زمین شناسی و معدن

مقاله زمين شناسي ايران

مقاله زمين شناسي ايران

زمين شناسي ايران واحدهاي زمين ساختي ايران واحدهاي زمين ساختي عبارتند از نواحي كه داراي سرگذشت زمين شناسي وتاريخي مشابهي مي باشند. د رتعيين يك واحد تكنونيكي شش عامل رخساره هاي سنگي، فعاليت هاي ماگمائي، دگرگوني، فازهاي كوه زايي، شيوه ي چين خوردگي وبالاخره روندها، اهميت داشته ونقش اساسي را به عهده دارند. واحدهاي زمين ساختي ايران اجمالا به صورت زير مي باشد. 1-جنبه هاي پايدار ايران زمين بين دو سپر عربستان در جنوب غربي و ورق توران در شمال شرق قرار...

ادامه مطلب

مقاله پديده‌ي خشكي

مقاله پديده‌ي خشكي

پديده‌ي خشكي مقدمه پديده‌ي خشكي : مفهوم خشكي بايد بدانيم كه خشكي چيست و چه عواملي باعث بروز آن مي‌شود محيطهاي خشك از نظر شكل زمين ، خاك ، گونه‌هاي گياهي و جانوري ، بيلان آبي و فعاليت‌هاي انساني بسيار متنوع‌اند به همين علت نمي‌توان تعريف دقيقي بيان كرد به طور كلي خشكي پديده‌اي است كه در نتيجه كمبود باران حادث مي‌شود .اگر چه كمبود باران عامل اصلي خشكي است ولي اگر مدتي باران نبارد و شبنم موجود نباشد تا حدودي مانع از خشكي مي‌شود و ممكن است در م...

ادامه مطلب

مقاله گونه شناسي سفالهاي دوره اوروك تپه سنجر

مقاله گونه شناسي سفالهاي دوره اوروك تپه سنجر

گونه شناسي سفالهاي دوره اوروك تپه سنجر (خوزستان) فهرست مطالب  ساختار زمين ريخت شناسي خوزستان6 موقعيت جغرافيايي تپه سنجر6 تاريخچه مطالعات7 ترانشه F10 ترانشه G11 طبقه بندي سفال ها12 پيچيدگي اجتماعي- سياسي در اواخر هزاره پنجم و چهارم ق.م14 دوره اوروك15 نتيجه گيري15 منابع17 ساختار زمين ريخت شناسي خوزستان ساختار جغرافيايي كه امروزه جنوب غربي ايران ناميده مي شود، در اثر چين خوردگي هاي كوه هاي زاگرس به صورت كماني در اطراف لبه شمال و غرب سرزمين هاي پست ا...

ادامه مطلب

مقاله تعيين كيفيت و چگونگي زلزله ها

مقاله تعيين كيفيت و چگونگي زلزله ها

تعيين كيفيت و چگونگي زلزله ها شدت زلزله قديمي ترين ويژگي مهم زلزله شدت زلزله است . شدت زلزله سنجش خسارت وارده به كارهاي بشري در سطح گروهي و واكنش انسان نسبت به تكانهاي زمين لرزه است . از آنجائي كه ارزيابي هاي شدت زلزله به ابزارهاي خاص وابسته نيست ، بلكه يك شاهد واقعي از تاثيرات در ناحيه زلزله خيز است شدت هاي زلزله مي تواند تعيين و مشخص گردد به اين طريق ثبت تاريخي تبديل به مهمترين موضوع در تعيين هاي پيشرفته خطر زلزله گردد . اولين مقياس شد...

ادامه مطلب

پروژه بررسی اصول حفاری در سنگهای سخت

پروژه بررسی اصول حفاری در سنگهای سخت

بررسی اصول حفاری در سنگهای سخت فهرست مطالب چکیده مقدمه فصل اول شاخصهای حفاری سختی سفتی سایندگی اندازه و یکنواختی دانه‌ها جدایش تقسیم بندی سنگها بر اساس شاخصهای حفاری سنگهای آذرین ساینده سنگهای آذرین نیمه ساینده سنگهای آذرین با سایندگی کم سنگهای آذرین تجزیه سنگهای متامورفیک سنگهای متامورفیک سخت و ساینده سنگهای متامورفیک نیمه سخت و نیمه ساینده سنگهای متامورفیک نرم سنگهای رسوبی سنگهای سخت سیلیسی سنگهای رسوبی ساینده با سختی کم شکننده اما ساینده نسب...

ادامه مطلب

مقاله معادن زغالسنگ طبس

مقاله معادن زغالسنگ طبس

معادن زغالسنگ طبس فصل اول : آشنائي با شهرستان طبس شهرستان طبس با وسعتي معادل 55460 كيلومتر مربع درشمال شرقي استان يزد واقع و حد فاصل استان كرمان ، يزد و خراسان است . جمعيت شهرستان طبس برپايه سرشماري نفوس و مسكن سال 1375 بالغ بر 59351 نفر اعلام گرديده كه پراكندگي آن براساس تقسيمات وزارت كشور به شرح زير مي باشد . شهرطبس                  25647 نفر                 دهستان ديهوك          4606 نفر دهستان گلش           4014 نفر            ...

ادامه مطلب

مقاله ژئوترمال

مقاله ژئوترمال

ژئوترمال فهرست پيش گفتار مقدمه تاريخچه ژئوترمال در جهان تاريخچه ژئوترمال در ايران گرماي زمين نشانه هاي انرژي ژئوترمال مخازن انرژي ژئوترمال –          مخازن گرمايي –          مخازن سنگ داغ خشك –          مخازن تحت فشار –          مخازن ماگمايي تكنولوژي ژئوترمال –          كاوش و اكتشاف –          حفاري –          نيروگاه مزاياي استفاده از ژئوترمال الف) مزاياي زيست محيطي 1-      عدم آلودگي هوا ̵...

ادامه مطلب