روانشناسی و اجتماعی

مقاله ایجاد عادات مثبت در کودکان

مقاله ایجاد عادات مثبت در کودکان

دانلود مقاله ایجاد عادات مثبت در کودکان تجربه های بالينی و آموخته های ساليان دراز , اين باور را در من برانگيخته است که کودک بدون مسأله وجود ندارد. بنابراين يک خانواده خوب بايد بتواند به نحوی شايسته مسائل فرزندان خود را حل کنداين کتاب در اين باره نوشته شده است. يعنی به ما کمک می کند که چگونه مسائل فرزندان خود را حل کنيم. از قطر کتاب نترسيد ! بسيار ساده و روان نوشته شده و خواندش طولی نمب کشد. در واقع آنچه شما به آن نياز داريداين است که دوف...

ادامه مطلب

پژوهش خوش سليقه اي در انتخاب همسر

پژوهش خوش سليقه اي در انتخاب همسر

دانلود پژوهش خوش سليقه اي در انتخاب همسر روابطي كه انسانها با هم دارند از لحاظ كميت و كيفيت متفاوت است ، مثلاً روابط دو عضو خانواده ، دو عضو فاميل ، دو دوست ، دو همكار ، دو همسايه و … از جنبه هاي مختلف كيفي و كمي در يك حد و اندازه نيستند ، اما بالاترين و آخرين حد روابط چه از لحاظ كمي و چه از لحاظ كيفي بين دو فرد از دو جنس مخالف ، تحت عنوان زن و شوهر بوجود مي آيد . تنوع و گستردگي روابط ميان آن دو قابل مقايسه با هيچكدام از روابط ديگر نيست ، هم از...

ادامه مطلب

پژوهش تفاوت‌های روانی و جسمانی دانش آموزان

پژوهش تفاوت‌های روانی و جسمانی دانش آموزان

دانلود پژوهش تفاوت‌های روانی و جسمانی دانش آموزان مقدمه داشتن یک ارتباط صحیح با دانش آموزان در کلاس مستلزم آشنا شدن با ویژگی‌های عمده رفتاری آنهاست. در واقع داشتن تعاملی مناسب با دانش آموزان در گروه شناختی صحیح و البته نه همه جانبه از افراد است، چرا که هیچگاه نمی‌توان یک انسان را از تمامی جوانب شناخت وقتی شناخت کلی از شاگردان پیدا کردیم قادر خواهیم بود سازگاری مناسبی با آنها پیدا کنیم. تفاوت‌های روانی و جسمانی دانش آموزان در یک کلاس ...

ادامه مطلب

مقاله تاثیر امکانات آموزشی بر دانش آموزان

مقاله تاثیر امکانات آموزشی بر دانش آموزان

دانلود مقاله تاثیر امکانات آموزشی بر دانش آموزان چکیده: این مقاله به عنوان گزارشی از یافته‌های یک پژوهش گسترده، درصدد است رابطه‌ متغیرهای فیزیکی کلاس درس را با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان مورد بررسی قرار دهد. یافته‌های مربوط به عوامل انسانی کلاس درمقالهٔ جداگانه‌ای گزارش شده است. به منظور انجام پژوهش، ۷۲ کلاس پنجم به صورت تصادفی طبقه‌‌ای و ۲۱۸۸ دانش‌آموز و معلمان این کلاسها ازمدارس ابتدایی استان اصفهان انتخاب شدند. روش مورد استفاده در ای...

ادامه مطلب

پژوهش بررسی میزان افسردگی در دختران دبیرستان

پژوهش بررسی میزان افسردگی در دختران دبیرستان

دانلود پژوهش بررسی میزان افسردگی در دختران دبیرستان بررسی میزان افسردگی در دختران دبیرستان منطقه 15 شهر تهران چکیده: موضوع تحقیق حاضر با توجه به اهمیت بیماری روانی خصوصاً افسردگی در جوامع امروز انتخاب گردیده هدف اصلی مورد نظر در این مطالعه تعیین میزان افسردگی به روش غربالگری (بک) در دختران دبیرستانی تعیین گردیده است.نمونه انتخاب شده شامل 60 نفر می باشد که به روش خوشه­ای و تصادفی انتخاب گردیده است. در هر مقطع تحصیلی اول و دوم و سوم دبیرستان 2...

ادامه مطلب

مقاله تاثير قرآن در کودکان پيش دبستاني

مقاله تاثير قرآن در کودکان پيش دبستاني

دانلود مقاله تاثير قرآن در کودکان پيش دبستاني مقدمه مسئله تعلیم و تربیت عمده ترین مسئله در زندگی بشر بوده که روز بهروز براهمیت آن افزوده می شود. این موضوع در همه ادیان مورد توجه بوده است در قرآن کریم نعمتهای بی شماری ذکر شده که خداوند به انسان عطا کرده است و به خاطر هیچ یک از آن نعمتها بر انسان منت نگذاشته مگر نعمت انبیا که نتیجه آن« تعلیم و تربیت» بشر است. چنانکه در آیه 164 سوره آل عمران می فرماید: تاثير قرآن در کودکان پيش دبستاني ب...

ادامه مطلب

مقاله فناوری آموزشی در کتب درسی فناوری آموزشی

مقاله فناوری آموزشی در کتب درسی فناوری آموزشی

دانلود مقاله فناوری آموزشی در کتب درسی فناوری آموزشی چکيده سوالی که بسياری از اوقات ذهن ما را به خود مشغول داشته، اين است که چقدر آنچه را می دانيم در عمل به کار می بنديم. نويسندگان و خوانندگان کتاب های درسی فناوری آموزشی نيز با اين سوال روبرو هستند. در اين پژوهش با انتخاب 9 کتاب درسی دانشگاه در اين رشته به عنوان نمونه هدف مند و با استفاده از روش تحليل محتوا و نيز تحليل همخوانی سعی شده است به سوال فوق پاسخ داده شود. در واقع هدف اين ...

ادامه مطلب