شیمیایی

دانلود طرح توجیهی تهیه افزودنی تحمل فشار ( EP )

دانلود طرح توجیهی تهیه افزودنی تحمل فشار ( EP )

خلاصه طرح 1 -1 معرفی محصول 2 نام و کد محصول -2-1 شماره تعرفه گمرکی 17 -3-1 شرایط واردات 35 -4-1 بررسی و ارائه استاندارد (ملی یا بین المللی) 35 -5-1 بررسی و اطلاعات لازم در زمینه قیمت تولید داخلی و جهانی محصول 40 -6-1 توضیح موارد مصرف و کاربرد 42 -7-1 بررسی کالاهاي جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول 42 -8-1 اهمیت استراتژیک کالا در دنیاي امروز 42 -9-1 کشورهاي عمده تولیدکننده و مصرف کننده محصول 43 -10-1 شرایط صادرات 43 -2 ...

ادامه مطلب

دانلود طرح توجیهی تولید كلريد آمونيوم

دانلود طرح توجیهی تولید كلريد آمونيوم

معرفي محصول ١- نام و كد محصول ١- شماره تعرفه گمركي ١- شرايط واردات ١- بررسي و ارائه استاندارد ١- قيمت داخلي و جهاني محصول ١- موارد كاربرد ١- كالاي جايگزين ١- اهميت استراتژيك كالا ١- كشورهاي عمده توليدكننده و مصرف كننده محصول ١- شرايط صادرات ٢- وضعيت عرضه و تقاضا ٢- بررسي واحدهاي موجود ٢- بررسي وضعيت طرح هاي دردست اجرا ٢- بررسي روند واردات ٢- بررسي روند مصرف ٢- بررسي روند صادرات ٢- بررسي نياز به محصول با اولويت صادرات ٣- روشهاي مختلف تول...

ادامه مطلب

دانلودطرح توجیهی تهیه سوخت جایگزین گازوییل از منابع طبیعی

دانلودطرح توجیهی تهیه سوخت جایگزین گازوییل از منابع طبیعی

خلاصه طرح 1 -1 معرفی محصول 2 8 ( -1-1 نام و کد محصول (آیسیک 3 -2-1 شماره تعرفه گمرکی 8 -3-1 شرایط واردات 8 -4-1 بررسی و ارائه استاندارد (ملی یا بین المللی) 8 -5-1 بررسی و اطلاعات لازم در زمینه قیمت تولید داخلی و جهانی محصول 13 -6-1 توضیح موارد مصرف و کاربرد 14 -7-1 بررسی کالاهاي جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول 14 -8-1 اهمیت استراتژیک کالا در دنیاي امروز 14 -9-1 کشورهاي عمده تولیدکننده و مصرف کننده محصول 14 -10-1 شرایط صاد...

ادامه مطلب

دانلود طرح توجیهی تولید آنزیم سلولاز جهت تجزیه سلولزدورریز صنایع سلولزی برای تولید خوراک دام

دانلود طرح توجیهی تولید آنزیم سلولاز جهت تجزیه سلولزدورریز صنایع سلولزی برای تولید خوراک دام

معرفی محصول – نام و کد محصول – شماره تعرفه گمرکی – ارائه استاندارد های محصول – بررسی و ارائه اطلاعات لازم در زمینه قیمت تولید داخلی و جهانی محصول – موارد مصرف و کاربرد – طبقه بندی محصول – کالای قابل جانشین – اهمیت استراتژیکی کالا در دنیای امروز – کشورهای عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول – مشخصات فنی و خواص محصول – وضعیت عرضه و تقاضا – بررسی بازار جهانی و کشوری ̵...

ادامه مطلب

دانلودطرح توجیهی تولید آنزیم پکتین استراز جهت شفاف سازی آبمیوه

دانلودطرح توجیهی تولید آنزیم پکتین استراز جهت شفاف سازی آبمیوه

معرفی محصول – نام و کد محصول – شماره تعرفه گمرکی – ارائه استاندارد های محصول – بررسی و ارائه اطلاعات لازم در زمینه قیمت تولید داخلی و جهانی محصول – موارد مصرف و کاربرد – طبقه بندی محصول – کالای قابل جانشین – اهمیت استراتژیکی کالا در دنیای امروز – کشورهای عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول – مشخصات فنی و خواص محصول – وضعیت عرضه و تقاضا – بررسی بازار جهانی و کشوری ̵...

ادامه مطلب

دانلود طرح توجیهی تولیداسید آدیپیک

دانلود طرح توجیهی تولیداسید آدیپیک

معرفی محصول – نام و کد محصول – شماره تعرفه گمرکی – ارائه استاندارد های محصول – بررسی و ارائه اطلاعات لازم در زمینه قیمت تولید داخلی و جهانی محصول – موارد مصرف و کاربرد – طبقه بندی محصول – کالای قابل جانشین – اهمیت استراتژیکی کالا در دنیای امروز – کشورهای عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول – مشخصات فنی و خواص محصول – وضعیت عرضه و تقاضا – بررسی بازار جهانی و کشوری ̵...

ادامه مطلب