مدیریت و حسابداری

مقاله بررسی فعالیت بانکهای خارجی در ایران

مقاله بررسی فعالیت بانکهای خارجی در ایران

بررسی فعالیت بانکهای خارجی در ایران حضور بانک های خارجی باعث ایجاد یک نظارت دقیق در بانکداری داخلی شده و شفافیت فعالیت های اقتصادی را بیشتر می کند. مقدمه اعلام برخی مقامات اقتصادی مبنی بر احتمال حضور بانك‌هاي خارجي در اقتصاد ایران، با توجه به سيستم بانكداري اسلامي و تفاوت عملکرد بانکهای داخلی و خارجی، زمينه بحث‌هايي در اين ارتباط را فراهم کرده است. موافقان و مخالفان، هریک به بیان نظرات خود پرداخته و مباحثی را بیان کرده اند که البته...

ادامه مطلب

مقاله عمل و تئوری مدل بندی شبیه سازی

مقاله عمل و تئوری مدل بندی شبیه سازی

عمل و تئوری مدل بندی شبیه سازی عملکرد و اجرای استراتژیهای زمانبندي Gang گروهی در سیستم موازی از: هلن دی کارتزا -چکیده : در این مقاله ما اجرا زمانبندي پروس در سیستم موازی قابل تقسیم را مورد مطالعه قرار می دهیم. task ها از امور موازی برنامه ریزی شده برای اجرای همزمان در تقسیمات پردازشگر ترکیب می شوند، که در آن  task در زمانی واحد شروع می شود و با سرعت و گام واحدی محاسبه می شود. اجرای طرحهای زمانبندي مختلف با بارهای کار مختلف مقایسه می شود. ت...

ادامه مطلب

مقاله سیاستگذاري پولی در بانک مرکزی براساس نرخ بهره و حرمت ربا در اسلام

مقاله سیاستگذاري پولی در بانک مرکزی براساس نرخ بهره و حرمت ربا در اسلام

سیاستگذاري پولی در بانک مرکزی براساس نرخ بهره و حرمت ربا در اسلام چکیده : در مبانی فقه اسلامی، قرض میان دو فرد حقیقی که متضمن اشتراط نفع اضافه برای قرض دهنده باشد، مصداق ربا شناخته شده است و در آیات و روایات نیز فلسفه تحریم آن ظلم  و بی عدالتی، تعطیلی کسب و کار ترک اصطناع معروف ذکر شده است. اما برخلاف بانک های تجاری که به صورت یک بنگاه اقتصادی عمل می کنند. بانک مرکزی  در تمام کشورها به عنوان یک نهاد دولتی تنها  به دنبال اعمال سیاست ه...

ادامه مطلب

مقاله تورم ساختاری و ماهیت آن در اقتصاد

مقاله تورم ساختاری و ماهیت آن در اقتصاد

تورم ساختاری و ماهیت آن در اقتصاد فهرست مطالب ماهيت تورم در كشورهاي در حال توسعه و ایران تورم ساختاری در اقتصاد ایران ساختار ایجاد بیماری هلندی و نقش آن در تورم بیماری هلندی و اقتصاد ایران ویژگی های تورم نتیجه گیری منبع: ماهيت تورم در كشورهاي در حال توسعه و ایران دولت هاي كشورهاي در حال توسعه در وعده هاي خود براي بالا بردن سطح زندگي مردم كه در اهداف برنامه هاي توسعه اقتصادي آنها مطرح شده اند، اغلب با مشكل تورم درگير مي شوند. در شناخت...

ادامه مطلب

مقاله مكتب اسلام در مورد علم اقتصاد

مقاله مكتب اسلام در مورد علم اقتصاد

مكتب اسلام در مورد علم اقتصاد فهرست: مقدمه نگاهى به مفهوم اقتصاد: نگاهى به مفهوم اقتصاد در مكتب اسلامى علم اقتصاد و مكتب اسلام فرق مکتب اقتصادی و قانون مدنی تفاوتهاى مکتب اقتصادى و علم اقتصاد علم اقتصاد از ديدگاه مكتب اسلام راههای دستيابی به مکتب اقتصادی چارچوب كلي اقتصاد اسلامي از ديدگاه مكتب اسلامي اصل مالکيت مزدوج اصل عدالت اجتماعی ويژگيهای مکتب اقتصادی اسلام مقدمه با توجه به جامعيت دين اسلام و اينکه اسلام در تمام زمينه‌ها حرفِ ...

ادامه مطلب

مقاله تاثير گزارش حسابرسان بر روي مبادلات سهام و بورس

مقاله تاثير گزارش حسابرسان بر روي مبادلات سهام و بورس

تاثير گزارش حسابرسان بر روي مبادلات سهام و بورس مقدمه انسان در تمام طول تاریخ برای شناخت پدیده‌ها و کاهش ابهام پیرامون ناشناخته‌ها به اطلاعات نیازمند بوده به طوری که آغاز تاریخ بشر با توانایی او در انباشت اطلاعات و مبادله آن مقارن بوده است. در یک واحد اقتصادی کار اصلی مدیر تصمیم‌گیری است و مبنای تصمیم‌گیری نیز وجود اطلاعات است به طوری که بدون اطلاعات درست، نمی‌توان تصمیمات منطقی اتخاذ کرد. بنابراین اطلاعات چیزی است که ابهام را کاهش م...

ادامه مطلب

مقاله تاریخچه تجارت

مقاله تاریخچه تجارت

تاریخچه تجارت كارآفريني و تاريخچه تجارت درطول دهه 40 و 50 مورخان تجاري پيشگامان پژوهش كارآفريني بشمار مي‌آمدند. مركز چندرشته‌اي تحقيقات در زمينه تاريخچه كارآفريني در دانشكده تجاري هاروارد تاسيس شد، كه افرادي چون جوزف اسكامپيتر (Joseph Schumpeter) و آلفرد چندلر (Chandler Alfred) در آن شركت داشتند. نشريه اين مركز به نام «تحقيقات در مورد تاريخچه كارآفريني» محرك‌هاي اصلي سازماني جهت برنامه كار اين تحقيق به شمار مي‌رفت. به هر حال پژوهش كا...

ادامه مطلب