خانه » پروژه » حقوق و علوم سیاسی » دانلود پروژه بررسي نقش قدرت و توسل به زور در روابط بين الملل
دانلود پروژه بررسي نقش قدرت و توسل به زور در روابط بين الملل

دانلود پروژه بررسي نقش قدرت و توسل به زور در روابط بين الملل

بررسي نقش قدرت و توسل به زور در روابط بين الملل

فهرست مطالب

فصل‌ اول‌
1- مقدمه‌
2- پديده‌ قدرت‌
3- انگيزه‌ كسب‌ قدرت‌
4- تفكيك‌ مفاهيم‌ «قدرت‌» و «نيرو»
فصل‌ دوم‌
1- قدرت‌ در علوم‌ سياسي‌
2- قدرت‌ در فلسفه‌ سياسي‌
3- سياست‌  علم‌ قدرت‌ يا علم‌ دولت‌؟
4- بافت‌ قدرت‌ سياسي‌ در جامعه‌
فصل‌ سوم‌
1- قدرت‌ نظامي‌ و سياست‌ دفاعي‌
2- دكترين‌ نظامي‌ و استراتژي‌
3- قدرت‌ و سياست‌ كسب‌ برتري‌
الف‌ – قدرت‌ دريائي‌ (نقد نظريه‌ ماهان‌)  
ب‌ – قدرت‌ زميني‌  نقد نظريه‌ «مكيندر»  
ج‌ – قدرت‌ هوائي‌  نقد نظريه‌ «دوهه‌»  
فصل‌ چهارم‌
آثار موازنة‌ قدرت‌ در سياست‌ بين‌الملل‌
عناصر تشكيل‌ دهندة‌ قدرت‌
1- ايدئولوژي‌
2- عوامل‌ اجتماعي‌ – انساني‌
3- عوامل‌ سياسي‌
4) عوامل‌ جغرافيايي‌
5- عوامل‌ نظامي‌
6- عوامل‌ اقتصادي‌
جمعبندي‌ ويژگيهاي‌ قدرت‌
فصل‌ پنجم
مبحث‌ اول‌ – سير تاريخي‌ مسأله‌ توسل‌ به‌ زور
توسل‌ به‌ زور قبل‌ از ميثاق ملل‌ متحد
توسل‌ به‌ زور براساس‌ ميثاق ملل‌ متحد
پيمانهاي‌ مربوط‌ به‌ رفع‌ نقائص‌ ميثاق ملل‌ متحد
الف‌ ـ معاهدة‌ لوكارنو (اول‌ دسامبر 1925)
ب‌ – پيمان‌ بريان‌ – كلوگ‌ (27 اوت‌ 1927)
توسل‌ به‌ زور براساس‌ منشور ملل‌ متحد
آيا تحريم‌ توسل‌ به‌ زور براساس‌ منشور ملل‌ متحد، تحريم‌ عام‌ است‌ يا خاص‌؟
الف‌ – نظريه‌ تحريم‌ خاص‌
ب‌ – نظريه‌ تحريم‌ عام‌
مبحث‌ دوم‌ – بررسي‌ موارد ممنوع‌ و مجاز توسل‌
به‌ زور در حقوق بين‌الملل‌ جديد
تهاجم‌ نظامي‌ به‌ سرزمين‌ دولتديگر براي‌ تصرف‌ و تسلط‌ بر آن‌
دفاع‌ از خود در برابر تهاجم‌ نظامي‌ دولت‌ ديگر (دفاع‌ مشروع‌ انفرادي‌)
دفاع‌ پيشگيرانه‌ در برابر تهاجم‌ نظامي‌ قريب‌ الوقوع‌ دولت‌ ديگر
الف‌ – نظريه‌ مشروعيت‌ دفاع‌ پيشگيرانه‌
ب‌ – نظرية‌ عدم‌ مشروعيت‌ دفاع‌ پيشگيرانه‌
دفاع‌ از دولت‌ ديگر در برابر تهاجم‌ نظامي‌ دولت‌ ثالث‌ به‌ آن‌ (دفاع‌مشروع‌ جمعي‌)
مداخله‌ نظامي‌ براي‌ حفظ‌ جان‌ و مال‌ اتباع‌، در كشور ديگر
مداخله‌ نظامي‌ تلافي‌ جويانه‌
مداخلة‌ نظامي‌ بشر دوستانه‌
الف‌ – نظريه‌ طرفداران‌ مداخله‌ انساندوستانه‌
ب‌ – نظريه‌ مخالفين‌ مداخله‌ بشر دوستانه‌
مداخله‌ نظامي‌ براي‌ كمك‌ به‌ دولت‌ ديگر در سركوبي‌ شورشيان‌(دخالت‌ با رضايت‌ دولت‌ تقاضاكننده‌)
مداخله‌ نظامي‌ براي‌ كمك‌ به‌ شورشيا در كشور ديگر
مداخله‌ نظامي‌ براي‌ كمك‌ به‌ نهضت‌هاي‌ استقلال‌ طلب‌
1- شاخصهاي‌ برآورد قدرت‌
2- نسبيت‌ قدرت‌
3- محاسبه‌ سرانگشتي‌ قدرت‌
4- سراب‌ قدرت‌
5- افسانه‌ توازن‌ قدرت‌
6- قدرت‌ و بازدارندگي‌
7- قدرت‌ و اخلاق
منابع‌

اشتراک گذاری مطلب

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است