پروژه

دانلود مقاله تجزیه و تحلیل جریان در یک توربین توربوشارژر کوچک

دانلود مقاله تجزیه و تحلیل جریان در یک توربین توربوشارژر کوچک

pulsating flow analysis in a small turbocharger turbine ترجمه مقاله تجزیه و تحلیل جریان در یک توربین توربوشارژر کوچک دانلود رایگان مقاله انگلیسی اینجا را کلیک نمایید چکیده: فرصت ها و محدودیت های شبیه سازی یک بعدی جریان مداوم و نا پایدار و شبیه سازی سه بعدی آن در توربین توربو شارژر با پره های کم با حجم ۱/۷ lit به صورت تجربی و عددی ارائه شده است. اعتبار نتایج شبیه سازی و نتایج تجربی و راه اندازی آزمون برای موتور توربو شارژر در دینا موتور ب...

ادامه مطلب

دانلود مقاله عملکرد و ارزیابی میدان جریان پالسEGR برای بهینه سازی نامتقارن توربین توربوشارژ دو ورودی

دانلود مقاله عملکرد و ارزیابی میدان جریان پالسEGR برای بهینه سازی نامتقارن توربین توربوشارژ دو ورودی

Performance and flow-field assessment of an EGR pulse optimised asymmetric double–entry turbocharger turbine ترجمه مقاله عملکرد و ارزیابی میدان جریان پالسEGR برای بهینه سازی نامتقارن توربین توربوشارژ دو ورودی دانلود رایگان مقاله انگلیسی اینجا را کلیک نمایید چکیده : در این مقاله ارائه یک مفهوم توربین به طور خاص برای طراحی ویژه از حفاظت انرژی جریان پالس و کنترل EGR ارائه شده است. به منظور ترکیب هردوی این ویژگی ها یک توربین با دو ورودی نامتقارن...

ادامه مطلب

دانلود ترجمه مقاله تجزیه وتحلیل جریانهای پایدار و ناپایدار در توربین شعاعی توربوشارژر

دانلود ترجمه مقاله تجزیه وتحلیل جریانهای پایدار و ناپایدار در توربین شعاعی توربوشارژر

ترجمه مقاله تجزیه وتحلیل جریانهای پایدار و ناپایدار در توربین شعاعی توربوشارژر دانلود رایگان مقاله انگلیسی اینجا را کلیک نمایید  Analyses of steady and unsteady flows in a  turbocharger’s radial turbine چکیده: مطالعه حاضر به بررسی رفتار آیرودینامیکی جریان یک توربین شعاعی دوورودر در شرایط پایدار و ناپایدار پرداخته است.تاثیرپره کوچک که توسط یک حرکت به سمت پایین وورودی روتوراست ،به تصویر کشیده شده است.اما اثر آن فراتر از موقعیت محیطی و ۶۰۰...

ادامه مطلب

دانلود ترجمه مقاله عملکردهای توربین توربوشارژر دو ورودی در خودرو

دانلود  ترجمه  مقاله عملکردهای توربین توربوشارژر دو ورودی در خودرو

PERFORMANCE OF A TWIN-ENTRY AUTOMOTIVE TURBOCHARGER TURBINE ترجمه مقاله عملکردهای توربین توربوشارژر دو ورودی در خودرو دانلود رایگان مقاله انگلیسی اینجا را کلیک نمایید چیکده : تورببین با دو ورودی جریان شعاعی معمولا در توربوشارژر موتور های دیزل استفاده میشود که در آنها روش توربو شارژ یک مزیت است.در تحقیقات تجربی بطور گسترده در مورد تجزیه و تحلیل و رفتار این نوع توربین با دو ورودی بدون پره انجام شده است.عملکرد جریان مداوم در توربین به طور...

ادامه مطلب

دانلود ترجمه مقاله کنترل فازی تطبیقی برای کنترل کشتی ترکیبی براساس شناسایی جاده ها به صورت خودکار

دانلود ترجمه مقاله کنترل فازی تطبیقی برای کنترل کشتی ترکیبی براساس شناسایی جاده ها به صورت خودکار

Adaptive Fuzzy Controller for Hybrid Traction Control System based on Automatic Road Identification ترجمه مقاله کنترل فازی تطبیقی برای کنترل کشتی ترکیبی براساس شناسایی جاده ها به صورت خودکار دانلود رایگان مقاله انگلیسی اینجا را کلیک نمایید چکیده: درشرایط عادی، چرخهای جلو ردیابی کنترل را از طرف راننده و چرخهای عقب، دنباله روی مسیر از وسیله نقلیه می باشد. خودرو در حین چرخش، ردیابی کنترل را از دست می دهد، اگر نیروی کششی بیشتر از نیروی اص...

ادامه مطلب

مقاله استفاده از کنترلر فازی برای کنترل کشش هیبریدی

مقاله استفاده از کنترلر فازی برای کنترل کشش هیبریدی

Use of Fuzzy Controller for Hybrid Traction Control System in Hybrid Electric Vehicles ترجمه مقاله استفاده از کنترلر فازی برای کنترل کشش هیبریدی در سیستم های خودروهای الکتریکی دانلود رایگان مقاله انگلیسی اینجا را کلیک نمایید چکیده: در شرایط عادی، چرخ های جلو، به دنبال کنترل ردیابی راننده بوده و چرخ های عقب به دنبال جهت وسیله نقلیه می باشد. خودرو، وقتی می خواهد بچرخد، کنترل خود را از دست می دهد، اگر نیروی کششی بیشتر از نیروی اصطکاک باشد، ب...

ادامه مطلب

ترجمه مقاله کنترل کشش خطاء تحمل پذیر در خودروهای الکتریکی

ترجمه مقاله کنترل کشش خطاء تحمل پذیر در خودروهای الکتریکی

Fault-tolerant traction control of electric vehicles ترجمه مقاله کنترل کشش خطاء تحمل پذیر در خودروهای الکتریکی دانلود رایگان مقاله انگلیسی اینجا را کلیک نمایید چکیده: این مقاله به بررسی یک روش جدید کنترل کشش پرداخته است، که نه نیاز به سرعت شاسی و نه اطلاعات در مورد شرایط تایر و جاده دارد. موضوع، مربوط به خطاهایی است، که بر اساس مدل ریاضی عدم قطعیت و خطاء در سنسورها می باشد. به طور کلی برای کنترل کشش در وسایل نقلیه، تغییرات رفتار مدل...

ادامه مطلب