محیط زیست و بهداشت

مقاله بررسي فراينى حمل و نقل و كاربري آن در ايران

مقاله بررسي فراينى حمل و نقل و كاربري آن در ايران

بررسي فراينى حمل و نقل و كاربري آن در ايران فهرست مطالب پيشگفتار بررسي فراينى حمل و نقل و كاربري آن در ايران حمل و نقل جاده اي بار حمل يك سربار و دو سربار طبقه بندي كالا در حمل و نقل كالاهاي با بسته بندي ( packedCargo) كالاهاي بدون بسته بندي ( UnpackedCargoorLooseCargo) كالاهاي فله ( BulkCargo) شرايط عمومي بسته بندي براي حمل و نقل ايمني بار شيوه هاي مختلف مهار كالا در روي وسيله نقليه حصار زدن بار بسته بندي با تسمه يا زنجير (LashingDown) قفل كردن مورد استفاده...

ادامه مطلب

مقاله تصفيه فاضلاب

مقاله تصفيه فاضلاب

تصفيه فاضلاب فهرست مطالب فصل اول: كليات 1-1- مواد آلي 1-1-1- اندازه‌گيري مواد آلي 1-2- گياهان 1-2-1- گياهان غوطه ور 1-2-2- گياهان شناور 1-2-3- گياهان حاشيه‌اي 1-3- گياهان شناور 1-4- گياه آزولا (مقدمه) 1-4-1- جغرافياي گياهي 1-4-2- پراكنش بوي آزولا در روي كره زمين 1-4-3- پراكنش آزولا توسط انسان 1-4-4- تاريخچه حضور آزولا در ايران 1-4-5- آرايه شناسي 1-4-6- زيست شناسي آزولا 1-4-7- توليد مثل آزولا 1-4-8- فيزيولوژي آزولا 1-4-9-  معماي رشد...

ادامه مطلب

مقاله نقش فضاي سبز و اهميت آن در زندگي انسان

مقاله نقش فضاي سبز و اهميت آن در زندگي انسان

  نقش فضاي سبز و اهميت آن در زندگي انسان فهرست  1- نقش فضاي سبز و اهميت آن در زندگي انسان 2- ضوابط  اكولوژيك فضاي سبز شهري 3- اثرات مفيد فضاي سبز شهري 4- استاندارد بين المللي فضاي سبز 5- مفهوم و هدف طراحي پاركها و پرديس سازي 6- مشخصات فني و اجرايي عمليات جنگل كار پروژة اريس پرديس 7- از انتخاب زمين تا احداث باغ 8- مناطق جديد 9- انتخاب گونه‌ها 10- اقلام گياهي جهت كاشتن 11- استقرار و مراقبتهاي اوليه فصل اول نقش فضاي سبز و اهميت آن در زندگي ا...

ادامه مطلب

مقاله جدا سازي محصولات طبيعي آبزي

مقاله جدا سازي محصولات طبيعي آبزي

جدا سازي محصولات طبيعي آبزي فهرست پيشگفتار : 3 1-1 : روش كلي مورد استفاده در HBOI : 9 2- جمع آوري و ذخيرة ارگانيسم هاي آبزي . 11 1-2 ـ كنترل ارگانيسم هاي آبزي : 11 2-2 :جمع آوري : 13 3-2 : ذخيرة ارگانيسم هاي آبزي : 19 3- استخراج 20 1-3 : بي مهرگان :‌ 20 2-3 : جلبك هاي بزرگ : 22 3-3 – طرح روند مورد استفاده در آزمايشگاه .مؤلف در HBOI : 23 برنامه ريزي براي روش جداسازي : 24 1-4 – طرح هاي تقسيم : 25 2ـ4 : استخراج فاز جامد : 27 3ـ 4 : بيولوتوگ...

ادامه مطلب

بررسی اجرای موضوعات HSE در اجرای پروژه های مختلف و عملیات عظیم پیمانکاری

بررسی اجرای موضوعات HSE در اجرای پروژه های مختلف و عملیات عظیم پیمانکاری

بررسی اجرای موضوعات HSE در اجرای پروژه های مختلف و عملیات عظیم پیمانکاری فهرست مقدمه 8 فصل اول 11 1-1)سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست پیمانکاران 11 3-1)دو معيار سنجش ساده براى ارزيابى عملکرد جارى سيستم وجود دارد: 13 1-3-1)تعداد حوادث يا رويدادهاى مرتبط با:HSE 13 شکل(1-1)هزينه هاى مستقيم و غير مستقيم 15 شکل(3-1)هزينه در قبال تلاش 16 5-1) سازمان یا پیمانکار کدام سطح مديريتHSE را بايد در حرفه خويش بکار گيرد؟ 17 شکل(4-1)گروه هاى ذي...

ادامه مطلب