روانشناسی و اجتماعی

مقاله ريشه هاي تاريخي هوش هيجاني

مقاله ريشه هاي تاريخي هوش هيجاني

دانلود مقاله ريشه هاي تاريخي هوش هيجاني مقدمه ذهن انسان از سه طريق شناخت، احساس و انگيزش عمل مي كند. حوزه شناخت شامل اعمالي از قبيل: حافظه فرد، استدلال، قضاوت و به طور كلي اعمال فكري انسان مي شود. حوزه احساس شامل: عواطف، حالات روحي، ارزشيابي ها و ديگر حالات احساسي مي شود. حوزه انگيزش كه مي توان گفت همان حوزه شخصيت مي باشد و شامل انگيزه زيستي يا رفتار هدف گرا كه قابل يادگيري است، مي باشد. دو حوزه اول كه شامل شناخت و احساس مي باشد. در و...

ادامه مطلب

پژوهشی در مورد اوقات فراغت و چگونگی گذران آن

پژوهشی در مورد اوقات فراغت و چگونگی گذران آن

دانلود پژوهشی در مورد اوقات فراغت و چگونگی گذران آن چکیده : اوقات فراغت و چگونگی گذران آن از مباحث تازه­ای است که بعد از انقلاب صنعتی و رشد منابع و تکنولوژیها، توجه عالمان را برانگیخته و موضوعی مهم در حوزه علوم اجتماعی شده است. پژوهش حاضر به بررسی نحوه گذران اوقات فراغت در دو گروه از دانش­آموزان دختر سال سوم رشته ادبیات و علوم انسانی در دو دبیرستان شهید بهشتی و شهید اول به (ترتیب واقع در منطقه 1 و 16 شهر تهران) می­پردازد. توجه به اوقات فراغ...

ادامه مطلب

پژوهش بررسی سلامت روان در ازدواج سنتی و نیمه سنتی و مدرن

پژوهش بررسی سلامت روان در ازدواج سنتی و نیمه سنتی و مدرن

دانلود پژوهش بررسی سلامت روان در ازدواج سنتی و نیمه سنتی و مدرن چکیده هدف از پژوهش حاضر ، بررسی سلامت روان افرادی است که ازدواج سنتی ، نیمه سنتی و مدرن داشته اند . به منظور بررسی و رسیدگی به این مهم در فصل 1 این پژوهش سوالاتی مطرح شد و در راستای رسیدگی به این سوالات و پاسخدهی به آنها . یک نمونه  30 تایی از جامعه مورد  پژوهش ( منطقه 2 تهران ) را انتخاب کردیم.و روش اندازه گیری ما در این تحقیق پرسشنامه GHO ( سلامت روان ) و یک پرسشنامه...

ادامه مطلب

پژوهش اضطراب و افسردگي در بين معلمان مدارس

پژوهش اضطراب و افسردگي در بين معلمان مدارس

دانلود پژوهش اضطراب و افسردگي در بين معلمان مدارس بررسي اضطراب و افسردگي در بين معلمان مدارس مقدمه : در دنياي  امروزه هيجانات ، تنش ها ، عصبيت ها وعوامل متعددي از اين قبيل حاكم بر زندگي روزمره افراد هستند .هر كدام از افراد جامعه امروزي در برخورد مستقيم با انواع استرسها و شرايط عصبي قرار دارند . محيط زندگي اجتماعي ، خانواده وهر آنچه فرد با آن در ارتباط است ميتواند بعنوان عامل تنش زا جريان زندگي اورا به سمت بحرانها ونگرانيها سوق دهد .امروز...

ادامه مطلب

مقاله ناسازگاری کودکان پیش‌دبستانی دارای مادر شاغل و خانه‌دار

مقاله ناسازگاری کودکان پیش‌دبستانی دارای مادر شاغل و خانه‌دار

دانلود مقاله ناسازگاری کودکان پیش‌دبستانی دارای مادر شاغل و خانه‌دار بررسی ناسازگاری کودکان پیش‌دبستانی دارای مادر شاغل و خانه‌دار چکیده : هدف از پژوهش حاضر، بررسی مقایسه رفتار ناسازگار کودکان پیش دبستانی دارای مادر شاغل و خانه‌دار بود. جامعه پژوهش شامل دو مهد کودرک خصوصی و دولتی است. نمونه این تحقیق ۳۰ کودک دارای مادر خانه‌دار ( ۶۰ = n ) می‌باشد که مادران آنها بصورت داوطلبانه در تحقیق شرکت نمودند. برای جمع‌آوری داده‌های پژوهش ، ازچک ...

ادامه مطلب

پژوهش نقش فشارهای عصبی در کارآیی مدیران

پژوهش نقش فشارهای عصبی در کارآیی مدیران

دانلود پژوهش نقش فشارهای عصبی در کارآیی مدیران بررسی عوامل موجه فشارهای عصبی و نقش فشارهای عصبی در کارآیی مدیران فصــل اول کلیــات  مقدمه  در فصل اول این تحقیق به کلیات مربوط به موضوع پرداخته شده و بیان موضوع تحقیق ، اهمیت موضوع و هدف و محدودیتهای تحقیق از جمله بخشهای مشمول در این فصل می‌باشند. تحقیقات انجام شده بر این نکته تأکید دارند که استرس عکس‌العمل افراد در مقابل عوامل ایجاد کننده فشار عصبی می‌باشد. علل زیادی برای فشارهای عصبی نام برده شد...

ادامه مطلب

پژوهش بررسی اثر مشارکت ورزشی برفشار روانی دانش آموزان

پژوهش بررسی اثر مشارکت ورزشی برفشار روانی دانش آموزان

دانلود پژوهش بررسی اثر مشارکت ورزشی برفشار روانی دانش آموزان بررسی اثر مشارکت ورزشی برفشار روانی (استرس) دانش آموزان چکیده هدف از تحقیق حاضر بررسی اثر مشارکت ورزشی بر فشار روانی دانش آموزان پسر فوتبالیست ۱۸-۱۴ ساله بوده است. منظور از فشارهای روانی مجموعه واکنش های غیراختصاصی ارگانیسم در مقابله و مواجهه با هر عاملی که می باید با آن رودرو شود، که در کنترل فشار روانی عوامل متعددی از جمله مشارکت ورزشی موثر است. این تحقیق با شیوه نیمه تجر...

ادامه مطلب