d...

ادامه مطلب

دانلود گزارش کارآموزی سـازه بتـن آرمـه شركت وركات

دانلود گزارش کارآموزی سـازه بتـن آرمـه شركت وركات

فهرست مقدمه فصل اول معرفي پروژه معرفي كلي مشخصات فني مصرفي سيستم سازه اي فصل دوم آرماتورگذاري حمل و تخليه و انبار كردن ميلگردها برش ميلگردها خم كردن ميلگردها وصله كردن ميلگردها تميز كردن ميلگردها حمل، نصب و استقرار ميلگردها آرماتور بندي ستونها آرماتورگذاري پله آرماتوربندي تيرها فصل سوم  قالبندي كليات قالبندي انواع مصالح قالب اقتصاد قالب بندي قالبندي ستون پايه هاي اطمينان قالبندي تيرهاي اصلي قالبندي سقف باز كردن قالب چند نكته براي نگهداري ازبتن بعد از باز كردن قالب...

ادامه مطلب

مقاله کاربرد کامپوزیت‌های FRP در سازه‌های بتن آرمه

مقاله کاربرد کامپوزیت‌های FRP در سازه‌های بتن آرمه

مقاله کاربرد کامپوزیت‌های FRP در سازه‌های بتن آرمه مقاله کاربرد کامپوزیت‌های FRP در سازه‌های بتن آرمه  خوردگی قطعات فولادی در سازه‌های مجاور آب و نیز خوردگی میلگردهای فولادی در سازه‌های بتن آرمه ای که در معرض محیط‌های خورنده کلروری و کربناتی قرار دارند، یک مساله بسیار اساسی تلقی می‌شود. در محیط‌های دریایی و مرطوب وقتی که یک سازه بتن‌آرمه معمولی به صورت دراز مدت در معرض عناصر خورنده نظیر نمک‌ها، اسید‌ها و کلرورها قرار گیرد، میلگردها به دلیل...

ادامه مطلب

دانلود پایان نامه ارتباط ورزش با افسردگی

دانلود پایان نامه ارتباط ورزش با افسردگی

فهرست مطالب مقدمه تاريخچه مختصري از روانشناسي ورزش 1 فصل اول بخش اول: نقد عملكرد ورزشي 6 الف- عملكرد خوب و بد 7 ب- عملكرد خوب، باخت 7 ج- عملكرد ضعيف، برد 8 د- عملكرد ضعيف، باخت 8 بخش دوم: سطح انگيختگي/ فعال سازي 10 كاهش انگيختگي/ فعال سازي 11 افزايش انگيختگي 12 بخش سوم: كنترل و هدايت انرژي 13 شناخت سطح انرژي 13 كنترل سطح انرژي 14 هدايت سطح انرژي 16 خلاصه 18 بخش چهارم: فنون آرميدگي 18 فوايد آرميدگي چيست؟ 19 فنون آرميدگي 22 خلاصه 24 بخش پنجم: تم...

ادامه مطلب