پروژه

تجربیات مدون تدریس دبیر زیست شناسی

تجربیات مدون تدریس دبیر زیست شناسی

دانلود تجربیات مدون تدریس دبیر زیست شناسی تجربیات مدون تدریس دبیر زیست شناسی مقدمه تدریس به معنای ساده، یعني سخنراني یک معلم براي تعداد زیادي دانش آموز. این باور ریشه در قرون وسطی دارد. در زما نهای گذشته وقتي کتابی کمیاب مي شد، این احساس در معلم به وجود مي آمد که بهتر است دانش خود را در قالب سخنراني و خطابه منتشر کند؛ اما به تدریج با پیشرفت فناوری و تغییر یادگیرنده، نیاز به تغییر در رو شهای آموزشی احساس شد. امروزه آموزش زیست شناسي با چالش...

ادامه مطلب

تجربیات مدون تدریس دبیر زبان انگلیسی راهنمایی

تجربیات مدون تدریس دبیر زبان انگلیسی راهنمایی

دانلود تجربیات مدون تدریس دبیر زبان انگلیسی راهنمایی تجربیات مدون تدریس دبیر زبان انگلیسی راهنمایی مقدمه : اینکه گفته میشود معلمی شغل نیست ” هنر است و معلم هنرمندی است که باید هنر خود را با علم و تجربه به بهترین نحو ممکن عرضه نماید .هنر بی محتوا و تجربه بدون بینش در جازدن است و علم بدون تجربه و آراسته به هنر هم بی ثمر خواهد بود .معلم هر روز باید از روز قبل و هر سال از سال قبل خود تجربه کسب کند تجربه خود را در اختیار دیگران قر...

ادامه مطلب

ترجمه مقاله یک سیستم خبره فازی

ترجمه مقاله یک سیستم خبره فازی

دانلود ترجمه مقاله یک سیستم خبره فازی یک سیستم خبره فازی – عصبی برای تشخیص A  H y b r i d  F u z z y – N e u r a l  E x p e r t  S y s t e m  f o r  D i a g n o s i s Christoph S. Herrmann * Intellektik, Informatik, TH Darmstadt Alexanderstrafie 10, D-64283 Darmstadt, Germany herrmann@intellektik.informatik.th-darmstadt.de  Abstract Fuzzy Logic, a neural network and an expert system are combined to build a hybrid diagnosis syste...

ادامه مطلب

ترجمه مقاله امنیت شبکه

ترجمه مقاله امنیت شبکه

دانلود ترجمه مقاله امنیت شبکه  Introduction to Network Security Matt Curtin Reprinted with the permission of Kent Information Services, Inc. Abstract: Network security is a complicated subject, historically only tackled by well-trained and experienced experts. However, as more and more people become “wired”, an increasing number of people need to understand the basics of security in a networked world. This document was ...

ادامه مطلب

مقاله ترجمه شده مفاهیم درآمد و ارزیابی دارائی ها

مقاله ترجمه شده مفاهیم درآمد و ارزیابی دارائی ها

دانلود مقاله ترجمه شده مفاهیم درآمد و ارزیابی دارائی ها Concepts of Income and Valuation of Assets Theoretical Ground for Mark-to-market Accounting and Realization Basis Abstract This paper reviews the accounting standards concerning asset valuation in light of consistency with the objective of financial statements and the concept of income to be measured. Conceptual analysis of “economic income” and “realized income” leads to the rele...

ادامه مطلب

مقاله رابطه بین كسورات بودجه وورودیهای سرمایه ای

مقاله رابطه بین كسورات بودجه وورودیهای سرمایه ای

دانلود مقاله رابطه بین كسورات بودجه و ورودیهای سرمایه ای:شواهد اقتصادی بیشتر ترجمه شده از مقاله انگلیسی رابطه بین كسورات بودجه وورودیهای سرمایه ای:شواهد اقتصادی بیشتر این تحقیق اكثر فدرال را روی وردریهای سرماه ای ایالات متحده گزارش می كند .با توسعه كارهای قبلی بهمنی- اسكویی وپایسته (1994)مابر منطقی بودن حداكثر احتمال جدید عرضه شده بوسیله جانسن (1988)وجانسن ژولیوس (1990)برای انجام آزمایشات Cointegrationتاكید می كنیم .نتایج یك رابطه ...

ادامه مطلب

مقاله تحولات نانوتكنولوژي

مقاله تحولات نانوتكنولوژي

دانلود مقاله تحولات نانوتكنولوژي  Nanotechnology Newsletter  مجلس آمريکا و نانوتكنولوژي 18 اکتبر 2002- در تاريخ 17 اکتبر در مجلس نمايندگان آمريکا قانوني تصويب شد که بر اساس آن يک گروه مشاورة صنعتي با همکاري دولت به ارائه راهبردي براي سرمايه­گذاري در نانوتکنولوژي بپردازند. مايک هوندا، يکي از اين نمايندگان، گفت: “لازم است متخصصين صنعتي و دانشگاهي در کميته مشاورة نانوتکنولوژي شرکت کنند. اين گروه به تعيين سرمايه­گذاريها و اهداف برنامة پيشگامي م...

ادامه مطلب