صنعتی

پروژه جوشکاری

پروژه جوشکاری

­دانلود پروژه جوشکاری فهرست مطالب فصل اول : مقدمه 1-1- تعريف و مفهوم عمليات سطحي.. 2 1-2- انواع روشهاي عمليات سطحي.. 4 فصل دوم : مواد سخت پوشی 2-1- انتخاب آلياژ سخت پوشي.. 7 2-2- مواد سخت پوشي.. 11 2-2-1- آلياژهاي پايه آهن  14 2-2-1-1- فولادهاي پرليتي.. 15 2-2-1-2- فولادهاي آستنيتي.. 16 2-2-1-3- فولادهاي مارتنزيتي.. 18 2-2-1-4- چدنهاي پر كرم. 19 2-2-2- كاربيدها 26 2-2-3- آلياژهاي پايه كبالت   30 2-2-3-1- آلياژهاي پايه كبالت كاربيدي.. 31...

ادامه مطلب

دانلود پروژه سیستم تولید شرکت بیسکویت گرجی

دانلود پروژه سیستم تولید شرکت بیسکویت گرجی

فهرست مطالب مقدمه                                                                      تاریخچه اهداف  سيستم                                                                                              Top chart                                                                                                               نقش های موجود در سیستم                                                        فرایند سیستم                                                    ...

ادامه مطلب

دانلود مطالعات امکان سنجی مقدماتی طرح تولید عصاره مالت

دانلود مطالعات امکان سنجی مقدماتی طرح تولید عصاره مالت

فهرست مطالب فصل اول – چکیده مطالعات فنی، مالی و اقتصادی فصل دوم – کلیات معرفی محصول 1-2 تعریف ، ویژگیها و مشخصات فنی محصول 1-1-2 نام و کاربرد محصول 2-1-2 مشخصات فنی محصول 3-1-2 بسته بندی 4-1-2 شماره تعرفه گمرکی 2-2 کالاهای قابل جانشین 3-2 بررسی بازار و قیمت فروش 1-3-2 بررسی روند مصرف 2-3-2 بررسی روند واردات و صادرات 3-3-2 بررسی قیمت فروش محصول مشابه فصل سوم – مطالعات فنی مقدمه 1-3 معرفی روشهای مختلف تولید 2-3 تشریح ...

ادامه مطلب

دانلود مطالعات امکان سنجی مقدماتی طرح تولید بستنی ( چوبی ، لیوانی ، قیفی )

دانلود مطالعات امکان سنجی مقدماتی طرح تولید بستنی ( چوبی ، لیوانی ، قیفی )

فهرست مطالب مقدمه 1 معرفی محصول 2 -1-1 نام و کد محصول : 2 1-2 شماره تعرفه گمرکی: 3 1-3 شرایط واردات : 4 1-4 استانداردهاي محصول: 4 1-5 قیمت تولید داخلی و جهانی : 5 1-6 معرفی انواع و کاربردهاي محصول: 5 -1-7 بررسی کالاهاي جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول: 6 -1-8 اهمیت استراتژیکی کالا در دنیاي امروز : 7 -1-9 کشورهاي عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول: 7 1-10 شرایط صادرات : 7 -2 وضعیت عرضه و تقاضا: 8 -2-1 بررسی وضعیت بهره برد...

ادامه مطلب

دانلود مطالعات امکان سنجی مقدماتی تولید شیر دوشهای صنعتی

دانلود مطالعات امکان سنجی مقدماتی تولید شیر دوشهای صنعتی

فهرست مطالب معرفی محصول – نام و کد محصول – شماره تعرفه گمرکی – ارائه استاندارد های محصول – بررسی و ارائه اطلاعات لازم در زمینه قیمت تولید داخلی و جهانی محصول – موارد مصرف و کاربرد – طبقه بندی محصول – کالای قابل جانشین – اهمیت استراتژیکی کالا در دنیای امروز – کشورهای عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول – مشخصات فنی و خواص محصول – وضعیت عرضه و تقاضا – بررسی بازار جهانی و ...

ادامه مطلب

دانلود مطالعات امکان سنجی مقدماتی طرح تولید کشتارگاه دام

دانلود مطالعات امکان سنجی مقدماتی طرح تولید کشتارگاه دام

فهرست مطالب چکیده 1 -1 معرفی محصول 2 -1-1 مشخصات کلی محصول 2 -2-1 شماره تعرفه گمرکی 2 -3-1 شرایط واردات 2 -4-1 استانداردهاي ملی وجهانی 13 -5-1 قیمت تولید داخلی و جهانی محصول 18 -6-1 موارد مصرف و کاربرد 20 -7-1 کالاهاي جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول 22 -8-1 اهمیت استراتژیککالا در دنیاي امروز 23 -9-1 کشورهاي عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول 24 -10-1 شرایط صادرات -2 وضعیت عرضه و تقاضا : 26 2- بررسی ظرفیت بهره برداري...

ادامه مطلب

دانلود طرح توجیهی وسائل تصویربرداری پزشکی

دانلود طرح توجیهی وسائل تصویربرداری پزشکی

فهرست -1 معرفی محصول 1-1 مشخصات کلی محصول 2-1 شماره تعرفه گمرکی 3-1 شرایط و واردات و صادرات 4-1 استانداردهای ملی و جهانی 5-1 قیمت تولید داخلی و جهانی محصول 6-1 موارد مصرف و کاربرد 7-1 کالاهای جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول 8-1 اهمیت استراتژیک کالا در دنیای امروز 9-1 کشورهای عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول -2 وضعیت عرضه و تقاضا 2 بررسی ظرفیت بهره برداری و وضعیت طرحهای جدید و طرحهای توسعه و در دست اجرا و – 1-2 و 2...

ادامه مطلب