پروژه مالی و انباداری

دانلود پروژه حسابداری مکانیزاسیون واحد فروش شرکت پوشا تک

دانلود پروژه حسابداری مکانیزاسیون واحد فروش شرکت پوشا تک

پروژه حسابداری مکانیزاسیون واحد فروش شرکت پوشا تک   فهرست مطالب فصل اول : تجزیه و تحلیل داده ها 3 گزارش شناخت سیستم 4 عملکرد کلی سیستم 5 مشکلات موجود 6 پیشنهادات اولیه 6 گزارش امکان سنجی 7 امکان سنجی منطقي 7 امکان سنجی فیزیکی 7 امکان سنجی فرهنگی 7 امکان سنجی اقتصادی 8 تحلیل هزینه ها و منافع 8 زمانبندی پروژه 10 نمودار Gant Chart 11 آنالیز سیستم 12 شناخت فرم ها 12 نمودار Form Flow 12 نمودار FRD 14 بیانیه نیازمندی ها 14 نمودارهای DFD 16 طرح جانما...

ادامه مطلب

دانلود پروژه امورمالي در صنعت برق به صورت فرضي

دانلود پروژه امورمالي در صنعت برق به صورت فرضي

فهرست مطالب فصل اول مقدمه تاريخچه  ويژگيهاي صنعت برق  سرمايه بري زياد تأسيسات  زمان بري زياد در اجراي پروژه ها  ضرورت تداوم تأمين برق نظارت و كنترل انحصار  آماده كردن زمينه ها براي استفاده از بخش دولتي در اداره صنعت برق اجراي سياستهاي عدم تمركز هزينه يابي توجه به منابع و فروش برق حذف بخشهاي اماني و خدماتي ظرفيت سازي تفكيك فعاليت هاي برق اقدامات انجام شده در زمينه بهره برداري  تشكيل شركت هاي توزيع نيروي برق  تشكيل شركتهاي پشتيبان...

ادامه مطلب

دانلود پروژه مالی انبارداری شرکت تولید محصولات غذایی سبز

دانلود پروژه مالی انبارداری شرکت تولید محصولات غذایی سبز

فهرست مطالب فصل اول مقدمه تاریخچه موسسه اهداف موسسه نمودار سازمانی تعریف انبار انواع انبارها انواع موجودیهای انبار وظایف انباردار کدگذاری کالاها تعریف و فواید کدگذاری انواع روشهای کد گذاری سیستم کدینگ انبار 1) ماهیت کالا 2) محل مصرف 3) گروه کالا 4) نوع کالا 5) سایر مشخصات فصل دوم تعریف سیستم انبارداری و … تعریف سیستم اطلاعاتی انبار و نتایج اجرای آن انواع فرمهای انبار 1) کارتهای انبار 2) برگ درخواست جنس از انبار 3) حواله انبار ( برگ مصرف...

ادامه مطلب

پروژه مالی اصول و طراحی سیستم انبارداری

پروژه مالی اصول و طراحی سیستم انبارداری

دانلود پروژه مالی اصول و طراحی سیستم انبارداری  تعریف و اصطلاحات: ۱-تعریف مال چیزی که قابل  تملک، مبادله و ارزش باشد اصطلاحاً مال  گفته می شود. به موجب آیین نامه اموال دولتی :(کلیه اموالی نه در تصرف مالکانه وزارتخانه یا مؤسسه دولتی بوده  یا به  نحوی ازآنجا به تصرف مالکانه انها درآید ،  به عنوان اموال دولتی محسوب می شود.) ۲-اموال غیر منقول اموالی که غیر قابل  حمل و انتقال  باشد، به نحوی  که حمل  و جابجایی آن موجب خرابی آن مال گردد اموال...

ادامه مطلب

دانلود پروژه حسابداری مالی شركت سداد ماشين

دانلود پروژه حسابداری مالی شركت سداد ماشين

فهرست مطالب مقدمه اي بر تحليل هزينه اي و مالي 1-1-اهميت تحليل هزينه اي و مالي 1-2-ماهيت تحليل هزينه اي و مالي حسابداري و امور مالي حسابداري مالي حسابداري مديريت مديريت مالي 2-1- صورت هاي مالي گزارش پايان دوره پنج گروه اساسي حساب ها اصول پذيرفته شده حسابداري چارچوب هاي مقرر براي شركت هاي عمومي 2-2- تحليل و تفسير صورت هاي مالي تحليل و تفسير محدوديت هاي تحليل و تفسير نقش تحليل گرها حسابداري مديريت 3-1- رفتار هزينه اي فرض خطي بودن هزينه ه...

ادامه مطلب

دانلود پروژه مالي حسابداري شركت كامپيوتري طاها

دانلود پروژه مالي حسابداري شركت كامپيوتري طاها

فهرست مطالب مقدمه 4 شرح گزارش 5 تعريف حسابداري 6 حسابداری در ایران 7 حسابداري شركت طاها 8 انواع بدهي ها: 10 ترازنامه: 11 تجزيه و تحليل و ثبت رويدادهاي مالي 12 مانده گيري حساب ها: 14 سند حسابداري: 15 دفاتر حسابداري: 15 موسسه آموزش زبان دانا 18 دفتر كل 19 دفتر معين: 21 موسسه آموزش زبان دانا  سند حسابداري 21 تراز نامه: 24 درآمد و هزينه:  درآمد: 25 هزينه: 26 مؤسسه / شركت طاها 28 مؤسسه / شركت طاها 29 تراز آزمايشي 30 ترازنامه 33 دفتر كل 37 دفتر كل 38 دفت...

ادامه مطلب