دانلود روش تحقیق بررسي تأثير ميزان تحصيلات بر ملاکهای ازدواج در بين دانشجويان

دانلود روش تحقیق بررسي تأثير ميزان تحصيلات بر ملاکهای ازدواج در بين دانشجويان

فهرست مطالب – چکیده – پیشگفتار فصل اول : ” طرح تحقیق” – مقدمه 1-1- بیان مسئله 2-1- سئوال تحقیق 3-1- اهداف تحقیق 4-1- ضرورت و اهمیت تحقیق فصل دوم: ” ادبیات تحقیق” الف- ازدواج 1-1-2- تعریف ازدواج 2-1-2- ازدواج بعنوان یک پدیده اجتماعی و تحول آن 3-1-2- انواع ازدواج و معیارهای آن 4-1-2- تاریخ تحولات خانواده و ازدواج در ایران ب- پیشینه تحقیق 1-2-2- تحقیقات داخلی 2-2-2- تحقیقات خارجی ج- چارچوب نظر...

ادامه مطلب

دانلود روش تحقیق بررسي تأثير موسيقي در كاهش اضطراب و دلهره

دانلود روش تحقیق بررسي تأثير موسيقي در كاهش اضطراب و دلهره

فهرست مطالب فصل اول – كليات تحقيق مقدمه بيان مساله سوال مسئله اهداف تحقيق اهميت و ضرورت تحقيق فرضيه تحقيق متغيرهاي تحقيق تعاريف عملياتي واژه ها و مفاهيم فصل دوم – پيشينه تحقيق اضطراب يادگيري اضطراب 1- محبت ( پاداش ) – خشم ( تنبيه ) به مقدار مساوي 2- محبت ( پاداش ) بدون تنبيه 3- خشم ( تنبيه ) بدون پاداش 4- محبت ( پاداش ) كم – خشم ( تنبيه ) زياد 5- محبت ( پاداش ) زياد – خشم ( تنبيه ) كم اضطراب سركوب كننده است اضطراب دستگاه رواني رشد روان جن...

ادامه مطلب

دانلود روش تحقیق بررسي تأثير شيوه هاي فرزند پروري بر خلاقيت

دانلود روش تحقیق بررسي تأثير شيوه هاي فرزند پروري بر خلاقيت

فهرست مطالب فصل اول- بررسي تأثير سبكهاي فرزند پروري والدين بر ميزان خلاقيت كودكان مقدمه بيان مسئله ضرورت و اهميت تحقيق اهداف تحقيق عبارتند از فصل دوم – پيشينه تحقيق پيشينه تحقيق تعريف خلاقيت مفهوم خلاقيت نظريه هاي مربوط به خلاقيت خلاقيت معمولي و خارق العاده چه چيزي خلاقيت نيست؟ تفكر خلاق فرآيند خلاق عوامل موثر در خلاقيت عواملي كه مانع خلاقيت مي شود روشهاي پرورش خلاقيت ويژگي هاي كودكان خلاق اشكال مختلف تخيل و جلوه هاي خلاقيت د...

ادامه مطلب

دانلود روش تحقیق بررسي تاثير رسانه هاي خارج از كشور بر علاقه جوانان 20 الي 30 سال به پان تركيسم در شهرستان اردبيل

دانلود روش تحقیق بررسي تاثير رسانه هاي خارج از كشور بر علاقه جوانان 20 الي 30 سال به پان تركيسم در شهرستان اردبيل

فهرست مطالب فصل اول: مقدمه و کلیات ۱ مقدمه ۲ بیان مسئله ۳ اهداف ویژه تحقیق ۵ سؤالات تحقیق ۶ فرضیات تحقیق فصل دوم : پیشینه موضوع و چارچوب نظری آن ۸ نگاهی به سابقه تاریخی پان ترکیسم در آذربایجان ۹ بحث های نظری درباره مسئله قومیت و ناسیونالیسم قومی ۱۱ مفهموم بندی قومیت و گروههای قومی ۱۲ ظهور و گرایشهای سیاسی در آذربایجان ۱۶ نقش نخبگان سیاسی و فکری در شکل دادن به هویت قومی ۱۶ قوم گرایی و سیاست بین الملل ۱۸ شکل گیری هویت قومی در جریان مبارز...

