مقالات لاتین با ترجمه

کشت و زرع علمی در زیتون و تاثیر آن در مطالعات متنوع و مسیر دهی ژنتیکیDARTتوسعه نشانه های

کشت و زرع علمی در زیتون و تاثیر آن در مطالعات متنوع و مسیر دهی ژنتیکیDARTتوسعه نشانه های

Scientia horticulturae کشت و زرع علمی در زیتون و تاثیر آن در مطالعات متنوع و مسیر دهی ژنتیکیDARTتوسعه نشانه های Development of DarT markers in olive and usefulness in variability studies and genome mapping. اطلاعات مقاله: ارائه شده و پس از بررسی در 9 دسامبر در 12 دسامبر همان سال پذیرفته شد. 5,August,2011این مقاله کلمات کلیدی DarT(diversity array technology)                                                                                 ...

ادامه مطلب

مقاله ایزوله کردن و بیان کردن مشخصه های ژن هیدرو پراکسید

مقاله ایزوله کردن و بیان کردن مشخصه های ژن هیدرو پراکسید

isolation,expression,and characterrization of a 13-hydroperoxide from olive fruit relaited to the biosynthesis of the main virgin olive oil aroma compounds. ایزوله کردن و بیان کردن مشخصه های ژن هید رو پراکسد 13 که در روغن زیتون اصل و ترکیبات آرومای آن یافت می شود .یک کروموزوم کامل کد بندی شده هیدروپر اکسید شامل تمامی اطلاعات ژنهای  خاص آن گیاه است و از میزان آمینو اسید موجود در آن، توالی ژنی گیاه نیز قابل رد یابی است .آنالیز های ژنتیکی نشا...

ادامه مطلب

دانلود ترجمه تغییرات سازمانی کلید ساخت ظرفیت و ارتقاء موثر سلامت

دانلود ترجمه تغییرات سازمانی کلید ساخت ظرفیت و ارتقاء موثر سلامت

Organizational  change-key to capacity building and effective health promotion تغییرات سازمانی کلید ساخت ظرفیت و ارتقاء موثر سلامت خلاصه: ارتقاء دائمی سلامت یک تئوری قوی و اثبات شده است که برای غلبه بر مشکلات اجتماعی پیشنهاد می شود .شواهد حاکی از میزان تاثیر این تئوری است .تئوری ارتقاء سلامت مجموعه ای از قوانین است  که باید به طور دائم در تمامی بخش های یک سازمان در حال اجرا باشداما برای تاثیر گذاری بیشتر باید جزو فعالیت های محوری و هسته...

ادامه مطلب

توسعه مجموعه ای از هسته زیتون براساس نشانگر های مولکولی (DArT,SSR,SNP) و ویژگی های برزشناختی

توسعه مجموعه ای از هسته زیتون براساس نشانگر های مولکولی (DArT,SSR,SNP) و ویژگی های برزشناختی

توسعه مجموعه ای از هسته زیتون براساس نشانگر های مولکولی (DArT,SSR,SNP) و ویژگی های برزشناختی  چکیده نشانگرهای مولکولی(DArT,SSR,SNP) و ویژگی های برزشناختی در بزرگترین مجموعه جرم پلاسم زیتون دنیا (انجمن  پژوهش و آموزش کشاورزی و شیلات، مرکز آلامدا دل آبیسپو، کوردوبا در اسپانیا) مورد استفاده قرار گرفته است تا الگوهای تنوع ژنتیکی و ساختار اصلی ژنتیکی را بین 361 شماره دسترسی زیتون بررسی کند.  بعلاوه، داده های نشانگر برای ساخت گروهی از مجموعه ها...

ادامه مطلب