خانه » لیست » پروژه » طراحی صنعتی » پروژه روند طراحی جعبه کمکهای اولیه
پروژه روند طراحی جعبه کمکهای اولیه

پروژه روند طراحی جعبه کمکهای اولیه

روند طراحی جعبه کمکهای اولیه

فهرست مطالب
پرسشنامه 6
جعبه کمک های اولیه 7
نیاز اولیه جعبه کمکهای اولیه : 8
در مان سرپایی بیمار حادثه دیده 8
نیاز ثانویه : 8
لوازم ضروری جعبه کمک های اولیه : 8
آنالیز محیط و رابطه آن : 10
داروهای مورد نیاز در جعبه کمکهای اولیه در محیط خانه 11
2- آنالیز نیاز: 23
فلسفه وجودی کوله امداد 24
نتیجه: 25
3- آنالیز رابطه اجتماعی : 26
4- آنالیز روابط محیطی : 27
5- آنالیز بازار : 28
انواع مختلف کوله : 28
6- آنالیز عملی (فنی ، جسمی) : 29
آنالیز فنی: 29
آنالیز جسمی: 31
-آنالیز ارگونومی : 31
اصول و کاربرد آنتروپومتری: 33
تفاوت های جنسی: 35
جدول 1- اختلافهای شکل و اندازه در بین دو جنس 37
آنتروپومتری پشت : 41
جدول 2- اطلاعات آنتروپومتریکی پشت 42
فیزیولوژی و پاتولوژی (آسیب شناسی) وضعیت بدن: 44
اساس بیومکانیکی آسیب ها : 46
تنظیم و چیدن کوله 51
آزمایش تنظیم صحیح کمربند کوله 52
جنسیت امداد گر برای حمل کوله امداد: 53
تهویه هوای پشت کوله : 55
همانند این تصاویر 56
بزرگی کوله : 57
–  آنالیز ساختار : 58
مصالح دوخت کوله 58
– آنالیز گشتالت : 59
CE نشان تجاری 62
CEدارای 11 مرحله است: 64
فاز اجرایی: 67
اشتراک گذاری مطلب

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است