دانلود طرح توجیهی

دانلود طرح توجیهی تأسيس آژانس مسافرتي مخصوص كودكان بين 4 الي 7 سال

دانلود طرح توجیهی  تأسيس آژانس مسافرتي مخصوص كودكان بين 4 الي 7 سال

خلاصه اجرايي (مديريتي): تأسيس آژانس مسافرتي مخصوص كودكان بين 4 الي 7 سال در جهت رسيدن به آرمان هاي آژانس كه با تأسيس آن به طور مستقيم 15 شغل مستقيم و 50 شغل غيرمستقيم بوجود مي آيد. بخش اوليه (نماي ذهني): بيان آرمان هاي كسب و كار: براي بيشتر مردم، بيكاري اوقات فراغت محسوب مي شود ولي بررسي هاي آماري نشان داد كه آنچنان كه معلوم است كودكان بين 4 الي 7 سال تا زماني كه به سن آموزش رسمي برسد اوقات فراغت بسياري وجود دارد ولي به دليل كارآمد نبودن ...

ادامه مطلب

دانلود طرح توجيهي نصب و راه اندازي كارخانه كيك و كلوچه

دانلود طرح توجيهي نصب و راه اندازي كارخانه كيك و كلوچه

مقدمه: از آنجائيكه اين طرح ماهيتاً داراي ارزش افزوده پائين مي باشد وقسمت اعظم قيمت تمام شده را مواد اوليه آن تشكيل ميدهد لذا با تغيير در تكنولوژيهاي توليد كه آنها در نوع خود بسيار محدود مي باشد تغييرات خيلي ناچيزي در قيمت تمام شده ايجادمي شود. لذا ويژگيهاي برتر و بالاتر در اين طرح صرفا مربوط به كيفيت توليد محصول مي باشد كه لازمه كنترلهاي كيفيت در مرحله خميرگيري و پخت و بسته بندي را طلب مي نمايد و در كنار اينها توجه به ذائقه مصرف كننند...

ادامه مطلب

دانلود طرح توجیهی احداث هتل

دانلود طرح توجیهی احداث هتل

 مقدمه ………………………….. 1 بررسي اقتصادي ……………………. 3 چكيده طرح ……………………….. 4 مشخصات فني هتل …………………… 5 برآورد هزينه ها و سرمايه گذاري …….. 6 برآورد هزينه ساختمان و زمين ……….. 6 برآورد هزينه هاي تأسيساتي و تجهي...

ادامه مطلب