خانه » لیست » پروژه » جغرافیا » مونوگرافي روستاي هي هي
مونوگرافي روستاي هي هي

مونوگرافي روستاي هي هي

دانلود مونوگرافي روستاي هي هي

مقدمه:

مونوگرافي گه ترجه آن تك نگاري است كه در روش ژرفائي براي مطاله جوامع محدود مورد استفاده قرار ميگيرد. بعنوان ديگر تك نگاري توصيفي است ژرف و همه جانبه از يك ده يا يك خانواده يا طايفه، بعنوان مثال در تك نگاري يك ده اوضاع اجتماعي، اقتصادي، جمعيت و فرهنگي، نهادها، هنجارها و بطوركلي كليه جزئيات زندگي مردم روستا مورد برسي قرار مي‌گيرد.

تك نگاري روستايي را غالباً در مناطقي بكار مي برند كه اطلاعات كافي در زمينه ساختار اجتماعي اقتصادي آن مناطق وجود نداشته باشد و در چنين مواردي انتخاب يك ده نمونه و متوسط الحال كه ويژگيهايش حتي المكان معرف جامعه كلي باشد، مي‌تواند طرحي كلي از ساخت اجتماعي اقتصادي منطقه را نشان دهد.

مونوگرافي به معناي مطالعه “واحد موضوعي” نيز امده است: مونوگرافي كه به معني تحقيق و نگارشي يك واحد است، در واقع “واحد موضوعي”را شامل مي‌شود نه واحد جغرافيايي را. با اين محدود كردن واحد، محقق مي‌تواند در آن زمينه‌اي كه مهارت دارد به تحقيق و مطالعه بپردازد.

حاصل يك كار تحقيقي درباره روستا ي هي‌هي است كه از روش مونوگرافي در جامعه شناسي روستايي استفاده شده است. جامعه شناسي روستايي عملي است كه به برسش شكل بندي هاي اجتماعي و فرهنگي در روستاها مي پردازد. روستا نشيني در مفهوم وسيع آن پديده اي است كه بيشتر به كشورهاي توسعه نيافته يا جهان سوم تعلق دارد.

مونوگرافي روستاي هي هي

فهرست مطالب

فصل اول:

مقدمه: 6

بيان مسئله: 8

هدف: 9

اهميت و ضرورت: 10

(ابزار و وسايل جمع آوري اطلاعات و مشكل تحقيق) 10

فصل دوم:

مونوگرافي چيست 12

تاريخچه مونوگرافي درجهان: 15

تاريخچه مونوگرافي در ايران: 17

پيشينه: 18

فصل سوم:

الف)شناسايي محيط جغرافيايي 28

ب)تاريخچه ده 39

فصل چهارم: سيماي ده 43

فصل پنجم:جمعيت شناسي ده

الف)ساخت جمعيت 52

ب)حركات جمعيت 58

فصل ششم:ساخت و نظام اجتماعي روستا 63

فصل هفتم) مالكيت و تحول آن 69

فصل هشتم:

الف)خانواده74

ب)تعليم و تربيت 84

ج)مراسم مذهبي 85

د)گذران اوقات فراغت 89

فصل نهم: ساخت اقتصادي ده

الف)توليد 92

ب)عوامل توليد 95

ج)شيوه مبادلات 100

فصل دهم:شيوه هاي بهره برداري از زمين 104

فصل يازدهم: سازمان و تاسيات روستا 106

فصل دوازدهم: رفتارهاي اجتماعي و فرهنگ مردم 123

فصل سيزدهم: آداب‌و رسوم روستا 137

فصل چهاردهم:

الف) عقايد و باورهاي عاميانه مردم روستا.  144

ب)زبان 145

فصل پانزدهم: خوراك وغذاهاي سنتي 148

فصل شانزدهم- شهدا: 151

عکس ها 152

منابع 159

فهرست منابع:

ساروخاني، باقر، روش‌هاي تحقيق در علوم اجتماعي، جلد اول اصول مباني

صفي نژاد، جواد – طالب آباد ،ديباچه

ساروخاني، باقر (درآمديي بر دايره المعارف علوم اجتماعي 1370)

http://danes hame_roshd0ir

http://fa0wiki pedia0 org/wiki/

قرايي مقدم. تك نگاري1381

منصور وثوقي، جامعه شناسي روستايي 1369

فرهنگ جغرافيايي آبادي هاي كشور استان خراسان رضوي، شهرستان قوچان

اصول و مباني جمعيت و تنظيم خانواده، دكتر طباطبايي و…

نظري، علي اصغر. جغرافيايي جمعيت ايران

فرمت : قابل ویرایش | WORD | صفحات :159

*************************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

 

اشتراک گذاری مطلب

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است