نساجی

دانلود مقاله ساختار سطحي الياف نساجي استفاده شده در امباسينگ غلتكي

دانلود مقاله ساختار سطحي الياف نساجي  استفاده شده در امباسينگ غلتكي

ساختار سطحي الياف نساجي  استفاده شده در امباسينگ غلتكي فهرست مطالب چكيده : 2 1- مقدمه : 2 2-  رول امباسينگ برروي فويل ( صفحة فلزي نازك ) و الياف : 4 3-آزمايشات 6 3-نتايج : 8 5- نتيجه 9 غلتك هاي امباسينگ : 11 انواع تكميل : 15 تكميل ثابت : 16 امبوسينگ (Embssing) 18 شراينرايزينگ ( Schreinerising) 18 پلي استر : 19 پلي استر با الكتريسيته ساكن كم 28 -انتخاب مواد رنگرزي مناسب الياف پلي استر 34 فرآيند رنگرزي با مواد رنگي ديسپرس 38 مواد رنگرزي ديسپرس با اندا...

ادامه مطلب

بررسي عوامل مؤثر در بهره وري سبز در سالن رنگرزي و چاپ و تكميل صنايع نساجي

بررسي عوامل مؤثر در بهره وري سبز در سالن رنگرزي و چاپ و تكميل صنايع نساجي

بررسي عوامل مؤثر در بهره وري سبز در سالن رنگرزي و چاپ و تكميل صنايع نساجي فهرست مطالب مقدمه 6 بهره وري چيست؟ 10 بهره وري در سازمان 11 مفهوم فني بهره وري چيست؟ 11 مفهوم اقتصادي بهره وري چيست؟ 12 مفهوم مديريت بهره وري چيست؟ 13 بهره وري چيست/ مفهوم تكميل كننده 13 قوانين بهره وري 14 بهره وري و مديريت 16 بهره وري در مديريت نيروي انساني 17 بهره وري در مديريت توليد 19 سنجش بهره وري 23 بهبود بهره وري 24 نتيجه 26 بهره وري سبز در صنعت نساجي 26 م...

ادامه مطلب

مدلسازي دو بعدي خشک ريسي ليف هاي پليمر

مدلسازي دو بعدي خشک ريسي ليف هاي پليمر

مدلسازي دو بعدي  خشک ريسي ليف هاي پليمر يش بيني ديناميک خشک ريسي ليف هاي پليمر که بر اساس مدل دو بعدي قرار دارد مطرح مي شوند معادله اصلي مورد استفاده براي توضيح مايع ريسندگي با هم شامل تأثيرات ويسکوز و هم ويسکوالاستيک مي باشد که بر اساس ترکيب موازي و برابر يک معادله Giesekus  غير خطي و يک جزء نيوتوني ساده قرار دارد تأثيرات ترکيب و دما در ويسکوزيته ، دماي تبديل شيشه اي و مدول هاي Zero-shear  و در اينها، در زمان استراحت مربوط به مدل ا...

ادامه مطلب

دانلود مقاله کاربردهای فن آوری نانو در صنعت نساجی

دانلود مقاله کاربردهای فن آوری نانو در صنعت نساجی

کاربردهای فن آوری  نانو در صنعت نساجی فهرست مطالب فصل اول: مقدمه ای بر کاربردهای نانو تکنولوژی مقدمه 7 تاریخچه 8 استفاده تایلند از نانو تکنولوژی برای بهبود کیفیت ابریشم 11 لباسهای بی نیاز از شستشو و پارچه های ضد چروک و لکه 12 نانو جوراب 13 نانو فیلتراسیون 14 لوله های انتقال گاز نانوژل 16 الکتروريسي 19  فصل دوم: تولید نانو الیاف با تکنولوژی الکتروریسی الكترو ريسي الياف نانو كولاژن 24 روشها 27 الكتروريسي مداوم نانو الياف پليمر خطي روي يك درام جمع كنند...

ادامه مطلب

دانلود مقاله اصول کلی جریان یک سیال در طول ریسندگی لیف

دانلود مقاله اصول کلی جریان یک سیال در طول ریسندگی لیف

اصول کلی جریان یک سیال در طول ریسندگی لیف فهرست مطالب فصل اول: 3 1-1- مقدمه 3 2-1- جریان برش (Shear flow) 9 2-2-1- جریان موئینه (مویرگی) 12 3-2-1- جریانهای غیر نیوتنی 15 5-2-1- ویسکوزیته حقیقی 23 6-2-1 ویسکوزیته محلول 26 8-2-1 اندازه گیری ویسکوزیته برش: 34 3-1- جریان کشیدگی 36 3-3-1- طبیعت جریان کشیدگی 36 2-5-1- ناپایداریهای جریان: 57 فصل دوم: 74 2- خشک ریسی 74 13-2- بسط مدل 93 1-13-2- سنيماتيک جريان 94 طرح عددي 114 4-4-3- عملکردهای بعدی...

ادامه مطلب

مقاله خواص مکانیکی پارچه

مقاله خواص مکانیکی پارچه

دانلود مقاله خواص مکانیکی پارچه فهرست مطالب چكيده 4 فصل اول 6 تعاريف و كليات 7 1-1- تنش 7 2-1- كرنش 7 3-1- نمودار تنش – كرنش 7 شکل 1-1. منحني تنش کرنش آلومينيوم]1[ 8 4-1- مدول الاستيسه (مدول اوليه) 8 5-1- رفتار الاستيك – پلاستيك ماده 9 6-1- نسبت پواسن 9 7-1- انرژي كرنشي 9 8-1- منحني تنش – كرنش پارچه 10 9-1- استحكام كششي : 10 10-1- استحكام تا حد پارگي : 10 11-1-  روش هاي مختلف تست كشش : 11 12-1- روش هاي اندازه گيري استحكام پارچه : 12 13-...

ادامه مطلب

دانلود مقاله پارچه های نساجی

دانلود مقاله پارچه های نساجی

پارچه های نساجی فهرست مطالب مقدمه 6 فصل اول 9 رفتار عمومي برشي پارچه هاي تاري – پودي 9 1-1- تغيير شکلهاي پيچيده پارچه و معرفي پديده برش 10 1-2- تعريف برش پارچه (Shearing) 12 1-2-1- طبيعت برش 12 شكل 1- (a) برش خالص . (b) برش ساده . (c) نمايه عمومي برش. [1] 13 شكل 2- (a ) نمايه برش ساده سازي 17 1-2-2- مسأله عملي برش 21 1-3- منحني برش پارچه 25 1-3-1- منحني رفت و برگشتي برش ( دو طرفه ) 26 شكل 5- منحني عمومي برش پارچه ( بعد از Cusick 1961 ) . [1...

ادامه مطلب