ادامه مطلب

دانلود روش تحقیق بررسي تاثير پدر و مادر بر خلق خوي كودكان كه در م نزل هستند و كودكان مهد كودك

دانلود روش تحقیق بررسي تاثير پدر  و مادر بر خلق خوي كودكان  كه  در م نزل هستند و كودكان مهد كودك

فهرست مطالب  فصل اول : چارچوب پژوهش 1. 1- چکيده 1. 2- مقدمه 1. 3- بيان مسأله 1. 4- اهميت موضوع 1. 5- هدف پژوهش 1. 6- فرضيه‌هاي پژوهش 1. 7- تعريف عملياتي متغير‌هاي پژوهش   فصل دوم : پيشينه‌‌ي تحقيق 2. 1- مقدمه 2. 2- تعريف خلق و خوي 2. 3- پيشينه‌ي نظري 2. 4- مؤلفه‌هاي خلق و خوي 2. 5- انواع خلق و خو 2. 6- ارزيابي خصوصيات خلقي در کودکان نوپا 2. 7- عوامل مؤثر در خلق و خو 2. 7. 1- عوامل ژنتيکي 2. 7. 2- عوامل محيطي 2. 7. 2. 1- خانواده 2. 7....

ادامه مطلب

دانلود روش تحقیق بررسی تأثیر بدرفتاری والدین بر عزت نفس دانش‎آموزان مقطع راهنمایی

دانلود روش تحقیق بررسی تأثیر بدرفتاری والدین بر عزت نفس دانش‎آموزان مقطع راهنمایی

چکیده: هدف از پژو.هش حاضر،‌ مطالعه تأثیر بدرفتاری والدین بر عزت نفس کودکان بوده است. تحقیق با شرکت 200 نفر دانش‎آموزان پسر و دختر از هر کدام 100 نفر از بین 4 مدرسه راهنمایی شهرستان ایلام که بطور تصادفی انتخاب شده بودند انجام گرفت. تعداد آزمودنیها از هر مدرسه 50 نفر بوده است. دانش‎آموزان پرسشنامه عزت نفس و پرسشنامه بدرفتاری والدین را همزمان تکمیل کردند. بررسی‎هایی که در ارتباط با هدف این تلاش تحقیقی بود نتایجی بدست داده است که عبارتند ...

ادامه مطلب

دانلود روش تحقیق بررسي تاثير آموزش مهارت هاي زندگي بر عزت نفس، سازگاري اجتماعي، پيشرفت تحصيلي، اضطراب حالت و اضطراب صفت

دانلود روش تحقیق بررسي تاثير آموزش مهارت هاي زندگي بر عزت نفس، سازگاري اجتماعي، پيشرفت تحصيلي، اضطراب حالت و اضطراب صفت

فهرست مطالب چكيده: فرضيات پژوهش فصل اول: مقدمه: بيان مسئله اهميت و ضرورت پژوهش اهداف تحقيق فرضيه‌هاي اصلي تحقيق: فرضيه هاي فرعي پژوهش: متغيرهاي پژوهش 1- متغير مستقل: 2- متغيرهاي وابسته: 3- متغيرهاي مداخله گر (تعديل كننده): 4-متغيرهاي كنترل: تعريف عملياتي مهارت هاي زندگي: تعريف عملياتي سازگاري اجتماعي: تعريف عملياتي پيشرفت تحصيلي: تعريف عملياتي اضطراب حالت: تعريف عملياتي اضطراب صفت: فصل دوم: (مروري بر پيشينه پژوهش) مقدمه: تعريف عزت ...

ادامه مطلب